Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje o kwalifikacjach i kursach
 

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4009 w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach.

- 11 i 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów).

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego poszukiwany jest kandydat na stanowisko w kancelarii kryptograficznej:
- Kurier środków i materiałów kryptograficznych - STE: podoficer, SW: 29A21


Kwalifikacje wymagane na stanowisku:
- ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie;
- ukończenie kursu dla personelu kancelarii kryptograficznej,
- poświadczenie beezpieczeństwa: ŚCIŚLE TAJNE

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został kpt. Michał MÓL tel. 261 136 240Informujemy, że JW. Nr 1551 w Sieradzu poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych:

- oficerów o STE: por./kpt. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej;
- podoficerów o stopniach wojskowych: plut., sierż., st. sierż. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- szef sekcji personalnej (S-1) mjr Bartosz BŁAŻEJEWSKI tel. 261 611 525
- podoficer specjalista st. chor. Marcin KASPRZAK tel. 261 611 526W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów w JW. 4391 na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że najbliższe kwalifikacje odbędą
się 07 kwietnia oraz 12 maja 2017r.
Termin stawiennictwa 07 kwietnia 2017 roku oraz 12 maja 2017 roku godzina 08.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

- oświadczenie o niekaralności;
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.Informujemy, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 BLog zaplanowane kwalifikacje w miesiącu marcu nie odbędą się. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie zostali wyznaczeni:
-st. sierż. Marek USIARCZYK tel. 261 625 093Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu kwietniu br. (tj.06.04., 13.04., 20.04., 27.04,), od godz. 08.00,
11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK — telefon służbowy 261-688-364.


 

Informujemy, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:

-     oficerów o STE: POR./KPT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej,
-     podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ., ST. SIERŻ. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych wyznaczony jest szef sekcji personalnej (S-1) mjr. Bartosz BŁAŻEJEWSKI
(tel. 261-611-525) oraz podoficer specjalista st. chor. Marcin KACPRZAK (tel. 261-611-526).
Informujemy, że w 15 batalionie saperów w Orzyszu w dniach 17.03.2017r. oraz 31.03.2017r. od godz. 08.00 przy ul. Wojska Polskiego 33 w Orzyszu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Kwalifikacje obejmować będą egzamin sprawności fizycznej (wg. norm dla żołnierzy zawodowych) oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, kontrakty w ramach NSR i inne;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy.

Informacje dodatkowe można uzyskać na stronie internetowej 15 batalionu saperów (www.15bsap.wp.mil.pl). Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mł. chor. Krzysztof Gerejczyk
tel. 261-331-308

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w dniu 16.03.2017r. od godz. 08:00.

W korpusie oficerów młodszych (ppor., por., kpt.).
W korpusie podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.) kwalifikacje prowadzone będą na n/w stanowiska:

1. ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU-DOWÓDCA DRUŻYNY - SW: 20B23
(batalion zmechanizowany);
2. DOWÓDCA ZAŁOGI - ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - SW: 20B22
(batalion czołgów).

W korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje prowadzone będą
na n/w stanowiska:

1. KIEROWCA KAT. C - SW: 38T64 — 5 stanowisk
2. OPERATOR- SW: 34A74 — 1 stanowisko
3. OPERATOR KIEROWCA SW: 34A71/38T64 — 1 stanowisko
4. ZWIADOWCA-CELOWNICZY SW: 30A62 — 1 stanowisko
5. MECHANIK — SW: 38T83 — 2 stanowiska
6. MECHANIK — SW: 20D63 — 1 stanowisko
7. ELEKTROMECHANIK — SW: 34T64 — 1 stanowisko
8. ELEKTROMECHANIK — SW: 38T72 —2 stanowiska

Kierowani kandydaci powinni:

• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:

• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać:

• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-304;
• Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-108, 261-812-304, 261-812-306, 261-812-109, 261-812-344.


 

W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk w JW 4009 w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin-Podjuchy w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo od godz. 8.00) prowadzone są kwalifikacje dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych
na niżej wymienione stanowiska służbowe.
Miejsce stawiennictwa:  JW:2901 Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39.

Kierowani na kwalifikację powinni :

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionej w tabeli;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
-dla stanowisk oficerskich i podoficerskich (służba zawodowa) – Szef sekcji S-1 mjr Ryszard KUJAWA oraz młodszy podoficer sztabowy st. sierż. Mariusz MICHALCZYK tel. 261-454-513
-dla stanowisk NSR oraz szeregowych (służba zawodowa)  młodszy podoficer specjalista – chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788

>>Wykaz stanowisk<<


 

W załączeniu przesyłamy wykaz wakujących stanowisk służbowych w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego.
Do kontaktów roboczych wyznaczeni zostali niżej wymienieni żołnierze:

- mjr  Marcin PUCHALSKI (tel. 261-536-293);
- st. chor. Mariusz ROGOWSKI (tel. 261-536-249).

>>Wykaz stanowisk<< 


 

Informujemy, że w jednostkach organizacyjnych IWsp SZ występują wakaty stanowisk służbowych oficerów młodszych.
Do kontaktów roboczych został wyznaczony Pan ppłk Andrzej KOMYĆ tel. 261-416-457


 

Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu marcu od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
 W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK — telefon służbowy 261-688-364.


 

W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w Jednostce Wojskowej Nr 4686 w Krakowie. Osoby stające do kwalifikacji powinny posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą
kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
— 8 marca 2017r. .
— 12 kwietnia 2017 r. ;
— 10 maja 2017r. ;
— 14 czerwca 2017r.;
— 13 września 2017 r.;
— 11 października 2017 r.;
— 8 listopada 2017 r.;
— 13 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w 10 Brygadzie Logistycznej w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.30 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym. Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.
Skierowani do 10 BLog kandydaci powinni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej, prawo jazdy, zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego), ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych oraz dowód osobisty.
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie zostali wyznaczeni:
- mjr Sławomir KAŁWAK tel. 261 625 073;
- st. sierż. Marek USIARCZYK tel. 261 625 093.


 

Informujemy, że oficerowie rezerwy zainteresowani służbą w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej posiadającym STW: ppor./por oraz specjalność wojskową SW: 38A01, 38B05, 38T03, mają możliwość wzięcia udziału w kwalifikacjach celem powołania do zawodowej służby wojskowej w każda środę o godz.07.00. Kandydat powinien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.
Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:
- kpt. Katarzyna OPIOLA—tel. 261688924


 

Informujemy, że w dniu 09.02.2017 r. przeprowadzone będą kwalifikacje w 9 Batalione Dowodzenia w Białobrzegach dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska przedstawione poniżej:
• kierowca — elektromechanik SW1 38T64, SW2 28B70 — prawo jazdy kat „C” „ obsługa urządzeń zasilających;
• kierowca SW 38T65 — prawo jazdy kat „C+E”

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:
- mł. chor. Krystian Kamrowski tel. 261 887 521;


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej
ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby
wojskowej w dniu 14.02.2017r. od godz. 08.00.

Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać:
• Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-304;
• Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-109, 261-812-344.


 

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2017r. od godz. 8.00 w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, korpusie podoficerów /od stopnia plutonowego/, w korpusie oficerów młodszych
o STE.: PPOR./POR. /absolwenci służby przygotowawczej - mianowani na pierwszy stopień oficerski/
Jednocześnie informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.
Do kontaktów roboczych w ww. kwestii z ramienia 25bdow wyznaczony został -
mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261-167-812
Zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72.


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się nabór kandydatów
na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach 3 lutego, oraz 3 i 17 marca 2017r.
W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwalifikacje zaplanowane w dniu 17.02.2017r. nie odbędą się.
Termin stawiennictwa w w/w terminach 2017 roku godzina 8.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

• oświadczenie o niekaralności;
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.


 

Informujemy, że w związku z planowanym zwiększeniem stanów etatowych 15 batalionu saperów w Orzyszu,
w dniach 06.02.2017r., 22.02.2017r. oraz 03.03.2017r. od godz. 08.00 przy ul. Wojska Polskiego 33 w Orzyszu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych. Kwalifikacje obejmować będą egzamin sprawności fizycznej (wg. norm dla żołnierzy zawodowych) oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat powinien posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z WF, dokumenty potwierdzające
wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, kontrakty w ramach NSR i inne. Informacje dodatkowe można uzyskać na stronie internetowej 15 batalionu saperów.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został
mł. chor. Krzysztof Gerejczyk tel. 261-331-308.

Poniżej zamieszczamy wykaz wakujących stanowisk.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 roku, oraz 23 lutego 2017 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
 W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.


 

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk służbowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej
i NSR w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został
st. chor. Piotr GRECZKOWSKI tel. 261-887-358.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w terminach: 10.01.2017r.; 17.01.2017r.; 24.01.2017r.; 31.01.2017r.; 07.02.2017r. od godz. 08.00.

W korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje prowadzone będą na n/w stanowiska:

- do garnizonu WARSZAWA WESOŁA:

1. KIEROWCA KAT. C - SW: 38T64 —3 stanowiska
2. KIEROWCA OPERATOR (WZT) - SW: 20B68 — 1 stanowisko
3. MECHANIK SW: - 38T79 — I stanowisko
4. MECHANIK SW: - 38T75 — 1 stanowisko
5. MECHANIK — SW: - 32T68 — 1 stanowisko
6. KIEROWCA SW: - 38T62 — 1 stanowisko

- do garnizonu CHEŁM:

1. KIEROWCA KAT. C - SW: 38T64 —2 stanowiska
2. KIEROWCA KAT. B - SW: 38T62 — 1 stanowisko
3. TOPOGRAF - SW: 20D70 — 1 stanowisko
4. CELOWNICZY - SW: 20B78 — 1 stanowisko
5. STRZELEC - SW: 20B71 — 1 stanowisko
6. KIEROWCA - SW: 20B69 — 1 stanowisko
7. KIEROWCA RATOWNIK - SW: 38T62140H61 — 1 stanowisko

- do garnizonu SIEDLCE:

1. KANCELISTA RATOWNIK - SW: 54D61/40H61 — 1 stanowisko
2. ZWIADOWCA CELOWNICZY - SW: 30A62120B77 — 1 stanowisko
3. KIEROWCA CELOWNICZY - SW:20B72/20B78 — 3 stanowiska
4. KIEROWCA - SW: 20B68 — 1 stanowisko
5. KIEROWCA RADIOTELEFONISTA - SW: 38T64/28B65 — 1 stanowisko
6. OBSŁUGA - SW: 38B74 — 1 stanowisko

Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF;
• rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje można uzyskać:
• Szef Sekcji Personalnej wz. mł. chor. Jan RACZKIEWICZ tel. 261-812-344;
• Podoficer Specjalista Sekcji Personalnej st. chor. Dariusz ŁOKAJ tel. 261-812-109.


 

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Batalionie Reprezentacyjnym WP.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji można uzyskać na stronie internetowej Batalionu Reprezentacyjnego WP http://brepr. wp.mil.pl/ w zakładce „Dołącz do nas”.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S1) brepr WP kpt. Radosław OZÓG tel. 261 848 731. Terminy kwalifikacji w 2017 roku:
— 12 stycznia;
— 02 lutego;
— 03 marca;
— 06 kwietnia;
— 11 maja;
— 01 czerwca;
— 06 lipca;
— 03 sierpnia;
— 07 września;
— 05 października;
— 16 listopada;
— 07 grudnia.


 

Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej w 2017 r.

>>Terminy kwalifikacji<<


 

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych zaplanowanych w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie na 2017 rok.

- 10 i 24 stycznia 2017r.
- 07 i 21 lutego 2017r.
- 07 i 21 marca 2017r.
- 11 i 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..


 

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2017 roku, oraz 16 lutego 2017 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
W niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.


 

Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR w 6 batalionie powietrzno-desantowy w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice.

>>Terminy kwalifikacji<<


 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje w Jednostce Wojskowej 4391 odbędą się w dniu 13 i 27 stycznia, 3 i 17 lutego, 3 i 17 marca 2017 r. Termin stawiennictwa w w/w terminach 2017 roku godzina 8.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

• oświadczenie o niekaralności;
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.


 

Informujemy, że w każdy pracujący poniedziałek 15 Brygada Zmechanizowana  w Giżycku prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów roboczych odnośnie kwalifikacji został wyznaczony:
-  mł. chor. Grzegorz BEKIER, tel. 261 335 232


 

Informujemy, że w każdą środę pracującą 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów roboczych odnośnie kwalifikacji został wyznaczony:
-  mł. chor. Paweł Jędryjaszek tel. 261688926.


 

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2016 roku, oraz 01 grudnia 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę
wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.


 

Informujemy, że w dniu 22.11.2016r. o godz.: 08:00 w 1 ORel odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych.
Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczeni zostali przedstawiciele sekcji personalnej —
kpt. Grzegorz OLSZOWSKI (tel. 261-513-209), st.chor. Dariusz MALISZEWSKI (tel. 261-513-441).


 

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2016 roku, oraz 24 listopada 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR; świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej;
 • Etap lI — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN
— telefon służbowy 261-688-457.


 

Informujemy, że w związku z naborem do zawodowej służby wojskowej Jednostka Wojskowa 2031 w Lipowcu przeprowadzi w dniu 22.11.2016 r. kwalifikacje od godz. 9.00.
Szczegóły kwalifikowania ujęte są na stronie internetowej:  www.8brt.wp.mil.pl w zakładce profesjonalizacja.
Do kontaktów roboczych odnośnie kwalifikacji wyznaczeni zostali:
- por. Marcin WRÓBLEWSKI tel.: 261-343-250;
- mł. chor. Tomasz FILIPOWICZ tel.: 261-343-171.
Jednocześnie poniżej zamieszczamy wykaz stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie podoficerów i oficerów, na które odbędzie się nabór.

