Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje o kwalifikacjach i kursach
 

Informujemy, że w 15 BZ w Giżycku prowadzony jest nabór do służby zawodowej. Kwalifikacje odbywają się w każdy pracujący poniedziałek od godziny 8.00.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony mł. chor. Grzegorz BEKIER, tel. 261-335-232


 

W związku z naborem kandydatów w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin-Podjuchy na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00 — 11.00 (stawiennictwo do godz. 8.00).

Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 14 i 21.06.2017 r.
Miejsce stawiennictwa: Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39.

Kierowani na kwalifikację powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionej w tabeli;
- życiorys (CV).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został starszy podoficer sztabowy – mł. chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu, zaplanowane kwalifikacje w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu nie odbędą się.
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie został wyznaczony: st. sierż. Marek USIARCZYK tel. 261-625-093


 

Informujemy, że kwalifikacje do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych planowane na dzień 13.06.2017r. w 9 Batalionie Dowodzenia w Białobrzegach nie zostaną przeprowadzone.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 14.06.2017r. o godz 8.30 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe:

 • kierowca kat "C+E";
 • kierowca kat "C";
 • blacharz-spawacz.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych kwalifikacji zostały umieszczone na stronie internetowej 9 batalionu dowodzenia.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- mł. chor. Krystian KAMROWSKI tel. 261-887-521
- sierż. Karol JURKIEWICZ tel. 261-887-678.


 

Informujemy, że w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, najbliższe kwalifikacje odbędą się 19 czerwca 2017r.

Termin stawiennictwa 19 czerwca 2017 roku, godzina 8.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- oświadczenie o niekaralności;
- dokument tożsamości - książeczkę wojskowa;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.


 

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej  w 16 batalionie powietrznodesantowym.
Ponadto informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
- 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..

>>Wykaz stanowisk<<


 

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej  w 6 batalionie dowodzenia.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Poniżej zamieszczamy informację o prowadzeniu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim.

>>Informacja o kwalifikacji<<


 

Informujemy, że w dniu 17.05.2017 r. przeprowadzone będą kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy — kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów w 2 pułku inżynieryjnym w Inowrocławiu.
Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali mjr Tomasz CHEŁMINIAK/ por. Adrian GÓRNIAK (tel. 261-436-223/ 261-436-225).

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w terminie: 09.05.2017r i 30.05.2017r. od godz. 08.00.
W korpusie podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.).

W korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje prowadzone będą
na n/w stanowiska:

1. KIEROWCA KAT. C - SW: 38T64 —2 stanowiska
2. KIEROWCA KAT. C+E - SW: 38T65 — 1 stanowisko
3. OPERATOR- SW: 34A74 — 1 stanowisko
4. OPERATOR KIEROWCA SW: 34A71/38T64 — 1 stanowisko
5. KIEROWCA-ZWIADOWCA SW: 20B69/34A63 — 1 stanowisko
6. KIEROWCA-ELEKTROMECHANIK SW: 20B69/28B70 — 1 stanowisko
7. KIEROWCA-CELOWNICZY SW: 20B72/20B78 — 1 stanowisko
8. MECHANIK— SW: 20D63 — 1 stanowisko
9. MECHANIK - SPAWACZ — SW: 38T74/38T84 — 1 stanowisko
10. ELEKTROMECHANIK — SW: 38T72 — 3 stanowiska

Kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać:
• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-108;
• Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-109, 261-812-344.Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu maju br. (tj. 04.05., 11.05., 18.05., 25.05.),
od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz.
07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy
kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor/por.),
- w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
- w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni
posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-364.W związku z potrzebą ukompletowania wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych,
w specjalnościach wojskowych kierowca kat. C i C+E w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie
w załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk służbowych.
Jednocześnie informujemy iż kwalifikacje wstępne, będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca o godzinie 08:00. (zbiórka biuro przepustek JW. 1749 al. Wojska Polskiego 250)

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą kierować się:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania).
W przypadku zaistnienia pytań, proszę dzwonić do kancelarii personalnej JW 1749 w Szczecinie
pod nr tel. 261-454-031 — st. kpr. Rafał SOLIŃSKI.

>>Wykaz stanowisk<<W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4686 w Krakowie.
Kandydaci powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów
do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 10 maja 2017r.;
- 14 czerwca 2017r.;
- 13 września 2017 r.;
- 11 października 2017 r.;
- 8 listopada 2017 r.;
- 13 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4009 w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 25.04.2017r. od godz. 08.00. W korpusie podoficerów (sierż.,
st. sierż., mł. chor.).

W korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje prowadzone będą
na niw stanowiska:

1. KIEROWCA KAT. C - SW: 38T64 —7 stanowisk
2. KIEROWCA KAT. CE - SW: 38T65 — 1 stanowisko
3. OPERATOR- SW: 34A74 — I stanowisko
4. OPERATOR- SW: 32862 — 1 stanowisko
5. OPERATOR KIEROWCA SW: 34A71/38T64 — 1 stanowisko
6. OPERATOR- SW: 28872 — 2 stanowiska
7. KIEROWCA-ZWIADOWCA SW: 20669(34A63 — 1 stanowisko
8. KIEROWCA-ELEKTROMECHANIK SW: 20869/28870 — 1 stanowisko
9. KIEROWCA-CELOWNICZY SW: 2DB72/20878 — 1 stanowisko
10. MECHANIK—SW: 38T83 —1 stanowisko
11. MECHANIK — SW: 20D63 — 1 stanowisko
12. MECHANIK - SPAWACZ — SW: 38T74138T84 — 1 stanowisko
13. ELEKTROMECHANIK— SW: 34T64 — 1 stanowisko
14. ELEKTROMECHANIK — SW: 38T72 — 3 stanowiska

Kandydaci powinni:

• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać;

• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-108;
• Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-109, 261-812-344.W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW nr 4495 w Krakowie.
Ponadto informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach.

- 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4220 w Ustce.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego poszukiwany jest kandydat na stanowisko w kancelarii kryptograficznej:
- Kurier środków i materiałów kryptograficznych - STE: podoficer, SW: 29A21


Kwalifikacje wymagane na stanowisku:
- ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie;
- ukończenie kursu dla personelu kancelarii kryptograficznej,
- poświadczenie beezpieczeństwa: ŚCIŚLE TAJNE

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został kpt. Michał MÓL tel. 261 136 240Informujemy, że JW. Nr 1551 w Sieradzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych:

- oficerów o STE: por./kpt. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej;
- podoficerów o stopniach wojskowych: plut., sierż., st. sierż. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- szef sekcji personalnej (S-1) mjr Bartosz BŁAŻEJEWSKI tel. 261 611 525
- podoficer specjalista st. chor. Marcin KASPRZAK tel. 261 611 526W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów w JW. 4391 na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że najbliższe kwalifikacje odbędą
się 07 kwietnia oraz 12 maja 2017r.
Termin stawiennictwa 07 kwietnia 2017 roku oraz 12 maja 2017 roku godzina 08.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

- oświadczenie o niekaralności;
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.Informujemy, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 BLog zaplanowane kwalifikacje w miesiącu marcu nie odbędą się. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie zostali wyznaczeni:
-st. sierż. Marek USIARCZYK tel. 261 625 093Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu kwietniu br. (tj.06.04., 13.04., 20.04., 27.04,), od godz. 08.00,
11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK — telefon służbowy 261-688-364.


 

Informujemy, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:

-     oficerów o STE: POR./KPT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,
-     podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych wyznaczony jest szef sekcji personalnej (S-1) mjr. Bartosz BŁAŻEJEWSKI
(tel. 261-611-525) oraz podoficer specjalista st. chor. Marcin KACPRZAK (tel. 261-611-526).
Informujemy, że w 15 batalionie saperów w Orzyszu w dniach 17.03.2017r. oraz 31.03.2017r. od godz. 08.00 przy ul. Wojska Polskiego 33 w Orzyszu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Kwalifikacje obejmować będą egzamin sprawności fizycznej (wg. norm dla żołnierzy zawodowych) oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, kontrakty w ramach NSR i inne;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy.

Informacje dodatkowe można uzyskać na stronie internetowej 15 batalionu saperów (www.15bsap.wp.mil.pl). Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mł. chor. Krzysztof Gerejczyk
tel. 261-331-308

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 16.03.2017r. od godz. 08:00.

W korpusie oficerów młodszych (ppor., por., kpt.).
W korpusie podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.) kwalifikacje prowadzone będą na n/w stanowiska:

1. ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU-DOWÓDCA DRUŻYNY - SW: 20B23
(batalion zmechanizowany);
2. DOWÓDCA ZAŁOGI - ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - SW: 20B22
(batalion czołgów).

W korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje prowadzone będą
na n/w stanowiska:

1. KIEROWCA KAT. C - SW: 38T64 — 5 stanowisk
2. OPERATOR- SW: 34A74 — 1 stanowisko
3. OPERATOR KIEROWCA SW: 34A71/38T64 — 1 stanowisko
4. ZWIADOWCA-CELOWNICZY SW: 30A62 — 1 stanowisko
5. MECHANIK — SW: 38T83 — 2 stanowiska
6. MECHANIK — SW: 20D63 — 1 stanowisko
7. ELEKTROMECHANIK — SW: 34T64 — 1 stanowisko
8. ELEKTROMECHANIK — SW: 38T72 —2 stanowiska

Kierowani kandydaci powinni:

• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać:

• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-304;
• Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-108, 261-812-304, 261-812-306, 261-812-109, 261-812-344.


 

W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk w JW 4009 w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin-Podjuchy w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo od godz. 8.00) prowadzone są kwalifikacje dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych
na niżej wymienione stanowiska służbowe.
Miejsce stawiennictwa:  JW:2901 Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39.

Kierowani na kwalifikację powinni :

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionej w tabeli;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
-dla stanowisk oficerskich i podoficerskich (służba zawodowa) – Szef sekcji S-1 mjr Ryszard KUJAWA oraz młodszy podoficer sztabowy st. sierż. Mariusz MICHALCZYK tel. 261-454-513
-dla stanowisk NSR oraz szeregowych (służba zawodowa)  młodszy podoficer specjalista – chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788

>>Wykaz stanowisk<<


 

W załączeniu przesyłamy wykaz wakujących stanowisk służbowych w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego.
Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali niżej wymienieni żołnierze:

- mjr  Marcin PUCHALSKI (tel. 261-536-293);
- st. chor. Mariusz ROGOWSKI (tel. 261-536-249).

>>Wykaz stanowisk<< 


 

Informujemy, że w jednostkach organizacyjnych IWsp SZ występują wakaty stanowisk służbowych oficerów młodszych.
Do kontaktów roboczych został wyznaczony Pan ppłk Andrzej KOMYĆ tel. 261-416-457


 

Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu marcu od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
 W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK — telefon służbowy 261-688-364.


 

W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w Jednostce Wojskowej Nr 4686 w Krakowie. Osoby stające do kwalifikacji powinny posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą
kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
— 8 marca 2017r. .
— 12 kwietnia 2017 r. ;
— 10 maja 2017r. ;
— 14 czerwca 2017r.;
— 13 września 2017 r.;
— 11 października 2017 r.;
— 8 listopada 2017 r.;
— 13 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że oficerowie rezerwy zainteresowani służbą w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej posiadającym STW: ppor./por oraz specjalność wojskową SW: 38A01, 38B05, 38T03, mają możliwość wzięcia udziału w kwalifikacjach celem powołania do zawodowej służby wojskowej w każda środę o godz.07.00. Kandydat powinien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.
Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:
- kpt. Katarzyna OPIOLA—tel. 261688924


 

Informujemy, że w dniu 09.02.2017 r. przeprowadzone będą kwalifikacje w 9 Batalione Dowodzenia w Białobrzegach dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska przedstawione poniżej:
• kierowca — elektromechanik SW1 38T64, SW2 28B70 — prawo jazdy kat „C” „ obsługa urządzeń zasilających;
• kierowca SW 38T65 — prawo jazdy kat „C+E”

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:
- mł. chor. Krystian Kamrowski tel. 261 887 521;


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej
ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby
wojskowej w dniu 14.02.2017r. od godz. 08.00.

Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać:
• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-304;
• Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-109, 261-812-344.


 

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2017r. od godz. 8.00 w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, korpusie podoficerów /od stopnia plutonowego/, w korpusie oficerów młodszych
o STE.: PPOR./POR. /absolwenci służby przygotowawczej - mianowani na pierwszy stopień oficerski/
Jednocześnie informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.
Do kontaktów roboczych w ww. kwestii z ramienia 25bdow wyznaczony został -
mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261-167-812
Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się nabór kandydatów
na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach 3 lutego, oraz 3 i 17 marca 2017r.
W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwalifikacje zaplanowane w dniu 17.02.2017r. nie odbędą się.
Termin stawiennictwa w w/w terminach 2017 roku godzina 8.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

• oświadczenie o niekaralności;
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.


 

Informujemy, że w związku z planowanym zwiększeniem stanów etatowych 15 batalionu saperów w Orzyszu,
w dniach 06.02.2017r., 22.02.2017r. oraz 03.03.2017r. od godz. 08.00 przy ul. Wojska Polskiego 33 w Orzyszu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Kwalifikacje obejmować będą egzamin sprawności fizycznej (wg. norm dla żołnierzy zawodowych) oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat powinien posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z WF, dokumenty potwierdzające
wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, kontrakty w ramach NSR i inne. Informacje dodatkowe można uzyskać na stronie internetowej 15 batalionu saperów.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został
mł. chor. Krzysztof Gerejczyk tel. 261-331-308.

Poniżej zamieszczamy wykaz wakujących stanowisk.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 roku, oraz 23 lutego 2017 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
 W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.


 

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk służbowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
i NSR w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został
st. chor. Piotr GRECZKOWSKI tel. 261-887-358.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w terminach: 10.01.2017r.; 17.01.2017r.; 24.01.2017r.; 31.01.2017r.; 07.02.2017r. od godz. 08.00.

W korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje prowadzone będą na n/w stanowiska:

- do garnizonu WARSZAWA WESOŁA:

1. KIEROWCA KAT. C - SW: 38T64 —3 stanowiska
2. KIEROWCA OPERATOR (WZT) - SW: 20B68 — 1 stanowisko
3. MECHANIK SW: - 38T79 — I stanowisko
4. MECHANIK SW: - 38T75 — 1 stanowisko
5. MECHANIK — SW: - 32T68 — 1 stanowisko
6. KIEROWCA SW: - 38T62 — 1 stanowisko

- do garnizonu CHEŁM:

1. KIEROWCA KAT. C - SW: 38T64 —2 stanowiska
2. KIEROWCA KAT. B - SW: 38T62 — 1 stanowisko
3. TOPOGRAF - SW: 20D70 — 1 stanowisko
4. CELOWNICZY - SW: 20B78 — 1 stanowisko
5. STRZELEC - SW: 20B71 — 1 stanowisko
6. KIEROWCA - SW: 20B69 — 1 stanowisko
7. KIEROWCA RATOWNIK - SW: 38T62140H61 — 1 stanowisko

- do garnizonu SIEDLCE:

1. KANCELISTA RATOWNIK - SW: 54D61/40H61 — 1 stanowisko
2. ZWIADOWCA CELOWNICZY - SW: 30A62120B77 — 1 stanowisko
3. KIEROWCA CELOWNICZY - SW:20B72/20B78 — 3 stanowiska
4. KIEROWCA - SW: 20B68 — 1 stanowisko
5. KIEROWCA RADIOTELEFONISTA - SW: 38T64/28B65 — 1 stanowisko
6. OBSŁUGA - SW: 38B74 — 1 stanowisko

Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać:
• Szef Sekcji Personalnej wz. mł. chor. Jan RACZKIEWICZ tel. 261-812-344;
• Podoficer Specjalista Sekcji Personalnej st. chor. Dariusz ŁOKAJ tel. 261-812-109.


 

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Batalionie Reprezentacyjnym WP.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji można uzyskać na stronie internetowej Batalionu Reprezentacyjnego WP http://brepr. wp.mil.pl/ w zakładce „Dołącz do nas”.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S1) brepr WP kpt. Radosław OZÓG tel. 261 848 731. Terminy kwalifikacji w 2017 roku:
— 12 stycznia;
— 02 lutego;
— 03 marca;
— 06 kwietnia;
— 11 maja;
— 01 czerwca;
— 06 lipca;
— 03 sierpnia;
— 07 września;
— 05 października;
— 16 listopada;
— 07 grudnia.


 

Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej w 2017 r.

>>Terminy kwalifikacji<<


 

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych zaplanowanych w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie na 2017 rok.

- 10 i 24 stycznia 2017r.
- 07 i 21 lutego 2017r.
- 07 i 21 marca 2017r.
- 11 i 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..


 

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2017 roku, oraz 16 lutego 2017 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.


 

Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR w 6 batalionie powietrzno-desantowy w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice.

>>Terminy kwalifikacji<<


 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w Jednostce Wojskowej 4391 odbędą się w dniu 13 i 27 stycznia, 3 i 17 lutego, 3 i 17 marca 2017 r. Termin stawiennictwa w w/w terminach 2017 roku godzina 8.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

• oświadczenie o niekaralności;
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.


 

Informujemy, że w każdy pracujący poniedziałek 15 Brygada Zmechanizowana  w Giżycku prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów roboczych odnośnie kwalifikacji został wyznaczony:
-  mł. chor. Grzegorz BEKIER, tel. 261 335 232


 

Informujemy, że w każdą środę pracującą 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów roboczych odnośnie kwalifikacji został wyznaczony:
-  mł. chor. Paweł Jędryjaszek tel. 261688926.