Strona Główna BIP Strona Główna
Dokumenty do pobrania
 

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o powołanie do korpusu szeregowych zawodowych.
 2. Życiorys.
 3. Sprawozdanie statystyczne o stanie pojazdów i maszyn PM-
 4. Wniosek o zawarcie kontraktu NSR
 5. Wniosek o powołanie do Służby Przygotowawczej
 6. Wniosek ochotnika o ćwiczenia (kurs)
 7. Wniosek o duplikat książeczki wojskowej
 8. Wniosek o odbycie okresowej służby wojskowej.
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia (Wniosek o wydanie zaświadczenia o stosunku do służby wojskowej).
 10. Wniosek o ponowną komisję lekarską (skierowanie do TWKL).
 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej.
 12. Wniosek o zezwolenie na noszenie umundurowania.
 13. Wniosek o powołanie do terytorialnej słuzby wojskowej .
 14. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej.
 15. Kwestionariusz osobowy.
 16. Wniosek o wydanie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Wniosek o ochotnicze powołanie na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy.
 18. Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych Legii Akademickiej.
 19. Wniosek o powołanie do korpusu oficerów zawodowych.
 20. Wniosek o powołanie do korpusu podoficerów zawodowych.
 21. Wniosek o powołanie do korpusu szeregowych zawodowych.
 22. Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Opłatę za wydanie duplikatu książeczki wojskowej należu uiścić na konto:
Odbiorca: URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWA
Numer konta: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
Kwota przelewu: 28,00 PLN
Tytuł przelewu: OPŁATA ZA WYDANIE KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