>>Wykaz stanowisk<< 


 

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2016 roku, oraz 17 listopada 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

3) w korpusie szeregowych zawodowych:posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę
wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN
— telefon służbowy 261-688-457.Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w terminie: 22.11.2016r. od godz. 08.00.
W korpusie szeregowych zawodowych kwalifikacje prowadzone będą na n/w stanowiska:

- do garnizonu WARSZAWA WESOŁA:

1. DZIAŁONOWY PT-91 — SW:20864   2 stanowiska
2. KIEROWCA PT-91— SW:20B65       1 stanowisko
3. KIEROWCA — OPERATOR — SW: 20B68/38C62  1 stanowisko
4. KIEROWCA — ELEKTROMECHANIK — SW: 20B69/20B70 1 stanowisko
5. MECHANIK — SW;28T65 1 stanowisko
6. MECHANIK — SW;32T69 1 stanowisko
7. KIEROWCA KAT. C — SW:38T64 3 stanowiska
8. KIEROWCA KAT. C+E—SW:38T65 2 stanowiska
9. BLACHARZ — SPAWACZ— SW; 38T71/38T84 1 stanowisko
10. MECHANIK — SPAWACZ— SW; 38T74/38T84 1 stanowisko


- do garnizonu CHEŁM:

1 KIEROWCA OPERATOR — SW:20B68/38C62 1 stanowisko
2. KUCHARZ— SW:38B61 1 stanowisko
3. KIEROWCA-RATOWNIK— SW:38T64/40H61 2 stanowiska
4. KIEROWCA KAT. C - SW:38T64 1 stanowisko
5. MECHANIK— SW:38T83 1 stanowisko
6. OPERATOR — SW:28B72 1 stanowisko
7. STRZELEC—RATOWNIK- SW: 20B61/40H61 1 stanowisko
8. CELOWNICZY—SW: 20D64 1 stanowisko
9. ZWIADOWCA-RATOWNIK- SW: 30A62/40H61 2 stanowiska
10. KIEROWCA KAT. C÷E —SW:38T65 1 stanowisko

- do garnizonu SIEDLCE:

1. ZWIADOWCA—RATOWNIK— SW:30A62/401-161 1 stanowisko
2. KIEROWCA—CELOWNICZY—SW:20B72/20B78 3 stanowiska
3. KIEROWCA—SW:20B68 1 stanowisko
4. OPERATOR—SW: 32B62 1 stanowisko
5. MECHANIK- SW:32T69 1 stanowisko
6. OPERATOR KIEROWCA — SW:34A71/38T64 1 stanowisko
7. OPERATOR—SW:34A74 1 stanowisko
8. KIEROWCA KAT. C —SW:38T64 2 stanowiska

Kierowani kandydaci powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• nie karani;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• test sprawnościowy z WF.

Informacje można uzyskać:
• Szef Sekcji Personalnej wz. kpt. Grzegorz LEWCZUK tel. 261-812-306;
• Podoficer Sztabowy Sekcji Personalnej mł. chor. Jan RACZKIEWICZ tel. 261-812-344., st. chor. Dariusz ŁOKAJ tel. 261-812-109.


 

Informujemy, że w dniu 08 listopada 2016 roku, oraz 10 listopada 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się nabór kandydatów
na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 04 i 18 listopada 2016 r. Termin stawiennictwa: 04 i 18 listopada 2016 roku godzina 8.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:

• oświadczenie o niekaralności;
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.


 

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4391 Tomaszów Mazowiecki jest prowadzony proces naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 21 października 2016 r. Termin stawiennictwa: 21 października 2016 roku godzina 8.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.
Kandydat powinien posiadać:

• oświadczenie o niekaralności;
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.


 

Informujemy, że w dniu 25 października 2016 roku, oraz 27 października 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę
wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. c, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
-    książeczkę wojskową;
-    dowód osobisty;
-    świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
-    zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
-    świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
-    inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
-    ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w lI etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.


 

Poniżej zamieszczamy wykaz stanowisk dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 2901 Szczecin-Podjuchy.
Jednocześnie informujemy, że kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00 — 12.00 (stawiennictwo do godz. 8.00).
Miejsce stawiennictwa: JW. 2901 Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

• spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
• posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionej w tabeli;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został starszy podoficer sztabowy - mł. chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w dniu 04 listopada br. odbędą się dni otwartych koszar w 7 batalionie kawalerii powietrznej (godz. 9.00 — 14.00, ul Piłsudskiego 72 97-200 Tomaszów Mazowiecki), w trakcie których potencjalni ochotnicy do służby przygotowawczej mogą poznać specyfikę jednostki wojskowej i warunki służby w 25 BKPow. Osoby zainteresowane powinny zabrać ze sobą dokumenty dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji ( kursy, szkolenia itp.).
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie z ramienia 25 BKPow upoważniona jest:
- kpt. Dagmara ORZECHOWSKA-GLEBA - tel. 261-167-079


 

Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia.Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
-25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1,13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<


 

Informujemy, że w dniu 18 października 2016 roku oraz 20 października 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

-     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
-     książeczkę wojskową;
-     dowód osobisty;
-     świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
-     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
-     świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
-     inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
-     ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK — telefon służbowy 261-688-364.


Informujemy, że w dniu 11 października 2016 roku oraz 13 października 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na
czas kwalifikacji następujące dokumenty:

-     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu
sprawnościowego;
-     książeczkę wojskową;
-     dowód osobisty;
-     świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
-     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
-     świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
-     inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
-     ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK — telefon służbowy 261-688-364.


 

Informujemy, że w dniu 04 października 2016 roku oraz 06 października 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł.chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę
wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na
czas kwalifikacji następujące dokumenty:
-     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
-     książeczkę wojskową;
-     dowód osobisty;
-     świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
-     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
-     świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
-     inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
-     ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK — telefon służbowy 261-688-364.


 

Poniżej zamieszczamy wykaz stanowisk przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, w 5 pułku inżynieryjnego Szczecin-Podjuchy. Nabór na niżej wymienione stanowiska służbowe prowadzony jest w każdą środę w godz. 08.00 — 12.00 (stawiennictwo do godz. 8.00). Miejsce stawiennictwa: JW. 2901 Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39.

Przybyli na kwalifikacje powinni:

-     spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
-     posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionej w tabeli;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:

- starszy podoficer sztabowy - mł. chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 06 października 2016r. od godz. 8.00 W 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów od stopnia plutonowego i wyżej.

