Strona Główna BIP Strona Główna
Okresowa służba wojskowa
 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA ŻOŁNIERZY REZERWY

 

 

     Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianie, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

     Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową wyznacza się na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej.

     Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.

     Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie 24 miesięcy.

( art. 108 Ustawy z dnia 21.  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – t.j.Dz. U. z 2015 r poz. 827, § 2 Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej – Dz. U. z 2015 r. poz. 36)

    Do okresowej służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy w ramach NSR na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

    Do pełnienia okresowej służby wojskowej mogą ochotniczo zgłaszać się żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy (ale na stanowiska inne niż określone w tym przydziale) oraz pozostali żołnierze rezerwy poprzez złożenie wniosku o powołanie do tej służby do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów (żołnierze rezerwy zamieszkujący na obszarze Dzielnic m. st. Warszawa: Mokotów, Ursynów i Wilanów oraz Powiatów; piaseczyńskiego i grójeckiego)

    Wzór wniosku jest do pobrania tutaj

    Wnioski można składać do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów w kancelarii WKU Warszawa-Mokotów 02-095 Warszawa ul. Winnicka 1.

Osoby zainteresowane pełnieniem okresowej służby wojskowej mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

- 261 824 042;

- 261 824 060.