Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje o kwalifikacjach i kursach
 

Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu październik br., (tj. 19.10., 26.10.) od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR/POR.
• Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
- Specjalność (01) —ogólna;
Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie 5: 2; M: 2; 0: 2; P: 2.

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
• Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
• Korpus osobowy (34) — inżynierii wojskowej;
• Grupa osobowa (A) — saperska;
- Specjalność (21) — ogólna;
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (A) — ogólnologistyczna;
- Specjalność (21) - ogólna
• Grupa osobowa (B) — materiałowa;
- Specjalność (21)— gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;
(22) — gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
(23) — gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
(25) — gospodarka magazynowa środków bojowych;
(26)— gospodarka magazynowa środków MPS;
(27) — gospodarka i eksploatacja środków bojowych;
• Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (33) — eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki;

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (64)— kierowca kat. C; (65)— kierowca kat. C+E

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

kwalifikacje są prowadzone w III etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony por. Janusz MAC, tel. 261 - 688-360,
St. sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-364.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy ,że  Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych przeprowadzi kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w dniu 30.10.2017r. o godz. 8:00 w miejscowości Białobrzegi, ul. Osiedle wojskowe 93.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie upoważniony jest:
- Młodszy Oficer Sekcji Personalnej (8-1) — ppor. Damian KROM (tel.261-887-183)

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 10 października 2017 r. odbedą się kwalifikację dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych wg specjalności i ilości określonych w załączniku.

Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 3 bz, Trzebiatów ul. Zagórska 21.
Rozpoczęcie kwalifikacji: 10 października 2017 r. od godz. 08.00.
Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:
- dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,
- zaświadczenia o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR),
- zaświadczenie lekarskie o gotowości do przystąpienia do egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy
- CV.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu październik br., (tj. 05.10., 12.10., 19.10., 26.10.) od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR/POR.
• Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (B) — eksploatacja systemów łączności;
- Specjalność (Ol) — ogólna;
Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S: 2; M: 2; C: 2; P: 2.

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER
• Korpus osobowy (28) — łączność i informatyka;
• Grupa osobowa (3) — eksploatacja systemów łączności;
• Korpus osobowy (34) — inżynierii wojskowej;
• Grupa osobowa (A) — saperska;
- Specjalność (21) — ogólna;
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (A) — ogólnologistyczna;
- Specjalność (21) - ogólna
• Grupa osobowa (3) — materiałowa;
- Specjalność (21) — gospodarka i eksploatacja w służbie MPS;
(22) — gospodarka i eksploatacja w służbie mundurowej;
(23) — gospodarka i eksploatacja w służbie żywnościowej;
(25) — gospodarka magazynowa środków bojowych;
(26) — gospodarka magazynowa środków MPS;
(27) — gospodarka eksploatacja środków bojowych;
• Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (33) — eksploatacja i gospodarka w służbie uzbrojenia i elektroniki; 3) w korpusie szeregowych zawodowych:
• Korpus osobowy (38) — logistyki;
• Grupa osobowa (T) — techniczna;
- Specjalność (64) — kierowca kat. C; (65) — kierowca kat. C+E

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK, tel.261-688-364.W związku z wakującym stanowiskiem służbowym w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na nw. stanowisko:.
- młodszy oficer (oficer wychowawczy);
- STE:PPOR/POR. (PPOR.POR. MAR.);
- SW1: 52A01, SW2:99Z99;
- Korpus osobowy wychowawczy, grupa osobowa ogólnowychowawcza.

Wymagania:
- ukończone studia II stopnia posiadanie tytułu magistra (preferowany kierunek psychologia);
- znajomość języka angielskiego na poziomie 2222 wg STANAG 6001;

Umiejętności:
- koncepcyjnego myślenia;
- ustalenia priorytetów w swojej pracy oraz jej organizacja;
- łatwego i szybkiego precyzowania myśli w formie pisemnej i ustnej; publicznych wystąpień.

Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach.
I. Etap: przyjmowanie zgłoszeń zainteresowanych żołnierzy rezerwy poprzez przesłanie CV do dnia 31.10.2017r.
II. Etap: rozmowa kwalifikacyjna z wytypowanymi kandydatami na podstawie przesłanych CV oraz egzamin z wychowania fizycznego w listopadzie 2017 r.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczam ppor. Hubert WANIELISTA (tel. 261-887-379).Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 09.10.2017r. od godz. 08.00. W korpusie szeregowych, podoficerów oraz oficerów we wszystkich specjalnościach wojskowych.

Kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać:
• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-108,
• Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-109, 261-812-306.Informujemy, że z uwagi na brak wolnych stanowisk
w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 BLog zaplanowane kwalifikacje
w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu b.r. nie odbędą się. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie zostali wyznaczeni:
- St sierż. Marek USIARCZYK tel. 261 625 093.Poniżej  zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w 16 batalionie powietrzodesantowym.

Ponadto informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym
przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów
do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach.
- 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych
informujemy, że najbliższe kwalifikacje odbędą się 29 września oraz w dniu 06 października 2017 r.
Termin stawiennictwa 29 września, 06 października 2017 roku godzina 8.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- oświadczenie o niekaralności;
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.Informujemy, że kwalifikacje w JW Nr 3391 w Zamościu dla kandydatów do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się w dniu 04 października 2017 roku o godz. 8.00.

Kandydat powinien posiadać:
• oświadczenie o niekaralności;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych mogą przystąpić do kwalifikacji)
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został kpt. Adam PAZYNA (tel. 261 181 307).Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR w 6 batalionie powietrzno-desantowy w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice.