Jednocześnie informujemy, że do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego.Informujemy, że w dniu 27 września 2016 roku, oraz 29 września 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na
czas kwalifikacji następujące dokumenty:

-     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
-     książeczkę wojskową;
-     dowód osobisty;
-     świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
-     zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
-     świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
-     inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
-     ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczonymł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.Informujemy, że w dniu 20 września 2016 roku, oraz 22 września 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę
wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na
czas kwalifikacji następujące dokumenty:

-        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
-        książeczkę wojskową;
-        dowód osobisty;
-        świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
-        zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
-        świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
-        inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
-        ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap lI — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy 261-688-457.


 

Informujemy, że w dniu 13 września 2016 roku, oraz 15 września 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 0745, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na
czas kwalifikacji następujące dokumenty:

-        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
-        książeczkę wojskową;
-        dowód osobisty;
-        świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
-        zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
-        świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
-        inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
-        ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy: 261-688-457.Poniżej przedstawiamy wolne stanowiska służbowe w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 2414 w Warszawie:

Stanowiska służbowe dla podoficerów

1.    Podoficer specjalista - Sekcja Ochrony Obiektów - specjalność 20821 – STE: pdf.st. (8/9/10) - poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;
2.    Komendant ochrony - Sekcja Ochrony Obiektów - specjalność 20B21 - STE: pdf.st. (8/9/10) - poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;
3.    Młodszy podoficer specjalista - Sekcja Logistyki (S-4) - specjalność 38A22 - STE: pdf.st. (8/9/10) - poświadczenie bezpieczeństwa - POUFNE;
4.    Młodszy podoficer specjalista - Sekcja Wsparcia Dowodzenia i Łączności (S-0) - specjalność 28B21 - STE: pdf.st. (819/10) - poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;
5.    Dowódca plutonu — Batalion Logistyczny - specjalność 38A21 - STE: pdf.st. (8/9/10) -poświadczenie bezpieczeństwa — ZASTRZEŻONE;
6.    Dowódca plutonu - Batalion Logistyczny - specjalność 34A27 - STE: pdf.st. (8/9/10) poświadczenie bezpieczeństwa - ZASTRZEŻONE;
7.    Dowódca aparatowni - Batalion Logistyczny - specjalność 29A21, 28832 - STE: pdf. (5/617) - poświadczenie bezpieczeństwa - TAJNE;
8.    Dowódca aparatowni - Batalion Logistyczny - specjalność 29A21, 28B32 - STE: pdf. (5/6/7) - poświadczenie bezpieczeństwa — TAJNE.

Stanowiska służbowe dla szeregowych

1.    Operator kierowca - Batalion Logistyczny - specjalność 34A71, 38T64 - STE: szer./st. szer. (obsługa koparki jednoczerpakowej wraz z uprawnieniami kierowcy kat. C.) - poświadczenie bezpieczeństwa - ZASTRZEŻONE;
2.    Mechanik ( Rusznikarz) - Batalion Logistyczny - specjalność 38T83 - STE: szer./st. szer. - poświadczenie bezpieczeństwa — ZASTRZEZONE.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

- st. chor. Jerzy SZUBA tel. 727-040-917
- ml. chor. Mirosław PRZETAK tel. 261-847-150.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4686 w Krakowie.

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 6, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 15, 29 listopada 2016 r.;
- 6, 13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w 6 batalionie dowodzenia dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 13, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 13.09.2016r. o godz.: 08:00 w 1ORel odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w korpusach oficerskim i podoficerskim.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczeni zostali przedstawiciele sekcji personalnej — mjr Grzegorz BOCHNIAK (tel.: 261-513-485), kpt. Grzegorz OLSZOWSKI (tel.: 261-513-209), chor. Dariusz MALISZEWSKI (tel.: 261-513-441).Informujemy, o poszukiwaniu kandydatów do służby w Siłach Specjalnych. Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby
w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Wymagania dotyczące kandydatów:

1.    powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;

2.    Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2014.1414 j.t z późn. zm.);

-       niekaralny sądownie,
-       posiada obywatelstwo polskie,
-       zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej
-       wiek co najmniej 18 lat.       

3.    Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;

4.    Dodatkowe  punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

Inne ważne informacje:

1.    Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów;
2.    Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane;
3.    Egzamin  będzie  obejmował:

-        analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
-        sprawdzian sprawności fizycznej,
-        rozmowę kwalifikacyjną,

Jego przebieg będzie regulował „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej   w Ośrodku Szkolenia”, który zostanie opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia, po jego uzgodnieniu i podpisaniu.

4.    Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2016 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów);
5.    Planowany termin egzaminów przełom październik-listopad 2016 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów);
6.    Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu;
7.    Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
8.    Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie 6 miesięcy;
9.    Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty/marzec 2017 r;
10.  Po pozytywnym ukończeniu  kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych;

Kontakt:

1.    Adres:

        Jednostka Wojskowa Komandosów - Ośrodek Szkolenia
        ul. Sobieskiego 35   
        42-700 Lubliniec

2.    Telefony do kontaktów:

Ośrodek Szkolenia

-        samodzielny referent - tel.: 261-101-465
-        szef sekcji planowania - tel.: 261-101-342

Wydział Personalny JWK

 -      podoficer specjalista - tel.: 261-101-325
 -      podoficer specjalista - tel.: 261-101-429
 -      podoficer specjalista - tel.: 261-101-374Informujemy, o prowadzonym  naborze na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w JW  4391 Tomaszów Mazowiecki. Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 02 i 16 września 2016 r. Termin stawiennictwa: 02 i 16 września 2016 roku godzina 8.30 JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

- oświadczenie o niekaralności;
- dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.Informujemy, że prowadzony jest stały nabór oraz weryfikacja kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 8  Szczecińskim Batalionie Radiotechnicznym.

Celem prowadzonych kwalifikacji jest wyłonienie najlepszych kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz poszerzenie bazy kandydatów z najlepszymi predyspozycjami oraz posiadających uprawnienia, z którymi Dowódca  JW w przyszłości będzie podpisywał kontrakty do zawodowe służby wojskowe. Poniżej zamieszczamy wykaz wakujących stanowisk, na które istnieje możliwość powołania żołnierzy rezerwy.

Jednocześnie informujemy, że najbliższe kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz NSR odbędą się 29 sierpnia o godz. 9.00 (JW 2031 Lipowiec 138, 12-120 Szczytno - szczegóły na stronie internetowej www.8brt.wp.mil.pl.).

Do kontaktów roboczych odnośnie kwalifikacji wyznaczam:

- por. Aleksandra KAMIŃSKA tel.: 261-343-250;
- mł. chor. Tomasz FILIPOWICZ,  tel.: 261-343-171.

