Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/106481_1250336163_e5e6_p.jpg

 

 

 Osoby zainteresowane kontaktem telefonicznym z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa - Mokotów dzwoniące z telefonów stacjonarnych, które otrzymują komunikat "nie ma takiego numeru" proszone są o kontakt z WKU na numery telefonów komórkowych, oraz zgłoszenie reklamacji u swojego operatora telefonicznego.

Problemy z połączeniem spowodowane są brakiem odpowiedniej konfiguracji wyróżnika 261 u operatorów telefonii stacjonarnej i nie są zależne od sieci telekomunikacyjnej Resortu Obrony Narodowej.

__________________________________


W dniu 19 kwietnia 2016 roku na zaproszenie Marszałka Senatu RP Pana Stanisława KARCZESKIEGO delegacja WKU Warszawa-Mokotów z Panem ppłk. Mariuszem MUSKUSEM na czele uczestniczyła w rozstrzygnięciu IV edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. W przygotowanej przez Dyrekcję  i Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą uroczystości którą poprowadziła Pani Dyrektor Jolanta KOSIACKA uczestniczyli między innymi współorganizatorzy konkursu:

1.    Posłowie na Sejm RP Panowie Dariusz BĄK i Marek SUSKI,

2.    Poseł do PE – dr Zbigniew KUŻMIUK,

3.    Starosta Powiatu Grójeckiego – Marek ŚCISŁOWSKI,

4.    Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto – Mariusz DZIUBA;

 

oraz wielu znakomitych gości a wśród nich:

 

1.    Wicewojewoda Mazowiecki – Artur STANDOWICZ,

2.    Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia MICHAŁOWSKA,

3.    Prezes Zarządu Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ppłk npodl. powsz. obow. obr. Leon ETWERT;

 

a także przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych władz samorządowych, duchowieństwa oraz organizacji i palcówek oświatowych. 

Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy IPN tematycznie związanej  z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Artystycznego charakteru nadał występ artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Gimnazjum i LO im. Szarych Szeregów w Tarczynie. Młodzież z klas „mundurowych” różnych szkół zaprezentowała się również w pokazach musztry prezentując godny podziwu poziom wyszkolenia.

Laureatów Konkursu i osoby wyróżnione ppłk Muskus uhonorował okolicznościowymi upominkami, a w krótkim wystąpieniu gratulując wyróżnionym oraz dziękując wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wykazaną determinację w dążeniu do zdobywania wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – niezłomnych bohaterach nieznanego powstania – nawiązał do słów Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego „Naród który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

  Galeria zdjęć dostępna tutaj.

__________________________________
12 marca br. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wraz z podległymi oficerami i pracownikami uczestniczył na specjalne zaproszenie organizatorów w otwarciu wystawy pt.: „ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE PRAGI POŁUDNIE W SŁUŻBIE WOJSKA POLSKIEGO 1918 – 1939”. Przedsięwzięcie to realizowane  w ramach obchodów 100 Rocznicy przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia
do Warszawy wzbogaciliśmy Stoiskiem promocyjno-informacyjnym zorganizowanym wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa-Praga.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Wiceminister Obrony Narodowej prof. Wojciech FAŁKOWSKI, który z dużym zainteresowaniem wysłuchał informacji dotyczących działalności WKU w obszarze promocji obronności i służby wojskowej przekazywanych przez przedstawicieli warszawskich WKU. W ramach stoiska promocyjno-informacyjnego zaprezentowano zgromadzonym mieszkańcom możliwości spełniania powszechnego obowiązku obrony a przede wszystkim odbywania różnorodnych form służby wojskowej.  Podczas uroczystości zebrani mieszkańcy i goście wysłuchali koncertu w wykonaniu orkiestry wojskowej, która odegrała kilkanaście utworów o tematyce patriotycznej w tym Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.  Okolicznościowe wystąpienia zarówno organizatorów Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Pana Tomasza KUCHARSKIEGO, Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego Pana dr Jana TARCZYŃSKIEGO jak i Pana Ministra Wojciecha FAŁKOWSKIEGO, podkreśliły w sposób szczególny znaczenie jakie dla odrodzonego Państwa Polskiego odegrała społeczność „robotniczej Pragi” zatrudniona w fabrykach  w których kwitła w latach 1918-1939 polska myśl techniczna.  Namacalne obrazy tej historii patrzą na nas z wystawy eksponowanej na Placu im. Gen. Szembeka na warszawskim Grochowie.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

