Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje o kwalifikacjach i kursach
 

Informujemy, że przeprowadzone będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego.
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
- wzrost: 178-190 cm;
- waga: około 70-95 kg;
- proporcjonalna budowa ciała;
- preferowany wiek do 28 lat.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S1) brepr WP kpt. Radosław OZÓG tel. 261-848-731
Terminy kwalifikacji w 2017 roku:
- 03 sierpnia;
- 07 września;
- 05 października;
- 16 listopada;
- 07 grudnia.Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych. Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk.
Kandydatów wyrażających akces pełnienia służby zapraszamy na kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy   ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 stawiennictwo na godz. 8.00). Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 09 i 16.08.2017r.  

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:
młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1-  chor. Sławomir NIKODEM tel. 261-454-788;

Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  w załączniku;
- życiorys (CV)

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że w dniu 12 września 2017 r. od godziny 7.30 w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska wyszczególnione w załączniku poniżej.
Chętni do udziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
Przedmiotowe kwalifikacje przeprowadzone zostaną w celu pozyskania potencjalnych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Do kontaktów wyznaczeni zostali:
mjr Jacek PORĄBANIEC tel. 261-174-305
st. chor. szt. JAROSŁAW DĄBEK tel. 261-174-268

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz nieobsadzonych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych w 3 batalionie zmechanizowanym (garnizon Trzebiatów).
Jednocześnie informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, odbędą się w dniu 04 września 2017 r.
Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 3 bz, Trzebiatów ul. Zagórska 21.
Rozpoczęcie kwalifikacji: 4 września 2017 r. od godz. 08.00.
Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:
- dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,
- zaświadczenia o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli),
-cv,
- zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wyznaczony został chor. Piotr MADEJ tel. 261 458 514.

>>Wykaz stanowisk<<Informujemy, że Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych przeprowadza kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Kwalifikacje są prowadzone w ostatnie wtorki miesiąca. Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w korpusach osobowych oficerów i podoficerów. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został: Młodszy Oficer Sekcji Personalnej (8-1) — ppor. Damian KROM (tel.: 261-878-507)

>>Wykaz stanowisk<<


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk w 2 pułku rozpoznawczym w Hrubieszowie.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- mjr Wawrzyniec TEKIELAK — tel. 261 158 269;
- mł. chor. Włodzimierz STYPUŁA — tel. 261 158 268.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
— 13 wrzesień 2017r.;
— 11 październik 2017r.;
— 8 listopad 2017 r.;
— 13 grudzień 2017r.


Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym
przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby
wojskowej w następujących terminach:

- 12,26 września 2017 r.;
- 10, 24 października 2017 r.;
- 14,28 listopada 2017 r.;
- 05,12 grudzień 2017 r.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym do zawodowej służby
 przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów wojskowej w następujących terminach:
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..

>>Wykaz wolnych stanowisk<<


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk(wakatów) w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie.

>>Wykaz stanowisk<<


Informujemy, że z uwagi na brak wolnych stanowisk w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu, zaplanowane kwalifikacje w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu nie odbędą się.
Do kontaktów w przedmiotowej sprawie został wyznaczony: st. sierż. Marek USIARCZYK tel. 261-625-093


Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej  w 16 batalionie powietrznodesantowym.
Ponadto informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
- 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..

>>Wykaz stanowisk<<


Poniżej zamieszczamy informację o prowadzeniu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim.

>>Informacja o kwalifikacji<<W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4686 w Krakowie.

Kandydaci powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów
do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

- 10 maja 2017r.;
- 14 czerwca 2017r.;
- 13 września 2017 r.;
- 11 października 2017 r.;
- 8 listopada 2017 r.;
- 13 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW nr 4495 w Krakowie.
Ponadto informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach.

- 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..

>>Wykaz stanowisk<<Poniżej zamieszczamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w JW 4220 w Ustce.

>>Wykaz stanowisk<<


 
W załączeniu przesyłamy wykaz wolnych stanowisk (wakatów) w Jednostce Wojskowej Nr 4686 w Krakowie. Osoby stające do kwalifikacji powinny posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.
Ponadto informujemy, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzane będą
kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
— 8 marca 2017r. .
— 12 kwietnia 2017 r. ;
— 10 maja 2017r. ;
— 14 czerwca 2017r.;
— 13 września 2017 r.;
— 11 października 2017 r.;
— 8 listopada 2017 r.;
— 13 grudnia 2017r.

>>Wykaz stanowisk<<


 
Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Batalionie Reprezentacyjnym WP.|
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji można uzyskać na stronie internetowej Batalionu Reprezentacyjnego WP http://brepr. wp.mil.pl/ w zakładce „Dołącz do nas”.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został szef sekcji personalnej (S1) brepr WP kpt. Radosław OZÓG tel. 261 848 731. Terminy kwalifikacji w 2017 roku:
— 12 stycznia;
— 02 lutego;
— 03 marca;
— 06 kwietnia;
— 11 maja;
— 01 czerwca;
— 06 lipca;
— 03 sierpnia;
— 07 września;
— 05 października;
— 16 listopada;
— 07 grudnia.


 

Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz do służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych 6 Brygady Powietrznodesantowej w 2017 r.

>>Terminy kwalifikacji<<


 

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do korpusu szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych zaplanowanych w Jednostce Wojskowej 4495 w Krakowie na 2017 rok.

- 10 i 24 stycznia 2017r.
- 07 i 21 lutego 2017r.
- 07 i 21 marca 2017r.
- 11 i 25 kwietnia 2017r.
- 09 i 23 maja 2017r.
- 13 i 27 czerwca 2017r
- 12 i 26 września 2017r.
- 10 i 24 października 2017r.
- 14 i 28 listopada 2017r.
- 05 i 12 grudnia 2017r..

 

Poniżej zamieszczamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR w 6 batalionie powietrzno-desantowy w Jednostce Wojskowej 4115 Gliwice.

>>Terminy kwalifikacji<<