>>Wykaz stanowisk<<  Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 30 sierpnia 2016 r.;
- 13, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<< Informujemy, że w dniu 13 października 2016 roku o godz. 8:00 w JW 3391 w Zamościu, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydat powinien posiadać:

- oświadczenie o niekaralności;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych nie będą dopuszczeni do kwalifikacji)
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
-  strój sportowy;
- przybory piśmiennicze;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został kpt. Adam PAZYNA, tel.: 261-181-307.Informujemy, że w dniu 30.08.2016r. o godz.: 08:00 w 1 ORel odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w specjalnościach ogólnowojskowych.

Jednocześnie Informujemy, iż kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca (stawiennictwo kandydatów godzina 08:00 biuro przepustek JW 1749 al. Wojska Polskiego 250).

Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy:

- żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania.

Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnieni z egzaminu.

Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczony został st. kpr. Rafał SOLIŃSKI tel. 261 454 031.

>>Wykaz stanowisk<<  Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku, oraz 01 września 2016 roku  od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż, mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ranach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy:  261-688-457.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w specjalnościach ogólnowojskowych.

Jednocześnie informujemy, iż kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca (stawiennictwo kandydatów godzina 08:00 biuro przepustek JW  1749 al. Wojska Polskiego 250).

Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy:

- żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- elewów po odbyciu służby przygotowawczej ( nie jest wymagamy kontrakt NSR)
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania.

Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki lub ośrodka szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnienie z egzaminu.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2016 roku, oraz 25 sierpnia 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze
przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż, mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ranach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy:  261-688-457.Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku, oraz 18 sierpnia 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż.  st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy:  261-688-457.

 Informujemy, że w dniu 09 sierpnia 2016 roku, oraz 11 sierpnia 2016 roku od godz. 08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

2) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na
czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony
mł. chor. Mariusz CZEKAN — telefon służbowy: 261-688-457.Informujemy, że w 15 BZ w Giżycku prowadzony jest nabór do służby zawodowej. Kwalifikacje odbywają się w każdy pracujący poniedziałek od godz. 8.00.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony:

— mł. chor. Grzegorz BEKIER, tel.: 261-335-232.
 Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie w specjalnościach ogólnowojskowych, a w szczególności specjalności kierowca „ C, C+E”.

Jednocześnie informujemy, iż kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania. Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy:

- żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania.

Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczony został st. kpr. Rafał SOLIŃSKI tel. 261-454-031.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w JW nr 4393 w Leźnicy Wielkiej w każdy wtorek od godziny 9.00 są prowadzone kwalifikacje dla kandydatów którzy chcą pełnić służbę jako żołnierze zawodowi. Kandydat powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego oraz strój sportowy. Po zakwalifikowaniu się kandydata pod kątem służby zawodowej istnieje możliwość popisanie kontraktu w ramach NSR na czas trwania procedury do służby zawodowej.

Do kontaktów w celu udzielania informacji zostali wyznaczeni:

- st. chor. Tomasz ŚWIDERSKI tel. CA MON: 261-168-204, kom.: 601381245;
- st. sierż. Waldemar  LATAŃSKI tel. CA MON: 261-168-214.
 Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym  JW 4686 w Krakowie.

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje
dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 6, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 15, 29 listopada 2016 r.;
- 6, 13 grudnia 2016 r;

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia.

Jednocześnie informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowe i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 05 sierpnia 2016r. w  JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Termin stawiennictwa: 05 sierpnia 2016 roku godzina 8.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72

Kandydat powinien posiadać;

• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze.Informujemy, że w dniu 02 sierpnia 2016 roku, oraz 04 sierpnia 2016 roku od godz.08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)

w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i informatyki,
- inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

2) w korpusie szeregowych zawodowych:

posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np.: prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap li — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontraktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN - telefon służbowy: 261-688-457.Poniżej zamieszczamy wykaz stanowisk przeznaczonych do uzupełnienia w korpusie szeregowych zawodowych i żołnierzy NSR w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Szczegółowych informacji dotyczących rozmów kwalifikacyjnych w KPW Świnoujście udzielają:

— kmdr ppor. Grzegorz KOWALSKI, teł. 261-242-318;
— st. chor. Kazimierz GŁUJSZCZAK, tel. 261-242-634.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz stanowisk służbowych do obsadzenia przez żołnierzy zawodowych w Jednostce Wojskowej 2750.

Szczegółowych informacji dotyczących rozmów kwalifikacyjnych udziela Sekcja Personalna:

— chor. Marek WOŹNOWSKI, tel. 261-242-617;
— mat Dawid GIEROŃ, tel. 261-242-208.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz stanowisk służbowych do obsadzenia przez żołnierzy zawodowych / żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w JW 3854 Świnoujście.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że 8 batalion saperów MW w Dziwnowie poszukuje kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Wykaz stanowisk zamieszczamy w załączniku poniżej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został: kpt. Marcin PAGAN oraz mł. chor. Janusz Górski - tel. 261-248-272.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin-Podjuchy. Kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00 — 12.00 (stawiennictwo do godz. 8.00). Miejsce stawiennictwa: JW. 2901 Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

• spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
• posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionej w tabeli;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

- młodszy podoficer specjalista st. chor. szt. Zbigniew SUGALSKI tel. 261-454-788
- starszy podoficer sztabowy - mł. chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788.

>>Wykaz stanowisk<< Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4686 w Krakowie

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopię ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 6,27 września 2016 r.;
- 11,25 października 2016 r.;
- 15, 29 listopada 2016 r.;
- 1,13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w Komendzie Portu Wojennego w Świnoujściu dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych

Szczegółowe informacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych w KPW Świnoujście udzielają:

- kmdr ppor. Grzegorz KOWALSKI. tel. 261-242-318;
- st. chor. Kazimierz GŁUSZCZAK. tel. 261-242-634.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia w Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13,27 września 2016 r.;
- 11,25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1,13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusie szeregowych w specjalności kierowcy z kat. „C”, w Jednostce Wojskowej Nr 1749 w Szczecinie.

Jednocześnie informujemy, iż kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy:

- żołnierzy rezerwy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania.

Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:

- st. kpr. Rafał SOLIŃSKI tel. 261-454-031.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych w struktury 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, a w szczególności oficerów w stopniu porucznik, kapitan w specjalnościach wojskowych logistyki, ogólnowojskowych i innych.

Do kontaktów roboczych w w/w sprawie został upoważniony szef sekcji personalnej mjr Sławomir Kaźmierski tel. 261-544-694.Informujemy, o możliwości zawarcia kontraktów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach brzegowych Marynarki Wojennej w m. Świnoujście i Dziwnów. Uzupełniane stanowiska w SW kierowca „C” i „C+E”. Szczegółowe informacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej, jak i prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych udzielają przedstawiciele Sekcji Personalnych w jednostkach wojskowych:

• KPW Świnouiście:

- kmdr ppor. Grzegorz KOWALSKI, tel. 261-243-318;
- st. chor. Kazimierz GŁUSZCZAK, tel. 261-242-634.

