Strona Główna BIP Strona Główna
NSR - wykaz aktów prawnych
 

•    Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
  (Dz.U. z 2016 poz. 1534)

•    Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie przydziałów kryzysowych 
(Dz.U. z 2015 poz. 575)

•    Rozporządzenie MON z dnia 7 września 2015 roku w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 poz. 1518)

•    Rozporządzenie MON z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe 
(Dz.U. z 2010 nr 145 poz. 971)

•    Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U z 2011  r. Nr 28, poz. 145, Dz. U z 2011 r. Nr 140, poz. 821 i 822 oraz  Dz. U z 2015 r., poz. 229)

•    Rozporządzenie MON z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej  (Dz.U. z 2010 nr 77 poz. 509)

•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz. U. z 2015 r.,poz. 448)

•    Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z  dnia 18 marca 2015 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 551)

•    Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z  dnia 30 kwietnia 2010 r.  w sprawie mianowania  na stopnie  wojskowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 307)

•    Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z  dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 121,  poz. 813)

•    Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z  dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 121,  poz. 812)

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień   oraz   uzyskiwania   zezwolenia  na  wyjazd  i  pobyt  za  granicą
(Dz. U. z 2004 Nr 140, poz. 1480, Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1152, Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz.643 i Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 658)

•    Rozporządzenie  Rady  Ministrów z dnia 15 czerwca   2004 r. w  sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony
(Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1539, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1603 oraz  Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 657)

•    Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w  sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1071)