>>Terminy kwalifikacji<<

Informujemy, że dzień 25.10.2017 r. zmieniono na 18.10.2017 r.
Pozostałe terminy kwalifikacji nie ulegają zmianie.Informujemy, że w dniu 12.09.2017 r. o godz. 8.30 w 9 Batalionie Dowodzenia, Oś. Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na nw. stanowiska służbowe:
- kierowca kat. „C+E”;
- kierowca - ślusarz kat. „C”;
- kucharz.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych kwalifikacji zostały umieszczone na stronie internetowej
9 batalionu dowodzenia.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- por. Grzegorz LEWANDOWSKI tel. 261-887-517
- mł. chor. Krystian KAMROWSKI tel. 261-887-521.Informujemy, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
i NSR. Wakujące stanowiska wskazane zostały w załączniku.

Kandydaci proszeni są o stawiennictwo w Jednostce Wojskowej 3411, 05-600 Grójec
w dniu 05.09.2017r. o godz. 08:00.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali przedstawiciele sekcji personalnej 1.ORel:
-mjr Grzegorz OLSZOWSKI tel.: 261-513-209,
-st.chor. Dariusz MALISZEWSKI tel.: 261-513-441.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej  w 16 batalionie powietrznodesantowym.
Jednocześnie informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym
przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby
wojskowej w następujących terminach:

- 12, 26 września 2017 r.;
- 10, 24 października 2017 r.;
- 14, 28 listopada 2017 r.;
- 05, 12 grudzień 2017 r..

>>Wykaz wolnych stanowisk<<Informujemy, że przeprowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego.
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
- wzrost: 178-190 cm;
- waga: około 70-95 kg;
- proporcjonalna budowa ciała;
- preferowany wiek do 28 lat.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S1) brepr WP kpt. Radosław OZÓG tel. 261-848-731
Terminy kwalifikacji w 2017 roku:
- 03 sierpnia;
- 07 września;
- 05 października;
- 16 listopada;
- 07 grudnia.Informujemy, że w dniu 12 września 2017 r. od godziny 7.30 w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska wyszczególnione w załączniku poniżej.
Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
Przedmiotowe kwalifikacje przeprowadzone zostaną w celu pozyskania potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów wyznaczeni zostali:
mjr Jacek PORĄBANIEC tel. 261-174-305
st. chor. szt. JAROSŁAW DĄBEK tel. 261-174-268

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz nieobsadzonych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 3 batalionie zmechanizowanym (garnizon Trzebiatów).
Jednocześnie informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbędą się w dniu 04 września 2017 r.
Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 3 bz, Trzebiatów ul. Zagórska 21.
Rozpoczęcie kwalifikacji: 4 września 2017 r. od godz. 08.00.
Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:
- dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,
- zaświadczenia o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli),
-cv,
- zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wyznaczony został chor. Piotr MADEJ tel. 261 458 514.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych przeprowadza kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje są prowadzone w ostatnie wtorki miesiąca. Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusach osobowych oficerów i podoficerów. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został: Młodszy Oficer Sekcji Personalnej (8-1) — ppor. Damian KROM (tel.: 261-878-507)

>>Wykaz stanowisk<<


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w 2 pułku rozpoznawczym w Hrubieszowie.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- mjr Wawrzyniec TEKIELAK — tel. 261 158 269;
- mł. chor. Włodzimierz STYPUŁA — tel. 261 158 268.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
— 13 wrzesień 2017r.;
— 11 październik 2017r.;
— 8 listopad 2017 r.;
— 13 grudzień 2017r.


Informujemy, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu, zaplanowane kwalifikacje w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu nie odbędą się.
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie został wyznaczony: st. sierż. Marek USIARCZYK tel. 261-625-093


Poniżej zamieszczamy informację o prowadzeniu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim.

>>Informacja o kwalifikacji<<W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4686 w Krakowie.

Kandydaci powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów
do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 10 maja 2017r.;
- 14 czerwca 2017r.;
- 13 września 2017 r.;
- 11 października 2017 r.;
- 8 listopada 2017 r.;
- 13 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW nr 4495 w Krakowie.
Ponadto informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach.

- 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4220 w Ustce.

>>Wykaz stanowisk<<


 
W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w Jednostce Wojskowej Nr 4686 w Krakowie. Osoby stające do kwalifikacji powinny posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą
kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
— 8 marca 2017r. .
— 12 kwietnia 2017 r. ;
— 10 maja 2017r. ;
— 14 czerwca 2017r.;
— 13 września 2017 r.;
— 11 października 2017 r.;
— 8 listopada 2017 r.;
— 13 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<


 
Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Batalionie Reprezentacyjnym WP.|
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji można uzyskać na stronie internetowej Batalionu Reprezentacyjnego WP http://brepr. wp.mil.pl/ w zakładce „Dołącz do nas”.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S1) brepr WP kpt. Radosław OZÓG tel. 261 848 731. Terminy kwalifikacji w 2017 roku:
— 12 stycznia;
— 02 lutego;
— 03 marca;
— 06 kwietnia;
— 11 maja;
— 01 czerwca;
— 06 lipca;
— 03 sierpnia;
— 07 września;
— 05 października;
— 16 listopada;
— 07 grudnia.


 

Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej w 2017 r.

>>Terminy kwalifikacji<<


 

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych zaplanowanych w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie na 2017 rok.

- 10 i 24 stycznia 2017r.
- 07 i 21 lutego 2017r.
- 07 i 21 marca 2017r.
- 11 i 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..