Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje o kwalifikacjach i kursach
 

Informujemy, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym w dniu 28.11.2017r odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i do NSR.

Do kontaktów roboczych wyznaczony został przedstawiciel sekcji personalnej 1.ORel:
-st. chor. Dariusz MALISZEWSKI tel.: 261-513-441.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że najbliższe kwalifikacje w JW 4391 odbęda się 8 grudnia 2017 roku.
Termin stawiennictwa 8 grudnia 2017 roku godzina 8.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:
- oświadczenie o niekaralności;
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową; 
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.Informujemy, że w Centrum Reagowania Epidemiologicznego występują wakujące nw. stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych:
1. Szef Sekcji Personalno-Wychowawczej, STE: POR/KPT
2. Oficer Wydziału Zabezpieczenia, STE: POR/KPT
3. Oficer Sekcji Operacyjno-Szkoleniowej, STE: POR/KPT
4. Komendant Ochrony, STE: PDF. ST.
5. Oficer Zespołu Analiz, STE: POR/KPT
6. Oficer Zespołu Medycyny Prewencyjnej, STE: POR/KPT
7.Starszy Technik – Kierowca Zespołu Medycyny Prewencyjnej, STE: PDF.
8. Pielęgniarka – Zespołu Medycznego, STE: PDF. MŁ.
9. Pielęgniarka – Zespołu Medycznego, PDF. MŁ.
10. Starszy Technik – Zespołu Medycznego, STE: PDF.
11. Starszy Technik – Grupa Zabiegów Sanitarnych, STE: PDF.
12. Starszy Technik – Grupa Zabiegów Sanitarnych, STE: PDF.Informujemy, że JW Nr 4393 w Leźnicy Wielkiej zainteresowana jest pozyskaniem do służby zawodowej oficerów rezerwy.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- por. Maciej JABŁOŃSKI tel. 261 168 205;
- mł. chor. Przemysław ZALEŚNY tel. 261 168 218. Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek od godz. 8.00 w JW. 5700 w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 17.

Kandydaci przystępująco do kwalifikacji powinni posiadać:
- dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową);
- zaświadczenia otrzymane po odbyciu służby przygotowawczej;
- prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe, nabyte uprawnienia i posiadane umiejętności;
- kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach NSR;
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające wysiłek fizyczny.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie została wyznaczona kpt. Anna Wisłocka tel. 261 674 814Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW Nr 3430 w Białobrzegach (garnizon Zegrze).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- kpt. Renata DYMERSKA tel. 261 887 372
- st. chor. Piotr GRECZKOWSKI tel. 261 887 358.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 14.11.2017r. o godz. 8.30 w hali sportowej JW Nr 1551 w Sieradzu przy ul. Mickiewicza 6, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i NSR. Poszukiwani są kandydaci do zawodowej służby wojskowej w korpusie: oficerów, podoficerów w STE sierż. — mł. chor. oraz w korpusie szeregowych. Natomiast do NSR w korpusie oficerów (ppor., por., kpt.) oraz podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.). Brygada nie posiada wolnych stanowisk do NSR w korpusie szeregowych.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- szef sekcji personalnej (5-1) mjr Bartosz BŁAŻEJEWSKI tel. 261 611 525
- podoficer specjalista (5-1) st. chor. Jarosław STASIAK tel. 261 611 693
- starszy referent (8-1) pani Anna SZYSZKA tel. 261 611 464.

Szczegółowe informacje zostały zawarte na stronie internetowej:
www.15sbwd.wp.mil.plPoniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w Centrum Przygotowań do misji zagranicznych w Kielcach.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) przewidzianych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w 5 Pułku Inżynieryjnym Szczecin Podjuchy.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2017 r. od godziny 7:30 w CPdMZ ul. Wojska Polskiego 300 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiskach nw. parametrach:
Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązku w ramach NSR, który należy złożyć w WKU.

Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej (stwierdzające brak przeciwskazań), książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzające wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Przedmiotowe kwalifikacje przeprowadzone zostaną w celu pozyskania potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów wyznaczony został mjr Jacek PORĄBANIEC tel. 261-174-305 oraz st. chor. szt. Jarosław DĄBEK tel. 261-174-268.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w formowanej obecnie III zmianie NEWL PKW Łotwa (rotacja na teatr - czerwiec 2018 r.), występują wakujące stanowiska służbowe.
Jednocześnie informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano w 1 bskład Olsztyn (Ul. Saperska 1) w dniu 24.10.2017 r., na które proszę skierować kandydatów posiadający zgodę dowódców macierzystych jednostek wojskowych.
Do kontaktów roboczych zostali upoważnieni:

- Oddział Personalny lWsp SZ - ppłk Krzysztof MELLER (tel. 261 416 435),
- 1 batalion składowania Olsztyn - kpt. Piotr OSTROWSKI (tel. 261 322 766)

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, iż w 15 BZ w Giżycku prowadzony jest nabór do służby zawodowej. Kwalifikacje odbywają się w każdy pracujący poniedziałek od godz. 8.00.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony:
— mł. chor. Grzegorz BEKIER, tel. 261 335 232Informujemy, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Wakujące stanowiska wskazane zostały w załączniku. Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i do NSR to 07.11.2017r.. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia większej liczby chętnych istnieje możliwość zorganizowania kwalifikacji w terminie wcześniejszym.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został przedstawiciel sekcji personalnej 1.OReI:
-st.chor. Dariusz MALISZEWSKI tel.: 261-513-441.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że na dzień 15 listopada br. zaplanowane są kwalifikacje w JW nr 2189 w 2 pułku saperów dla kandydatów (żołnierzy rezerwy) do zawodowej służby wojskowej.
Kandydat zgłaszający się do kwalifikacji musi posiadać:

• stój sportowy;
• zaświadczenie o zdolności do zdania egzaminu z WF;
• następujące dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskowa, dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, świadectwa ukończenia szkoły, dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg służby wojskowej oraz specjalności wojskowych), dodatkowo kserokopie ww. dokumentów.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został mł. chor. Przemysław PIOTROWSKI tel. 261 863 325.Informujemy, że z uwagi na brak wolnych stanowisk
w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 BLog zaplanowane kwalifikacje
w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu b.r. nie odbędą się. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie zostali wyznaczeni:
- St sierż. Marek USIARCZYK tel. 261 625 093.Poniżej  zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w 16 batalionie powietrzodesantowym.

Ponadto informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym
przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów
do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach.
- 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR w 6 batalionie powietrzno-desantowy w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice.

>>Terminy kwalifikacji<<

Informujemy, że dzień 25.10.2017 r. zmieniono na 18.10.2017 r.
Pozostałe terminy kwalifikacji nie ulegają zmianie.Informujemy, że przeprowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego.
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
- wzrost: 178-190 cm;
- waga: około 70-95 kg;
- proporcjonalna budowa ciała;
- preferowany wiek do 28 lat.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S1) brepr WP kpt. Radosław OZÓG tel. 261-848-731
Terminy kwalifikacji w 2017 roku:
- 03 sierpnia;
- 07 września;
- 05 października;
- 16 listopada;
- 07 grudnia.Informujemy, że Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych przeprowadza kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje są prowadzone w ostatnie wtorki miesiąca. Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusach osobowych oficerów i podoficerów. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został: Młodszy Oficer Sekcji Personalnej (8-1) — ppor. Damian KROM (tel.: 261-878-507)

>>Wykaz stanowisk<<


W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4686 w Krakowie.

Kandydaci powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów
do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 10 maja 2017r.;
- 14 czerwca 2017r.;
- 13 września 2017 r.;
- 11 października 2017 r.;
- 8 listopada 2017 r.;
- 13 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<


 
Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Batalionie Reprezentacyjnym WP.|
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji można uzyskać na stronie internetowej Batalionu Reprezentacyjnego WP http://brepr. wp.mil.pl/ w zakładce „Dołącz do nas”.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S1) brepr WP kpt. Radosław OZÓG tel. 261 848 731. Terminy kwalifikacji w 2017 roku:
— 12 stycznia;
— 02 lutego;
— 03 marca;
— 06 kwietnia;
— 11 maja;
— 01 czerwca;
— 06 lipca;
— 03 sierpnia;
— 07 września;
— 05 października;
— 16 listopada;
— 07 grudnia.


 

Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej w 2017 r.

>>Terminy kwalifikacji<<


 

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych zaplanowanych w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie na 2017 rok.

- 10 i 24 stycznia 2017r.
- 07 i 21 lutego 2017r.
- 07 i 21 marca 2017r.
- 11 i 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..