__________________________________

W dniu 09 marca br. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów  ppłk Mariusz MUSKUS wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej akty mianowania na stopień kapitana WP Państwu Irenie i Tadeuszowi KOMOROWSKIM. Mianowani są kombatantami, uczestnikami Powstania Warszawskiego, a prywatnie wieloletnim i szczęśliwym małżeństwem.  Niebawem wspomnienia Pani Ireny z jej uczestnictwa w 63 dniach Powstania, będą dostępne w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. W tej niezmiernie miłej uroczystości Panu Pułkownikowi towarzyszyła Zastępca Burmistrza Mokotowa Pani Monika GOŁĘBIEWSKA-KOZAKIEWICZ. Nowomianowanym  jeszcze raz życzymy wielu lat w zdrowiu, by mogli dzielić się z nami wspomnieniami.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy a prywatnie spełnienia marzeń.
Galeria zdjęć.
__________________________________

25 lutego 2016 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w ramach cyklu „Białe plamy w historii Polski”, odbyło się spotkanie historyczno-edukacyjne zatytułowane „Żołnierze Niezłomni poza Krajem”. Wydarzenie to, zorganizowane z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych było doskonałą okazją do promocji obronności. Przedstawiciele WKU Warszawa - Mokotów wystawili stoisko promocyjno-informacyjne w ramach którego zaprezentowali możliwości odbywania służby wojskowej.

 

W spotkaniu uczestniczyło 350 gości, wśród których znaleźli się m. in.:
- dr Adam Gałkowski, reprezentujący Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
- płk Robert Bajurski, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- płk Piotr Zając, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- ks. kmdr Janusz Bąk, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego,
- ks. kpt. Remigiusz Sosnowy, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego,
- kmdr Krzysztof Książek, reprezentujący Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON,
- płk Marian Babuśka, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych,
- kmdr Wiesław Banaszewski, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON,

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie oraz kadra nauczycielska ze szkół ponadpodstawowych z Warszawy i województwa mazowieckiego między innymi:
- Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii,
- Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor CBW, dr Jan Tarczyński, który przywitał gości słowami patrona Biblioteki, Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Żołnierz żyje nie dla siebie, żyje on dla tych haseł, jakie ma wypisane na swym sztandarze: Ojczyzna i honor”.

Następnie głos zabrał dr Tomasz Łabuszewski z Instytutu Pamięci Narodowej, który w krótkiej prelekcji historycznej przybliżył zebranym okoliczności związane z powstaniem i działalnością niepodległościową Zrzeszenia WiN, a także przedstawił jego struktury i dokonania.

Po wystąpieniu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego TVP S.A. „Dla Niepodległej…”, opowiadającego o Żołnierzach Niezłomnych poza Krajem, czyli polskich strukturach wojskowych, tworzonych po II wojnie światowej na obczyźnie.

Galeria zdjęć dostępna tutaj 

__________________________________

W dniu 23 lutego br. podczas sesji Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów  ppłk Mariusz MUSKUS w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał aktu mianowania na kolejne wyższe stopnie oficerskie kombatantom Powstania Warszawskiego. Na stopień kapitana WP mianowany został por. Jan Bandurski ps. NORWID, żołnierz Pułku „BASZTA” oraz kawaler Orderu Wojennego Virtutti Militari. Na stopień porucznika WP mianowany został ppor. Henryk OTULAK ps. LOT. Panu Pułkownikowi pełnej wzruszeń chwili asystowali: Przewodniczący Rady Dzielnicy Pan Miłosz GÓRECKI i Burmistrz Mokotowa Pan Bogdan OLESIŃSKI. Mianowanym towarzyszyli najbliżsi, a zebrani radni i goście zgotowali mianowanym kombatantom owację na stojąco.
Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

Choć Minister Obrony Narodowej mianował Panią Marię ELWERTOWSKĄ na wyższy stopień wojskowy z dniem 3 maja 2015r. to jednak sytuacja zdrowotna Pani Marii pozwoliła wręczyć jej akt mianowania
dopiero w dniu 19 lutego br. Czynność tą w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS i wręczył akt  mianowania na wyższy stopień oficerski - kapitana WP, w uznaniu zasług na rzecz obronności państwa polskiego. Pani Maria  uczestniczyła w  Powstaniu Warszawskim, była członkiem Armii Krajowej oraz aktywnie działa w organizacjach na rzecz kombatantów.  W tej podniosłej chwili Pani Marii towarzyszyli przestawiciele władz samorządowych: Burmistrz Piaseczna Zdzisław LIS wraz z Przewodniczącym  Rady Miejskiej Piotrem OBŁOZĄ, mieszkający w Zalesiu Górnym radny Łukasz KAMIŃSKI, sołtys tej miejscowości Ewa MOLENDA-STROIŃSKA a także najbliższa rodzina.
Jeszcze raz składamy kpt. Marii ELWERTOWSKIEJ gratulacje oraz najlepsze życzenia.
Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 18 lutego br. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wręczył w imieniu Prezydenta RP Patent Oficerski na pierwszy stopień w korpusie oficerów czyli na stopień podporucznika WP dla kpr. pchor. rez. Tomasza KOROLA oraz w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał aktu mianowania na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów na stopień podpułkownika WP dla mjr rez. Krzysztofa JĘDRZEJEWSKIEGO. Podstawą mianowania było, w przypadku Pana Porucznika ukończenie kursu oficerskiego i odbycie wymaganej ilości dni ćwiczeń wojskowych, a w przypadku Pana Pułkownika zasługi dla obronności państwa.