• 8.bsap MW w Dziwnowie:

- kpt. Marcin PAGAN, tel. 261-248-386;
- chor. Janusz GÓRSKI, tel. 261-248-272.
 Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w  12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie o specjalności kierowca,, C, C+E”.

Jednocześnie Informujemy, iż kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbywają się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Na przedmiotowe kwalifikacje zapraszamy:

- żołnierzy rezerwy po odbytej zasadniczej służbie wojskowej;
- żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania.

Do kontaktu w przedmiotowej sprawie został wyznaczony st. kpr. Rafał SOLIŃSKI tel. 261-454-031.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 5, 12 lipca 2016 r;
- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 14, 28 czerwca 2016 r;
- 5, 12 lipca 2016 r;
- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w 10 Brygadzie Logistycznej w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Skierowani do 10 BLog kandydaci powinni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej, prawo jazdy, zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego), kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych oraz dowód osobisty.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015-2016, preferowani będą kandydaci, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych.

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie zostali wyznaczeni:

- kpt. Adam ZADA tel. 261-625-567;

- st. chor. szt. Robert PRÓCHNICKI tel. 261-625-093.Informujemy o kwalifikacji żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w 2 psap w Jednostce Wojskowej Nr 2189 w Kazuniu.

Termin kwalifikacji — drugi poniedziałek miesiąca;

Kandydat musi posiadać:

• stój sportowy;
• zaświadczenie o zdolności do zdania egzaminu z WF;
• następujące dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskowa, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, świadectwa ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg służby wojskowej oraz specjalności wojskowych).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mł. chor. Przemysław PIOTROWSKI tel. 261-863-325.Poniżej zamieszczamy wykaz wakujących stanowisk służbowych w korpusach oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych w w Dowództwie Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Stargardzie.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

z Dowództwa BWD WKP-W:

            - Szefa Sekcji Personalnej (S-1) mjr Robert Adamkiewicz (tel. 261-451-011);

            - Podoficera Specjalista (S-1) st. sierż. Andrzej Ruda (tel. 261-451-018);

z 100 bł:

            - Szef Sekcji Personalnej (8-1) kpt. Karol SPODNIEWSKI (tel. 261-472-010);

z 102 bochr:

            - Starszy Podoficer chor. Sławomir ŁAZIŃSKI (tel. 261-461-113);

z 104 blog:

            - Szef Sekcji Personalnej (S-1) por. Wojciech BIAŁOSZ (tel. 261-473-113).

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w celu przystąpienia do kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 2 Mazowieckim Pułku Saperów kandydaci muszą posiadać:

-strój sportowy
-zaświadczenie lekarski o zdolności do zdania egzaminu z WF
-dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, świadectwa ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowej służby wojskowej oraz specjalności wojskowych.

Kwalifikacje do służby odbywają sie w każdy drugi poniedziałek miesiąca.Informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie odbywają się w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania.

Kandydatem mogą być żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej oraz żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: (książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony JW 1749 w Szczecinie wyznaczony został st. kpr. Rafał SOLIŃSKI tel. 261 454 031.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w 9 Batalionie Dowodzenia w Białobrzegach kwalifikacje do służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierzy rezerwyodbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca

Miejsce stawiennictwa — Jednostka Wojskowa Nr 4539 (Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi).

Przed przyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny żołnierza rezerwy z przedstawicielami JW w celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach oraz zgłoszenia chęci przystąpienia do kwalifikacji.

Dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji umieszczone są na stronie internetowej www.9bdow.wp.mil.pl w zakładce „Służba w 9 bdow”.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony JW 2031 w Lipowcu wyznaczeni zostali:

- ppor. Grzegorz Lewandowski tel. 261 887 517;
- st. sierż. Krystian Kamrowski tel. 261 887 521;
- plut. Karol Jurkiewicz tel. 261 887 678.Informujemy , że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane
będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych
Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 10,24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 5,12 lipca 2016 r;
- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13, 27 września 2016 r.;
- 11,25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z pismem Dowódcy Generalnego RSZ Nr 8887/DG/1/16 z dnia 12 lutego 2016 r. dotyczącym nowych ustaleń w ramach usprawnienia procedur kadrowych, wystąpienia do Dyrektora Departamentu Kadr MON w sprawie wydania zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych realizować można bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych przez kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 10, 24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 6, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 15, 29 listopada 2016 r.;
- 6, 13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że 5 pułk inżynieryjny Szczecin-Podjuchy prowadzi nabór kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00 — 12.00 (stawiennictwo do godz. 8.00).

Miejsce stawiennictwa: JW. 2901 Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

• spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
• posiadać dowód osobisty, książeczkę wojskową;
• posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej wymienionej w tabeli;
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• posiadać dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
• posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• posiadać dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej;
• życiorys (CV).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

młodszy podoficer specjalista st. chor. szt. Zbigniew SUGALSKI tel. — 261454788
starszy podoficer sztabowy - mł. chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788.


>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że 6 Batalion Logistyczny w Krakowie (JW 4686) posiada wolne stanowiska dla żołnierzy służby zawodowej.

>>Wykaz stanowisk<<Jednocześnie informujemy, że w Batalionie  przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
 
- 12, 26 kwietnia 2016 r.
 
- 10,24 maja 2016 r.
 
- 14, 28 czerwca 2016 r.
 
- 6, 27 września 2016 r.
 
- 11,25 października 2016 r.
 
- 15, 29 listopada 2016 r.
 
-1, 13 grudnia 2016 r.Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 3430 w Białobrzegach są wolne etaty dla żołnierzy zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został chor. Piotr GRECZKOWSKI tel. 261 887 358.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4009 w Krakowie posiada wolne stanowiska dla żołnierzy zawodowych.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 12, 26 kwietnia 2016 r.;
- 10, 24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 5,12 lipca 2016 r;
- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z pismem Dowódcy Generalnego RSZ Nr 8887/DG/1/16 z dnia 12 lutego 2016 r. dotyczącym nowych ustaleń w ramach usprawnienia procedur kadrowych, wystąpienia do Dyrektora Departamentu Kadr MON w sprawie wydania zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych realizować można bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych przez kandydatów do zawodowej służby wojskowej.Informujemy, że  2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu posiada wolne stanowiska dla  szeregowych zawodowych oraz żołnierzy NSR.
Poniżej przedstawiamy specjalności wojskowe w których występuje najwięcej wakatów.
 
