Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 

 

Adres:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
WARSZAWA MOKOTÓW
ul. Winnicka 1
02-095 Warszawa

mapka z dojazdem do WKU:

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek 7:30 – 17:00

Wtorek – Piątek 7:30 – 15:30

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów przyjmuje interesantów wnoszących skargi, wnioski lub prośby w każdy poniedziałek w godz. 14:00 do 16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu w kancelarii jawnej (tel. 261 824 052) w godzinach pracy.

 

Portier - tel. 261 824 070 lub 261 824 071

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Mokotów – tel. 261 824 050

Szef Wydziału – Zastępca Komendanta

Nieetatowy Rzecznik prasowy

Referent prawno – administracyjny– tel. 261 824 054, tel. kom. 727 015 968

Informatycy – tel. 261 824 048, 261 824 055

Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, ochrona środowiska, BHP) – tel. 261 824 044, tel. kom. 727 015 755

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Specjalista (pracownicze przydziały mobilizacyjne, przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia wojskowe) – tel. 261 824 045 lub 261 824 046

Starszy Referent, Referent (ewidencja podoficerów oraz szeregowych, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydawanie duplikatów książeczek wojskowych, dokonywanie wpisów dot. przeniesienia do rezerwy) – tel. 261 824 066, 261 824 067

Inspektor  (ewidencja oficerów rezerwy, reklamowanie przydziały organizacyjno – mobilizacyjne, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum) – tel. 261 824 065

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji

Oficer wydziału (zawodowa służba wojskowa, służba kandydacka) – tel. 261 824 064 kom. 727 015 581

 

Specjalista (szkolnictwo wojskowe, Narodowe Siły Rezerwowe, zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa) – tel. 261 824 059, 261 824 056

Inspektor (służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe, zawodowa służba wojskowa) – tel. 261 824 062

Starszy referent (współpraca ze społeczeństwem, promocja Wojska Polskiego, Narodowe Siły Rezerwowe) – tel. 261 824 058

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 824 041 tel. kom. 727 015 948

Kierownik Kancelarii Jawnej – tel. 261 824 052, fax 261 824 052

Kierownik Kancelarii Tajnej – tel. 261 824 051

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)