Tej miłej i kameralnej uroczystości w siedzibie WKU Warszawa-Mokotów towarzyszyli: mama Pana ppor. rez. Tomasza KOROLA Pani Jolanta KOROL oraz Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym-Organizacji Pożytku Publicznego: pan płk w st. spocz. mgr Mieczysław MIKRUT.

  Galeria zdjęć 
  __________________________________

Tradycje Oręża Polskiego są żywe wśród Nas. Dbamy o pamięć o tych, którzy
w obronie Ojczyzny złożyli daninę krwi, którzy polegli na wszystkich frontach pod biało-czerwonym sztandarem i imieniem Polska w sercach.

Wśród nas są jeszcze świadkowie tamtych dni. Uczestnicy walk o Niepodległą.
O nich również pamiętamy.

W dniu 02.02.2016r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej akt mianowania na stopień porucznika WP Panu Henrykowi Mietelskiemu żołnierzowi słynnego polskiego Dywizjonu 307, uczestnikowi Bitwy o Anglię. W uroczystym wręczeniu aktu mianowania uczestniczyła delegacja władz Gminy Błędów z Wójtem Gminy Panem Markiem Mikołajewskim

Pan por. Mietelski do kraju wrócił w 1947 roku, gdyż jak sam mawiał, czół że jego miejsce jest w Polsce, na mazowieckiej ziemi, opodal szumiącego o historii starego młyna. Niestety stan zdrowia nie pozwolił by podzielił się z nami swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z okresu wojny. Jego słowa o służbie w czasie wojny i powojennych losach rodziny opowiedzieli nam jego najbliżsi syn Wojciech z małżonką.

Panu por. Henrykowi Mietelskiemu z okazji awansu, a także zbliżających się Setnych Urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia, pomyślności i wielu szczęśliwych chwil na rodzinnej ziemi.

  Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 29 stycznia 2016 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus uczestniczył w siedzibie Głównej Książnicy Wojska Polskiego w uroczystościach upamiętniających Polaków w Szwajcarii w czasie II wojny światowej w 70 rocznicę zakończenia internowania w Szwajcarii oddziałów Wojska Polskiego (2 Dywizji Strzelców Pieszych) po kapitulacji Francji przed Niemcami w 1940 roku.

Wśród przybyłych nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich oraz korpusu dyplomatycznego. Wśród nich:

-        JE Andrej MOTYL – Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce
z małżonką;

-        dr Tomasz ŻUKOWSKI – reprezentujący Marszałka Sejmu RP;

-        Anna Maria ANDERS – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego;

-        prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI – podsekretarz Stanu w MON;

-        Sławomir FRĄCZAK – radca Ministra Obrony Narodowej;

-        gen. bryg. dr Józef NASIADKA – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP;

-        i wielu innych znamienitych gości.

Podczas wystąpień okolicznościowych przypomniano realia tamtych dni. Podkreślono przyjaźń, jaka łączy Polskę i Szwajcarię, sięgającą naszych powstań
i zrywów narodowych w 1830 i 1863 roku. JE Ambasador Andrej Motyl w ciepłych słowach odniósł się do wciąż żywych w sercach Szwajcarów wspomnień
o żołnierzach WP, których ślady obecności do dziś widoczne są w postaci dróg, mostów i innych obiektów, które wybudowali będąc gośćmi (jak podkreślono) ówczesnej Szwajcarii.

Pełnym wzruszeń momentem było wystąpienie płk. Włodzimierza CIESZKOWSKIEGO jednego z kilkunastu żyjących jeszcze internowanych żołnierzy 2DSP.

Rodzinnego charakteru spotkaniu nadało wystąpienie współgospodarza – Prezesa Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego Pana Zygmunta Prugara-Ketlinga a syna dowódcy 2 DSP gen. Bronisława Prugara-Ketlinga, który na spotkanie przybył
z wnuczętami.

Uroczystości uświetnił koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego zatytułowany „Żołnierska przyjaźń – wspólna pamięć. Polacy
w Szwajcarii 1940 – 1945”, który wiązanką pieśni i piosenek polskich i szwajcarskich nawiązał do tradycji obu narodów.

Te spotkanie okolicznościowe oraz publikacje w przedmiocie 2DSP przypominają
o mało znanych a jakże chlubnych dziejach i historii żołnierzy Wojska Polskiego walczących we Francji.