1. do korpusu szeregowych zawodowych (możliwość powołania po służbie przygotowawczej):
-4 stanowiska kierowca BWP SW 20B69
- 3 stanowiska kierowca kat. „C” SW 38T64
- 2 stanowiska kierowca kat. „C+E” SW 38T65

2. do korpusu szeregowych NSR:
- 3 stanowiska kierowca BWP SW 20B69

Do kontaktów roboczych ze strony 2 BZ wyznaczone zostały  osoby funkcyjne z sekcji personalnej:

- mł. chor. Krzysztof SZÓSTAK - starszy podoficer sztabowy tel. 281465018
- pan Jan WALKOWIAK - referent tel. 261465018.Informujemy, że JW. 4094 w Wałczu posiada wolne stanowiska oficerskie.
Szczegółowe informacje na ten temat oraz terminy kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.104bzab.wp.mil.pl/pl/95.html.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach.
 
>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby woskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 22 marca 2016 r.;
- 12, 26 kwietnia 2016 r.;
- 10, 24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 5, 12 lipca 2016 r;
- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016r.
 
>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby woskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4686 w Krakowie.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 10, 30 marca 2016 r.;
- 12, 26 kwietnia 2016 r.;
- 10, 24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 6, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 15, 29 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016r.
 
>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 09 marca 2016 roku od godz. 08.00 do godz. 12.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do

zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie szeregowych zawodowych:
posiadających kontrakt w ramach NSR, żołnierzy którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową.W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.) w nw. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki,
- Wychowawczy.

Pragniemy również poinformować, że ww. kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na
czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego, w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontraktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN
— telefon służbowy 261-688-457.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusie szeregowych w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4495 w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4686 w Krakowie.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 23 lutego 2016 r.;
- 10, 30 marca 2016 r.;
- 12, 26 kwietnia 2016 r.;
- 10, 24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 6, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 15, 29 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy terminarz prowadzenia kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w 2 Regionalnej Bazie Logistycznej w Warszawie.

>>Terminarz kwalifikacji<<Informujemy, że w dniu 24 lutego br. od godz. 08.00 do godz. 12.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45, przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w m. Żagań) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową. W szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C+E; oraz T.

Pragniemy również poinformować, że ww. kwalifikacje są prowadzone cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Osoby zainteresowane służba wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego, w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty;
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN
— telefon służbowy 261-688-457.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w  Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4009 w Krakowie.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 9, 23 lutego 2016 r.;

- 8, 22 marca 2016 r.;

- 12, 26 kwietnia 2016 r.;

- 10, 24 maja 2016 r.;

- 14, 28 czerwca 2016 r.;

- 5, 12 lipca 2016 r;

- 23, 30 sierpnia 2016 r.;

- 13,27 września 2016 r.;

- 11,25 października 2016 r.;

- 8, 22 listopada 2016 r.;

- 1,13 grudnia 2016 r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy zaktualizowany wykaz wolnych stanowisk w Jednostce Wojskowej Nr 4581 w Opolu oraz terminy prowadzenia kwalifikacji do NSR przez Jednostkę Wojskową Nr 4581 w Opolu, Jednostkę Wojskową Nr 4231 w Komprachcicach i Jednostkę Wojskową Nr 2691w Brzegu.

>>Wykaz stanowisk i terminy kwalifikacji<<Poniżej zamieszczamy terminarz prowadzenia w 2016 roku kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej.

>>Terminarz kwalifikacji<<Poniżej zamieszczamy  terminarz prowadzenia w 2016 roku kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 3. Regionalnej Bazie Logistycznej.

>>Terminarz kwalifikacji<<Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 17.02.2016r. w godz. 08.15 — 12.00 (czas stawiennictwa na godz. 08.00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- KIEROWCA - prawo jazdy kat. „C”, „C+E”, „T”.

Pragniemy również poinformować, że wspomniane wyżej kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinne posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczka wojskowa;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w lI etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN tel. 261-688-457.Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 20.01.2016r. w godz. 08.15 — 12.00 (czas stawiennictwa na godz. 08.00 przy. biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte Ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej. w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

kierowca SW:38T65 ( prawo jazdy kat. „C+E”)
kierowca SW:38T70 ( prawo jazdy kat. „T”)
strzelec wyborowy SW:20580

Pragniemy również poinformować, że wspomniane wyżej kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każda środę tygodnia.

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczka wojskowa;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN (tel.: 261-688-457).Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi od dnia 11.01.2016 r. prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie szeregowych.


KWALIFIKACJE SĄ PROWADZONE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK AŻ DO ODWOŁANIA.

Początek każdorazowo o godz. 10.00 na terenie JW. 4808 przy ul. Partyzantów 33.
WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:
1. obywatelstwo polskie,
2. wiek — poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi),
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne (przynajmniej 1 raz),
6. niekaralność,
7. dobry stan zdrowia.

KANDYDACI MAJA MIEC ZE SOBĄ:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych,
5. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
KRYTERIA NABORU:
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!
Telefon kontaktowy: 261-336-244.

UWAGA!!!
BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ.Poniżej zamieszczamy plan kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych na 2016 rok w Jednostce Wojskowej Nr 1328 w Bielsku Białej.


>>Plan kwalifikacji<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk służbowych w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.

Kontakt w trybie roboczym pod nr tel. 261-134-602.


>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk dotyczący potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie (stan na 05.01.2016r.).

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
-26 stycznia 2016 r.;
- 9, 23 lutego 2016 r.;
- 8, 22 marca 2016 r.;
- 12, 26 kwietnia 2016 r.;
- 10, 24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 5, 12 lipca 2016 r.;
- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13,27 września 2016 r.
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016 r.
Kontakt w trybie roboczym pod nr tel.: 261-135-538.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk dotyczący potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym w Krakowie.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach.
-26 stycznia 2016 r.;
- 9, 23 lutego 2016 r.;
- 10,30 marca 2016 r;
- 12,26 kwietnia 2016 r.;
- 10,24 maja 2016 r.;
- 14,28 czerwca 2016 r;
- 6, 27 września 2016 r;
- 11,25 października 2016 r.;
- 15, 29 listopada 2016 r.;
- 6, 13 grudnia 2016 r;

>>Wykaz stanowisk<<
Poniżej zamieszczamy wykazy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych z terenu administrowanego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze (JW 2649 w Żaganiu, JW 3137. w Krośnie Odrzańskim oraz 11 bdow. w Żaganiu).
Celem potwierdzenia aktualności wolnego stanowiska, proszę o nawiązanie bezpośredniej współpracy z przedstawicielami wybranych jednostek wojskowych (numery kontaktowe zawarto w załącznikach).

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykazy wolnych stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy w jednostkach wojskowych w ramach Narodowych Sił Rezerwowych z terenu administrowanego przez WSzW w Łodzi.

