Strona Główna BIP Strona Główna
Ćwiczenia wojskowe dla ochotników
 

 

ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA OCHOTNIKÓW

 

 

     Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, poprzez złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów (dotyczy żołnierzy rezerwy zamieszkujących na obszarze Dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów oraz Powiatów: grójeckiego i piaseczyńskiego).

     Złożenie wniosku, nie powoduje obowiązku powołania ochotnika-żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu              6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

( art. 101a Ustawy z dnia 21.  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – Dz. U. z 2012 r poz. 461)

    Do wniosku ochotnik może załączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.

    Do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających nadany przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskową i posiadają kwalifikacja przydatne w czynnej służbie wojskowej.

( Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania sie do odbycia ćwiczeń wojskowych – Dz. U. z 2004 r. poz. 519)

    Wzór wniosku jest do pobrania >>tutaj<<

    Wnioski można składać do Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów przesyłając drogą pocztową lub składając bezpośrednio w kancelarii WKU Warszawa-Mokotów 02-095 Warszawa ul. Winnicka 1.

Osoby zainteresowane ćwiczeniami wojskowymi mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 261 824 046.

Należy pamiętać, że głównym celem kursów oficerskich w rezerwie jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP.

Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy  żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.