>>Wykaz stanowisk<<
W załączeniu zamieszczamy listę potrzeb (wakatów) w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej w Krakowie. Ponadto informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 12, 26 stycznia 2016 r.;
- 9, 23 lutego 2016 r.;
- 8, 22 marca 2016 r.;
- 12,26 kwietnia 2016 r.;
- 10, 24 maja 2016 r.;
- 14, 28 czerwca 2016 r.;
- 5, 12 lipca 2016 r.;
- 23, 30 sierpnia 2016 r.;
- 13, 27 września 2016 r.;
- 11, 25 października 2016 r.;
- 8, 22 listopada 2016 r.;
- 1, 13 grudnia 2016 r..

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej przedstawiamy terminarz kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych na 2016 rok w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie:
- 12 i 26 styczeń 2016r.
- 09 i 23 luty 2016r.
- 1 i 22 marzec 2016r.
- 12 i 26 kwiecień 2016r.
- 10 i 24 maj 2016r.
- 14 i 28 czerwiec 2016r.
- 13 i 27 wrzesień 2016r.
- 11 i 25 październik 2016r.
- 8 i 22 listopad 2016r.
- 6 i 13 grudzień 2016r.Poniżej przedstawiamy terminarz kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych na 2016 rok w 6 batalionie logistycznym w Krakowie:

- 12 i 26 stycznia 2016 r.;
- 9 i 23 lutego 2016 r.;
- 10 i 30 marca 2016 r;
- 12 i 26 kwietnia 2016 r.;
- 10 i 24 maja 2016 r.;
- 14 i 28 czerwca 2016 r.;
- 6 i 27 września 2016 r.;
- 11 i 25 października 2016 r.;
- 15 i 29 listopada 2016 r.;
- 6 i 13 grudnia 2016 r.Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 30.12.2015r. w godz. 08.15 — 12.00 (czas stawiennictwa na godz. 08.00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:


- kierowca SW:38T62 ( prawo jazdy kat. „B”)
- kierowca SW:38T64 ( prawo jazdy kat. „C”)
- kierowca SW:38T65 ( prawo jazdy kat. „C+E”)
- kierowca SW:38T70 ( prawo jazdy kat. „T”)
- operator SW:28B66 (obsługa urządzeń zasilających)
- regulujący SW:38C63 (regulacja ruchem drogowym)
- monter SW:28B61 (polowe sieci kablowe)
- strzelec wyborowy SW:20B80

Pragniemy również poinformować, że wspomniane wyżej kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każda środę tygodnia.

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczka wojskowa;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony sierż. Piotr STANASZEK, tel. 261-688-457.Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 16.12.2015r. w godz. 08.15 — 12.00 (czas stawiennictwa na godz. 08.00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca SW:38T62 ( prawo jazdy kat. „B”)
- kierowca SW:38T64 ( prawo jazdy kat. „C”)
- kierowca SW:38T65 ( prawo jazdy kat. „C+E”)
- kierowca SW:38T70 ( prawo jazdy kat. „T”)
- operator SW:28B66 (obsługa urządzeń zasilających)
- regulujący SW:38C63 (regulacja ruchem drogowym)
- monter SW:28B61 (polowe sieci kablowe)
- strzelec wyborowy SW:20B80

Pragniemy również poinformować, że wspomniane wyżej kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każda środę tygodnia.

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczka wojskowa;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

 • Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
 • Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN, tel. 261-688-457.Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dotyczącym potrzeb w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach.

Kontakt w trybie roboczym pod nr tel. 261-111-726.

>>Wykaz stanowisk<<Informuję, że od dnia 04 listopada 2015r. w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej będą się odbywać w każdą środę roboczą miesiąca o godz. 08.00. Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I - rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;
 • etap II - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:

- DZIAŁONOWY, SW 20B61 - 26 stanowisk;
- KIEROWCA kat. C” - SW: 38T64 - 1 stanowisko
- KIEROWCA kat. „C-E - SW: 38T65 -2 stanowiska
- KIEROWCA kat. 6” - SW: 20663 -27 stanowisk
- KIEROWCA kat. 6” - SW: 20668 -2 stanowiska
- KIEROWCA-OBSŁUGA — SW 38T64/38C61 - 1 stanowisko
- KIEROWCA-OPERATOR - SW: 38T641 38670 - I stanowisko
- KIEROWCA-OPERATOR - SW: 38T651 38B70 -2 stanowiska
- KIEROWCA-RATOWNIK - SW: 20B691 40H61 - 1 stanowisko
- KIEROWCA - SPAWACZ - SW: 38T641 38T84 -8 stanowisk
- KIEROWCA - ŚLUSARZ - SW: 38T64/ 38T81- 3 stanowiska
- KIEROWCA-ZWIADOWCA - SW: 20B69120B78 - I stanowisko
- KUCHARZ - SW: 38861 - 1 stanowisko
- ŁADOWNICZY, SW 20B62 - 22 stanowisk
- MECHANIK-SPAWACZ - SW: 38T74138T84 - 1 stanowisko
- ZWIADOWCA - SW: 34A63128B70 - 1 stanowisko.

W korpusie młodszych podoficerów (STW: kapral, starszy kapral, plutonowy), brygada prowadzi kwalifikacje na stanowisko ratownik medyczny SW 40H21, z wymaganiem posiadania przez kandydata co najmniej licencjatu z ratownictwa medycznego.

W zakresie podoficerów (STW: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży) kwalifikowani będą kandydaci na stanowiska o specjalności wojskowej: SW 38T31 (Eksploatacja pojazdów gąsienicowych) oraz Sw 20B22 (Dowódcza - pancerna).

W zakresie podoficerów starszych, brygada nie prowadzi kwalifikacji.

W korpusie oficerów zawodowych, brygada prowadzi kwalifikacje tylko w specjalności wojskowej SW: 20B02 (Dowódcza - pancerna). Wymogiem w przypadku oficera rezerwy jest posiadanie świadectwa STANAG 6001 na poziomie min. 2222 oraz poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „POUFNE”. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej:

- chor. Piotr KONIECZNY - tel. 261-688-924 - korpus oficerów i podoficerów;
- por. Kornelia MAJEWSKA - tel. 261-688-924 - korpus szeregowych.Poniżej zamieszczamy terminarz kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz Narodowych Sił Rezerwowych na 2016 rok w Jednostce Wojskowej Nr 4115 w Gliwicach.


 >>Terminarz kwalifikacji<<


 

Informujemy, że od dnia 04 listopada 2015r. w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej będą się odbywać w każdą środę roboczą miesiąca o godz. 08.00.

Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

 • z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;
 • z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym.

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

 • etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;
 • etap II — sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

Ponadto informujemy, że w korpusie szeregowych zawodowych 34 Brygada Kawalerii Pancernej posiada następujące wakaty:
• DZIAŁONOWY — SW: 20B61 — 26 stanowisk
• KIEROWCA kat. C” — SW: 38T64 — 1 stanowisko
• KIEROWCA kat. „C+E” — SW: 38T65 - 2 stanowiska
• KIEROWCA kat. B” — SW: 20B63 —27 stanowisk
• KIEROWCA kat. B” — SW: