Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 
OTWARCIE WYSTAWY PT. „ODBUDOWA WOJSKA POLSKIEGO. WOJNA O GRANICE 1918-1921” – 10.08.2018 r.
 
10 sierpnia 2018 roku odbyło się otwarcie wystawy pt. „Odbudowa Wojska Polskiego. Wojna o granice 1918-1921”, w której uczestniczył Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów. Organizatorem wernisażu była Centralna Biblioteka Wojskowa wspólnie z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz TVP Historia. Uroczyste otwarcie nastąpiło w Galerii Plenerowej Łazienki Królewskie przy Alejach Ujazdowskich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: przedstawiciele władz państwowych, reprezentanci służb mundurowych i duchowieństwa, członkowie organizacji społecznych oraz klasy mundurowe CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie. Wystawę można oglądać do 29 sierpnia 2018 r.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
 _________________________________

SPOTKANIE Z STRAŻAKAMI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOGIELNICY
02.08.2018 r.


W dniu 02.08.2018 r. w Mogielnicy delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów spotkała się z zarządami i strażakami OSP oraz mieszkańcami miasta
i gminy Mogielnica. Celem spotkania była  promocja terytorialnej służby wojskowej. Uczestnikom spotkania przedstawiono szczegóły dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej, procedowań i pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS oraz Szef Szkolenia 61 batalionu lekkiej piechoty w Grójcu udzielali zebranym odpowiedzi na liczne pytania dotyczące procesu rekrutacji. Rozdano materiały informacyjne związane ze służbą w WOT. Podczas spotkania obecni byli również inni żołnierze 61blp, którzy prezentowali indywidualne wyposażenie żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
 _________________________________
 

74. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W dniu 1 sierpnia 2018 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS uczestniczył w obchodach 74. rocznicy wybuchu Postania Warszawskiego. Ta doniosła uroczystość zorganizowana przez samorząd Dzielnicy Mokotów i organizacje kombatanckie rozpoczęła się uroczystym apelem w parku im. generała Gustawa Orlicz-Dreszera gdzie pod pomnikiem „Mokotów Walczący 1944” przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty.
Uczestnicy uroczystości – przedstawiciele parlamentu, samorządowcy, kombatanci, mieszkańcy Mokotowa i zaproszeni goście przemaszerowali ulicami Puławską
i Dworkową. W trakcie przemarszu złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą twórców powstańczej pieśni „Marsz Mokotowa”, która jest  nieoficjalnym hymnem Dzielnicy Mokotów.
W przemarszu pod dowództwem oficera Pułku Ochrony im. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego wzięły udział:
     - Orkiestra Reprezentacyjna Policji,
     - Poczty Sztandarowe Pułku AK „BASZATA” i GA AK „GRANAT”,
     - Poczet Sztandarowy Pułku Ochrony im. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego,
     - Poczty Sztandarowe Policji i Straży Miejskiej m. st. Warszawy,
     - Poczty Sztandarowe harcerskie i szkolne
     - weterani i kolumny reprezentacyjne organizacji, formacji i służb wystawiających
       poczty sztandarowe w tym kolumna konna Stowarzyszenia I Pułku Szwoleżerów
       marszałka Józefa Piłsudskiego..
Następnie ppłk Mariusz Muskus wraz z przedstawicielem 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zapalając znicz pamięci oddali hołd przy Pomniku Pamięci 119 Pomordowanych Powstańców.

 Galeria zdjęć dostępna tutaj
 _________________________________
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PATENTU OFICERSKIEGO KS. ADAMOWI STEFANIAKOWI – 29.07.2018 r.

W dniu 29 lipca 2018 roku Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk  Mariusz MUSKUS uczestniczył w uroczystości wręczenia Patentu Oficerskiego ks. Adamowi STEFANIAKOWI w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dralewie, gmina Chynów. W tej dostojnej uroczystości udział wzięło liczne grono wiernych parafian oraz osobiście Wójt Gminy Chynów pan Tadeusz ZAKRZEWSKI.
 
Galeria zdjęć dostępna tutaj
 _________________________________
 
POŻEGNANIE PRACOWNIKÓW WKU WARSZAWA-MOKOTÓW - 27.07.2018 r.

Z dniem 31 lipca 2018 r. pracę na stanowisku referenta administracyjno-prawnego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów zakończyła Pani Magdalena GÓRSKA oraz z dniem 30 lipca 2018 r. będący w rezerwie kadrowej mjr Andrzej DOBRÓWKA.
Zgodnie z przyjętą tradycją w dniu 27 lipca odbyło się uroczyste spotkanie pożegnalne, w którym udział wzięli pracownicy oraz żołnierze WKU Warszawa-Mokotów.
Żegnając Panią Magdę i Pana Andrzeja dziękujemy im za zaangażowanie w pracę
i duży wkład w budowanie pozytywnego wizerunku WKU Warszawa-Mokotów oraz życzymy by spełniły się ich marzenia związane z rozwojem zawodowym na nowych stanowiskach pracy i służby.

 _________________________________
 
SPOTKANIE Z KOMENDANTAMI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIASECZNIE 24.07.2018 r.
 
W dniu 24.07.2018 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS uczestniczył w spotkaniu dotyczącym nawiązania współpracy w zakresie promowania Terytorialnej Służby Wojskowej. Dzięki uprzejmości Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Piasecznie w zorganizowanym przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele zarządów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej dyslokowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego.
 
Galeria zdjęć dostępna tutaj
 _________________________________
 
ŚWIĘTO 1. GRÓJECKIEGO OŚRODKA RADIOELEKTRONICZNEGO – 28.06.2018 r.
 
W dniu 28.06.2018r. miało miejsce wydarzenie dotyczące uroczystych obchodów Święta 1. Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO w Grójcu.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi:
- gen. broni Michał SIKORA – I zastępca Szefa Sztabu Generalnego,
- gen. brygady Sławomir OWCZAREK – Inspektor Rodzajów Wojsk,
- płk Witold ŁUKASZEWSKI – Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej,
- przedstawiciele lokalnego samorządu, szkół, policji, straży pożarnej, więziennictwa, 
  kombatanci, duchowieństwa oraz byli żołnierze służący w 1. ORel, Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa-Mokotów reprezentował mjr Andrzej DĄBRÓWKA.
Uroczystości rozpoczęły się polową Mszą Świętą, po której złożono kwiaty pod pomnikiem patrona 1.ORel.
i zapalono symboliczny znicz. Główna uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Inspektorowi Rodzajów Wojsk przez dowódcę uroczystości mjr. Mariusza WOŹNIAKA, wciągnięciem flagi państwowej na maszt
i odśpiewaniem hymnu. Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienia
i wręczono odznaki, listy gratulacyjne i wyróżnienia.
Po defiladzie i części oficjalnej odbył się pokaz praktycznego wyszkolenia żołnierzy 1.ORel. oraz festyn rodzinny – „łączymy pokolenia”.
Ponadto w ramach dni otwartych koszar WKU Warszawa-Mokotów wystawiła stoisko promocyjno-informacyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.
 
Galeria zdjęć na stronie
 _________________________________
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZSZ im. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO
 
W dniu 22 czerwca 2018r. na zaproszenie dyrekcji oraz uczniów i kadetów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus wziął udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi:
- Pan Sergiusz MUSZYŃSKI – z kancelarii MON będący także Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Grójeckiego;
- Pani Magdalena BONIECKA-DUCHNA – Naczelnik Wydziału Edukacji i Rynku Pracy.
- ppłk Janusz OSTROWSKI – Dowódca 61 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego
  w  skład 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej,
- mł. insp. Robert CHMIELEWSKI – Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie.
Licznie przybyli goście i absolwenci szkoły mogli uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego według ceremoniału wojskowego oraz obejrzeć pokaz musztry paradnej
w wykonaniu kadetów.
W imieniu kadry i pracowników WKU Warszawa-Mokotów życzymy udanego wypoczynku podczas wakacji,
by z zapasem energii przystąpić w nowym roku szkolnym do nauki zwłaszcza w związku z nowym wyzwaniem jakim jest udział w II edycji programu pilotażowego MON certyfikowanej klasy mundurowej.
 
Galeria zdjęć na stronie http://www.zsz-gk.pl/
 _________________________________
  
WRĘCZENIE KARTY POWOŁAINA – 22.06.2018r.
 
 W dniu 22 czerwca 2018 roku w siedzibie Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus wręczył kartę powołania do odbycia terytorialnej służby wojskowej osobie dotychczas znanej
ze szklanego ekranu lub desek teatrów.
Akces pozostania żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej zgłosił Pan Bartosz Opania. Wręczenie karty powołania zakończyło proces kwalifikacji ochotnika.
Panu Bartoszowi gratulujemy postawy, witamy w żołnierskiej rodzinie oraz życzymy powodzenia i żołnierskiego szczęścia w szkoleniu i służbie Naszej Ojczyźnie.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
 _________________________________
  
 
 
 
99 ROCZNICY POWOŁANIA CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ
 
W dniu 12 czerwca 2018 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe z okazji 99 rocznicy powołania Centralnej Biblioteki Wojskowej, które połączone zostało
z projekcją filmu dokumentalnego z inscenizacjami „Błękitna Armia 1917-1919”, zrealizowanego przez CBW i TVP SA w Roku Generała Józefa Hallera. Na uroczystość przybyło ponad 350 gości, wśród których, oprócz dyrekcji
i pracowników Biblioteki zaproszeni zostali znamienici goście m.in. minister Wojciech Skurkiewicz
i reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic oraz grupy uczniów klas mundurowych szkół średnich z Warszawy i okolic oraz podchorążowie WAT. W uroczystości uczestniczył Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus. WKU Warszawa-Mokotów wystawiło  stoisko informacyjno-promocyjne.
 _________________________________

PIKNIK WOSKOWY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ – 09.06.2018 r.

W sobotę, 9 czerwca na reaktywowanym lotnisku w Nowym Mieście nad Pilicą miał miejsce piknik wojskowy. Podczas niego można było obejrzeć pokazy wojsk lądowych i powietrznych, Imprezę swoją obecnością uświetnili Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Marszałek RP Stanisław Karczewski oraz na zaproszenie Zarządu Miasta i Burmistrza pana Mariusza Dziuby w pikniku uczestniczył Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy mieli możliwość zasiąść za stery wybranego śmigłowca
i poczuć się jak prawdziwi piloci.
 
Galeria zdjęć dostępna tutaj
_________________________________
 
WKU WARSZAWA-MOKOTÓW  – "DNI URSYNOWA 2018"

W dniu 09 czerwca 2018r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów,
na zaproszenie współorganizatora wydarzenia – Centrum Operacji Powietrznych wystawili stoisko promocyjne w im. Parku Romana  Kozłowskiego w ramach miasteczka wojskowego na „Dniach Ursynowa 2018”.
Podczas tego wydarzenia promowaliśmy różne formy czynnej służby wojskowej, w tym służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pomimo wyjątkowo upalnego dnia, stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych gości.
 
 
_________________________________

GALERIA PORCZYŃSKICH – 09.06.2018 r. 

W dniu 09.06.2018r.  Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów wystawiła stoisko informacyjno-promocyjne podczas Gali Finałowej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka GAJEWSKIEGO „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 o niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, która odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Olimpiada jest przedsięwzięciem o długoletniej tradycji, a do jej głównych celów należy rozwijanie uzdolnień i wiedzy młodzieży zainteresowanej historią Polski oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Od kilku lat współorganizatorami Olimpiady są Centralna Biblioteka Wojskowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tegoroczna edycja Olimpiady ze względu na szczególną tematykę, związaną z rocznicą Stulecia Niepodległości Polski, była objęta patronatem Ministerstw Obrony Narodowej i Edukacji Narodowej.

Gala finałowa, w czasie której ogłaszane są wyniki ostatniego etapu, jest rokrocznie najbardziej uroczystym momentem Olimpiady i zaszczycają ją swoją obecnością znakomici Goście, w tym roku byli między innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Maciej KOPEĆ, Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. Grzegorz NOWIK (przewodniczący komisji), Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. dr hab. Janusz ODZIEMKOWSKI, Pełniący obowiązki Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef KASPRZYK, Zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie Pani Beata CZEKAJ-WIŚNIEWSKA, Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia MICHAŁOWSKA, Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Piotr GAJEWSKI.

_________________________________

VIII FESTYN RODZINNY W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

W dniu 3 czerwca 2018 r. w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się VIII Festyn Rodzinny „Spotkanie
z Błogosławionym” połączony z Dniem Dziecka, w którym na zaproszenie Zarządu Miasta
i Burmistrza pana Mariusza Dziuby uczestniczył Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus.

Uroczystość odbyła się w nowomiejskim ogrodzie klasztornym. Rozpoczęła się polową mszą św. pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego, przy oprawie muzycznej chóru i nowomiejskiej orkiestry dętej oraz asysty żołnierzy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego. Po części oficjalnej  rozpoczęły się występy artystyczne.
W wydarzeniu udział wzięło wielu znamienitych gości ze świata polityki, m.in.: marszałek senatu RP z małżonką, posłowie do Sejmu RP, dyrektorzy instytucji centralnych, wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich, przedstawiciele służb mundurowych, radni powiatowi i miejscy, przewodniczący rad osiedlowych, sołtysi oraz licznie przybyli mieszkańcy.

_________________________________

10 – TYSIĘCZNY TERYTORIALS
Powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej jakie miały miejsce w ten weekend spowodowały, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
_________________________________


WRĘCZENIE AKTU MIANOWANIA NA WYŻSZY STOPIEŃ OFICERSKI

W dniu 16 kwietnia 2018r. delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień odwiedziła Panią Wandę GARLIŃSKĄ – uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Podczas wizyty Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów – ppłk Mariusz MUSKUS, w asyście Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – Pani Moniki GOŁĘBIEWSKIEJ-KOZAKIEWICZ oraz licznie przybyłych członków rodziny wręczył Pani Wandzie akt mianowania na stopień wojskowy porucznika.
Licznie przybyła na uroczystość rodzina nagrodziła Kombatantkę gromkimi brawami.
Pani por. n. podl. ob. sł. wojsk. Wanda GARLIŃSKA, pseudonim "Iza" urodziła się 24.01.1927r. w Poznaniu.
Od marca 1941 należała do Ruchu Oporu AK w 7 -m Pułku 1-ej Kompanii, Zgrupowanie "Madagaskar" w Ursusie.
Przysięgę z całą grupą sanitarną składała w marcu 1941 roku w wieku 14 lat. Po złożeniu przysięgi rozpoczęły się szkolenia sanitarne i bojowe, wykłady, które trwały do wybuchu Powstania. Początkowo kolportowała gazetki na terenie całej miejscowości Skorosze, jeździła po opatrunki do Warszawy, które magazynowano w Ursusie.
Od 5-go sierpnia 1944 roku otrzymała rozkaz i przenosiła broń i amunicję którą nosiła ukrytą w koszyku pod warzywami.
Brała udział w akcjach odbijania, a następnie ukrywania ludzi prowadzonych przez Niemców z Warszawy do obozu przejściowego w Ursusie, na terenie fabryki Ursus. Najbardziej utkwiło w Jej pamięci odbicie powstańca z Woli który był ciężko ranny w nogę. Nazywał się Tadeusz Golański. Umieściły go z koleżankami w szpitalu w Ursusie, a po wyjściu ze szpitala ukrywał się w rodzinnym domu Wandy. W podobny sposób pomoc i schronienie u rodziców Wandy znalazło 9 osób. W tym samym czasie Wanda , z grupą koleżanek sanitariuszek pracowała w obozie przejściowym w Ursusie. Udzielała pomocy rannym. Oprócz pomocy sanitarnej potajemnie pomagała w każdy możliwy sposób wyprowadzać ludzi z obozu, udzielając pomocy materialnej i przynosząc z domu żywność.
Nowo mianowanej życzymy dużo zdrowia, radości i pociechy z wnucząt, które licznie przybyły na uroczystość nadając jej rodzinny i ciepły charakter.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
_________________________________

UROCZYSTE SPOTKANIE WIELKANOCNE W SENACIE

W dniu 28 marca 2018 roku odbyło się uroczyste spotkanie na zaproszenie Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z okazji Świąt Wielkanocnych w którym udział wzięli przedstawiciele samorządu Nowego Miasta nad Pilicą w osobie burmistrza Mariusza Dziuby i przedstawiciel Rady Miasta Pana Tomasza Pietrucha oraz
w spotkaniu uczestniczyli Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Grzegorz Kaliciak, Dowódca 61 Batalionu lekkiej piechoty w Grójcu ppłk Janusz Ostrowski oraz Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
_________________________________

UROCZYSTE OBCHODY IMIENIM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W CENTRALNEJ BIBLIOTECE WOJSKOWEJ


W dniu 19 marca 2018r. delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów z ppłk Mariuszem MUSKUSEM na czele wzięła udział w uroczystym spotkaniu „Imieniny Marszałka Piłsudskiego” zorganizowanym przez Centralną Bibliotekę Wojskową.
W trakcie uroczystości WKU Warszawa-Mokotów wystawiła stoisko promocyjne, które spotkało się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
_________________________________
ROZSTRZYGNIĘCIE VI EDYCJI KONKURSU "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ"

W dniu 19.03.2018r. mjr Andrzej DĄBRÓWKA wziął udział w uroczystym rozstrzygnięciu VI edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszek” – Grójec w Grójcu.
W programie uroczystości były między innymi prezentowane prace laureatów, występy artystyczne młodzieży, pokaz sprzętu wojskowego, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Inicjatorem już VI edycji konkursu był Marszałek Senatu RP Stanisław KARCZEWSKI senator ziemi białobrzeskiej, kozienickiej i przysuskiej, który zaszczycił swoją obecnością ten szczególny dzień.
Organizatorem uroczystości był Dowódca 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO płk Andrzej KOZERA.
Współorganizatorami byli: Minister Marek SUSKI – szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów , Poseł na Sejm RP, Zbigniew KUŹMIUK Poseł do Parlamentu Europejskiego, Dariusz BĄK – Poseł na Sejm RP, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszek” – Grójec
w Grójcu.
Patronat honorowy objął Instytut Pamięci Narodowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Wojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.
Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście, przedstawiciele administracji samorządowej powiatu grójeckiego oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów wystawiła również stoisko promocyjno-informacyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Galeria zdjęć dostępna tutaj

_________________________________

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLASY MUNDUROWEJ W GÓRZE KALWARII

Wczoraj w godzinach wieczornych w murach Zespołu Szkół w Górze Kalwarii odbyło się spotkanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów z rodzicami uczniów klasy mundurowej pretendującej do objęcia programem „Paszport”. W spotkaniu zorganizowanym przez Dyrekcję ZSZ uczestniczył także reprezentant 61. Batalionu lekkiej piechoty z Grójca. Ppłk Mariusz Muskus przybliżył tematykę udziału w przedsięwzięciu zwracając przede wszystkim uwagę na korzyści społeczne płynące z funkcjonowania propozycji edukacyjnej jaką jest przedmiot Edukacja Wojskowa realizowany w ramach programu PASZPORT ale także dla jego bezpośrednich uczestników. Ciesząca się  ogromnym zainteresowaniem ubiegłoroczna pierwsza edycja programu będzie kontynuowana i w kolejnym roku szkolnym z udziałem nowych klas.
Pretendentom życzymy pozytywnych rozstrzygnięć dotyczących udziału w kolejnej edycji projektu PASZPORT – certyfikowanej klasy mundurowej.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
_________________________________

RUSZYŁA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

Z dniem 5 lutego na terenie administrowanym przez WKU rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie realizująca zadania w ramach Kwalifikacji Wojskowej 2018. W trakcie trwania prac wezwani do stawienia się przez PKLek poza badaniami określającymi ich zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej, założeniem ewidencji wojskowej, przeznaczeniem do czynnej służby wojskowej i przeniesieniem do rezerwy maja możliwość zapoznania się z szeroką gamą propozycji służby w wojsku. Przedstawiciel WKU udziela szczegółowych informacji dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w wojsku
w charakterze żołnierza, o kryteriach doboru, potrzebach i przebiegu procedur zmierzających do powołania do wszystkich form służby wojskowej, w tym w formowanych na Mazowszu od początku tego roku Brygadach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
_________________________________

POŻEGNANIE MŁODSZEGO INFORMATYKA

Z dniem 31 stycznia 2018r. pracę na stanowisku młodszego informatyka w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów zakończył Pan Mikołaj SAMULAK.               
Zgodnie już z pewną tradycją odbyło się w dniu 30 stycznia uroczyste spotkanie pożegnalne w którym udział wziął stan osobowy WKU Warszawa-Mokotów.
Żegnając Pana Mikołaja dziękujemy mu za zaangażowanie w pracę i duży wkład w budowanie pozytywnego wizerunku WKU Warszawa-Mokotów oraz życzymy by spełniły się jego marzenia związane z rozwojem zawodowym, planami życiowymi a także te
którymi głośno z nami się nie podzielił.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
 __________________________________

POŻEGNANIE ZASTĘPCY WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ

W dniu 29 stycznia 2018r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień – Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami Pana mjr Andrzeja ABRAMCZYKA, odchodzącego na emeryturę po ponad 36 latach służby. Pan major Andrzej ABRAMCZYK karierę wojskową rozpoczął we wrześniu 1981 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, którą ukończył  w roku 1985. Po ukończeniu Szkoły zajmował szereg stanowisk w jednostkach liniowych wojsk obrony powietrznej. Z administracją wojskową związany był od ponad 20 lat.
Rozpoczynającego cywilne życie oficera pożegnali: reprezentujący Szefa WSzW w Warszawie – Pan ppłk Zbigniew MIKUSEK oraz żołnierze i pracownicy wojska WKU Warszawa-Mokotów.
We  wzruszającym przemówieniu okolicznościowym Pan mjr Andrzej ABRAMCZYK podziękował zgromadzonym za długoletnią współpracę oraz wspomniał przebieg swojej służby wojskowej w Terenowych Organach Administracji Wojskowej z którymi związany był najdłużej.
Zgodnie z tradycją odchodzący do rezerwy oficer zamienia broń palną na broń białą. Pamiątkową szablą oficerską wz. 76 od stanu osobowego WKU Warszawa-Mokotów wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień Pan ppłk Mariusz MUSKUS. Szef WSzW w Warszawie uhonorował odchodzącego ze służby pamiątkowym ryngrafem.
Pożegnaliśmy nie tylko wzorowego szefa i podwładnego ale także oddanego przyjaciela, którego z pewnością brakować nam będzie w codziennej pracy i służbie.
Życzymy Panu Majorowi wielu lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także spełnienia wszystkich zamierzeń.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
 __________________________________

SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI KLASY MUNDUROWEJ

W dniu 23 stycznia w Zespole Doskonalenia Zawodowego w NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ przedstawiciele WKU Warszawa-Mokotów oraz 61 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w GRÓJCU odbyli wieczorne spotkanie z rodzicami i uczniami klasy mundurowej. Spotkanie miało na celu zapoznanie z ofertą resortu Obrony Narodowej dotyczącą programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Dyrekcja ZDZ oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS przybliżyli tematykę programu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z jego realizacji dla młodzieży i społeczności Nowego Miasta nad Pilicą. Więcej informacji o programie na stronie http://bdsp.wp.mil.pl/pl/1_166.html
Biorąca udział w spotkaniu Pani ppor. Aleksandra FILODA przedstawiła koncepcję oraz przybliżyła zebranym założenia funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej zarówno w strukturach Sił Zbrojnych jak i społeczeństwie zgodne z zawołaniem „ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
MIANOWANIE KOMBATANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE

W dniu 09 stycznia 2018r., podczas uroczystej sesji Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy inaugurującej Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości miała miejsce ceremonia wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe Kombatantom – uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz represjonowanym członkom powojennych antykomunistycznych organizacji podziemnych.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej mianowani zostali:
– na stopień majora         - kpt. n.ob.sł.wojsk.         Adam HOŁDERNY;
– na stopień kapitana     - por. n.ob.sł.wojsk.         Jan DRUŻYŃSKI;
- por. n.ob.sł.wojsk.         Wanda TYCNER;
– na stopień porucznika     - ppor. n.ob.sł.wojsk.         Maria WASZKIEWICZ.

Przybliżmy sylwetki tych osób.
mjr Adam HOŁDERNY
Urodzony w roku 1932. W roku 1945 został aresztowany i skazany na 2,5 roku więzienia za udział w organizacjii posiadanie granatu bojowego. Wyrok odsiedział w obozie dla młodocianych więźniów w JAWORZNIE. Ukończył 4-letnie studium wojskowe na Politechnice Gdańskiej w latach 1954-1958, oraz przeszkolenie wojskowe w WSO we Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy”.

kpt. Jan DRUŻYŃSKI
Urodzony w roku 1927 w Warszawie. Pseudonim – „Wojtek”. Harcerz i żołnierz Armii Krajowej – VII zgrupowanie (batalion) „Ruczaj” – kompania „Tadeusz” – pluton 137. Szlak bojowy w Powstaniu Warszawskim – Śródmieście Południowe. Pełnił funkcję strzelca oraz łącznika. Po Powstaniu wyszedł z Warszawy wraz z ludnością cywilną.

kpt. Wanda TYCNER
Urodzona w roku 1926 w Poznaniu. W Powstaniu Warszawskim była sanitariuszką. Żołnierz V Obwodu (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – dywizjon 1. pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Przeszła szlak bojowy na odcinku Mokotów – kanały – Śródmieście Południowe. Po Powstaniu wyszła z Warszawy wraz z ludnością cywilną.

por. Maria WASZKIEWICZ
Urodzona w roku 1930.Podczas Powstania Warszawskiego była łączniczką Armii Krajowej na obszarze Śródmieścia i Woli. Należała do organizacji „Polska Niepodległa”, która była częścią Zgrupowania Armii Krajowej  „Jodła”. Ocalała z „Rzezi Woli”. Po Powstaniu znalazła się w obozie przejściowym w Pruszkowie, z którego udało jej się szczęśliwie zbiec.

Czyniąc honory Ministra Obrony Narodowej mianowania dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz MUSKUS w asyście Senatora RP – Pana prof. Marka ROCKIEGO, Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy – Pana Michała OLSZEWSKIEGO Przewodniczącego rady Dzielnicy Mokotów Pana Miłosza GÓRECKIEGO oraz Burmistrza Dzielnicy Mokotów Pana Bogdana OLESIŃSKIEGO.
Państwa postawa jest dla nas wspaniałym przykładem patriotyzmu i niezłomności. Jesteśmy z Was dumni! – powiedział w swoim wystąpieniu ppłk. Mariusz MUSKUS.
Pełną wzruszeń i podniosłej atmosfery uroczystość uświetnił koncert utworów Ignacego Jana PADEREWSKIEGO w wykonaniu Karola RADZIWONOWICZA.
Wszystkim nowo mianowanym Kombatantom życzymy wszelkiej pomyślności i wielu lat życia w zdrowiu i niezmiennym szacunku i życzliwości społeczeństwa.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
SPOTKANIE WIGILIJNE W WKU WARSZAWA-MOKOTÓW

W dniu 18 grudnia 2017r., z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów zostało zorganizowane Spotkanie Wigilijne z udziałem żołnierzy i pracowników wojska. Podczas spotkania Wojskowy Komendant Uzupełnień – ppłk Mariusz MUSKUS złożył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich zgromadzonych oraz członków ich rodzin. Nie mogło obyć się też bez tradycyjnego łamania się opłatkiem i śpiewania kolęd.
Wszystkim zaprzyjaźnionym instytucjom, interesantom, osobom współpracującym i sympatykom WKU Warszawa-Mokotów życzymy zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodziny
i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku!

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________


PIERWSI MOKOTOWSCY TERYTORIALSI PO PRZYSIĘDZE


W dniu 16 grudnia 2017r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystościach, na zaproszenie dowódcy Brygady wzięła udział delegacja WKU Warszawa-Mokotów z Panem ppłk. Mariuszem MUSKUSEM.
Było to niezwykle ważne także dla nas wydarzenie, ponieważ wśród 250 żołnierzy składających przysięgę znaleźli się ochotnicy z terenu administrowanego przez WKU Warszawa-Mokotów. Wszystkim zaprzysiężonym gratulujemy pomyślnego ukończenia szkolenia podstawowego i życzymy samych sukcesów w dalszej służbie, w doskonaleniu się w żołnierskim rzemiośle dla dobra Nas Wszystkich, dla Naszej Ojczyzny.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

KONFERENCJA I SZKOLENIE


W dniu 12.12.2017 r. odbyła się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego konferencja i szkolenie obronne zorganizowana przez Departament Polityki Zbrojeniowej dla przedstawicieli pionów organizacyjno-personalnych przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem właściwym do organizowania i nadzoru nad wykonywaniem zadań na rzecz obronności państwa.
Do udziału w tym przedsięwzięciu w charakterze prelegenta zaproszono Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pana ppłk. Mariusza MUSKUSA, który w dwugodzinnym wystąpieniu przedstawił zasady przygotowania i prowadzenia dokumentacji organizacyjno-etatowej jednostki przewidzianej do militaryzacji będącej przedmiotem współdziałania z organami administracji wojskowej.
Za zaproszenie do udziału w Konferencji dziękujemy a wszystkich uczestników dla których WKU Warszawa-Mokotów jest organem właściwym terytorialnie zapraszamy do dalszej współpracy.


Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

SPOTKANIE OKOLICZNOŚCIOWE W CENTRALNEJ BIBLIOTECE WOJSKOWEJ

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 12 grudnia 2017 r. w Auli Głównej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości oraz pracowników CBW. W uroczystości wzięła udział delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów z Panem ppłk Mariuszem MUSKUSEM na czele.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor CBW, dr Jan TARCZYŃSKI wraz
z Przewodnicząca NSZZ PW przy CBW Panią Krystyną KOZĄ, którzy powitali gości i złożyli świąteczne życzenia.
Uroczystość stała się okazją do dokonania dekoracji dwojga pracowników CBW medalem „Pro Patria”. Dekoracji wyróżnionych dokonał Szef Biura ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef KASPRZYK. Uroczystość uświetnił koncert muzyczno-wokalny w wykonaniu artystów reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Artyści wykonali kilka tradycyjnych kolęd. Po występie JE Ordynariusz Polowy WP ks. bp. gen. bryg. dr Józef GUZDEK wygłosił krótką homilię okolicznościową oraz złożył świąteczne życzenia, po czym nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.
Wszystkim obecnym na spotkaniu Przyjaciołom składamy jeszcze raz serdeczne świąteczne życzenia.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

SEMINARIUM Z PŁK. TOMASZEM BIAŁASEM - DOWÓDCĄ 6 MAZOWIECKIEJ BOT

W dniu 06 grudnia 2017r. przedstawiciele Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów wzięli udział w seminarium z płk. Tomaszem Białasem - dowódcą 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Organizatorem przedsięwzięcia było Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej a tematem przewodnim seminarium były doświadczenia Wojsk Specjalnych w procesie tworzenia i szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnych. Obecni na miejscu przedstawiciele WKU Warszawa-Mokotów udzielali szczegółowych informacji zainteresowanym rekrutacją do Terytorialnej Służby Wojskowej.
Organizatorom seminarium dziękujemy za zaproszenie oraz za serdeczne przyjęcie naszej delegacji w murach rembertowskiej Akademii! 

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

POŻEGNANIE OFICERA WYDZIAŁU REKRUTACJI

W dniu 01 grudnia 2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów miała miejsce uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników wojska z okazji pożegnania oficera Wydziału Rekrutacji, por. Radosława NATORY. W czasie uroczystości mjr Andrzej DĄBRÓWKA w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz całego stanu osobowego podziękował odchodzącemu oficerowi za blisko dwuletnią, pełną zaangażowania służbę.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej por. Radosław NATORA został wyznaczony na stanowisko służbowe w Akademii Sztuki Wojennej. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na nowym stanowisku oficer zostanie mianowany przez Ministra na stopień kapitana.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

PIERWSI "TERYTORIALSI" JUŻ POWOŁANI

W WKU Warszawa-Mokotów zakończyło się właśnie uroczyste wręczanie kart powołania. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS w asyście przedstawiciela Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej – ppłk. Roberta BĄKOWICZA wręczył karty powołania ochotnikom do odbycia Terytorialnej Służby Wojskowej. Powołane osoby są pierwszymi kandydatami na żołnierzy WOT powołanymi z obszaru administrowanego przez WKU Warszawa-Mokotów.
Ochotnicy przejdą w okresie 01-16 grudnia 2017r. intensywne szkolenie podstawowe, które zakończy się uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej.
Wszystkim nowo powołanym gratulujemy przejścia kwalifikacji oraz życzymy dużo wytrwałości w trudach żołnierskiej służby oraz pomyślnego ukończenia szkolenia podstawowego!

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

WIZYTA SŁUCHACZY AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
W WKU WARSZAWA-MOKOTÓW


W dniu 22.11.2017r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów gościła 17 żołnierzy – oficerów kursu przygotowującego do objęcia stanowisk służbowych w Terenowych Organach Administracji Wojskowej. Podczas całego dnia intensywnego szkolenia zapoznaliśmy słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej z przeznaczeniem, strukturą i zadaniami WKU Warszawa-Mokotów. Oficerowie mieli również możliwość zapoznania się z obowiązkami na wybranych stanowiskach służbowych w naszej Komendzie.

Wszystkim naszym dzisiejszym gościom życzymy pomyślnego ukończenia kursu, żołnierskiego szczęścia w dalszej służbie oraz powodzenia na nowo wyznaczonych stanowiskach służbowych w Administracji Wojskowej!

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA POMNIKA KU CZCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY
W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939r.


W czwartek, 16 listopada 2017r. miała miejsce w Nowym Mieście nad Pilicą uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Ku Czci Poległych Żołnierzy w Kampanii Wrześniowej 1939r. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz Poległych Żołnierzy
w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej. Mszę koncelebrował Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup gen. bryg. dr Józef GUZDEK. Po Mszy świętej odbył się przemarsz na cmentarz parafialny, w którym wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu, uczniowie klas mundurowych oraz licznie przybyła lokalna społeczność.
Uroczystego odsłonięcia Pomnika dokonali:
- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup gen. bryg. dr Józef GUZDEK - Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego;
- Pan Piotr KORONOWSKI – przedstawiciel Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- ppłk Mariusz MUSKUS – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów;
- Pan Tomasz PIETRUCHA – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.
Zgodną z ceremoniałem wojskowym oprawę Mszy Świętej oraz uroczystościom na Cmentarzu zapewnili żołnierze  1 Ośrodka Radioelektronicznego z Grójca. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele wojska, w tym Dowództwa Garnizonu Grójec, służb mundurowych, samorządu, szkół i organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej złożyli pod pomnikiem wieńce oraz zapalili symboliczne znicze pamięci.

Uroczystość była następstwem inicjatywy społeczeństwa Nowego Miasta nad Pilicą i prac ekshumacyjnych na nowomiejskim cmentarzu, prowadzonych na jesieni 2017r. w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Odsłonięty w dniu 16.11.2017r. pomnik jest nowym godnym miejscem pochówku poległych Obrońców Ojczyzny:
Aleksandra KENCIA,
Edmunda SOBIECKIEGO
oraz pięciu Nieznanych Żołnierzy.

Cześć Ich Pamięci! 

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWAŃ NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE
W dniu 14 listopada 2017r. mjr Andrzej ABRAMCZYK w zastępstwie Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzom rezerwy z terenu administrowanego.
Na stopień starszego sierżanta został mianowany:
sierż. rez. Przemysław LESIAK.
Na stopień kaprala zostały mianowane:
st. szer. rez. Marta KUZBORSKA;
st. szer. rez. Katarzyna BIAŁEK.
Wyżej wymienieni w trakcie odbywanych ćwiczeń wojskowych dali się poznać jako zdyscyplinowani i zaangażowani w służbę żołnierze rezerwy.
Nowo mianowanym podoficerom rezerwy życzymy dalszych sukcesów w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym!

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

W dniach 23.10.2017r. – 27.10.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów zostały przeprowadzone krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe.
Szkolenie zostało zrealizowane w trzech blokach tematycznych. Rezerwiści mieli możliwość zarówno przypomnienia sobie zdobytej w przeszłości wiedzy ogólnowojskowej, a także zapoznania się ze strukturą organizacyjną WKU, przepisami BHP, zasadami ochrony informacji niejawnych i międzynarodowego prawa wojennego. 25 października całodniowe zajęcia na strzelnicy garnizonowej Warszawa-Rembertów, wykazały dobre i bardzo dobre przygotowanie ogniowe rezerwistów na co wskazały osiągnięte wyniki. Podczas zajęć żołnierze rezerwy poza doskonaleniem umiejętności strzelania z pistoletu wojskowego ćwiczyli rzut granatem oraz nakładanie maski przeciwgazowej. Ostatnim 3 dniowym etapem praktycznym krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych, była realizacja zadań na zajmowanych stanowiskach funkcyjnych w ramach treningu sztabowego pk.: PILICA-17.
Na zakończenie ćwiczeń w dniu 27.10.2017r. Wojskowy Komendant Uzupełnień wręczył kończącym ćwiczenia żołnierzom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla rezerwistów, którzy osiągnęli wysokie wyniki podczas szkolenia.
Wszystkim żołnierzom rezerwy przekazujemy żołnierskie pozdrowienia i składamy jeszcze raz podziękowania
za godną naśladowania odpowiedzialną postawę świadczącą o pełnej świadomości przyjętego na siebie zobowiązania bycia żołnierzem.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

WIZYTA U MARSZAŁKA SENATU

W dniu 21.11.2017r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wraz
z Dowódcą  Mazowieckiej Brygady Saperów płk Tomaszem BIAŁASEM i podległymi mu oficerami wziął udział
w spotkaniu z Marszałkiem Senatu Panem Stanisławem KARCZEWSKIM. Pan Marszałek żywo interesował się planami tworzenia pododdziałów WOT na terenie administrowanym przez nasze WKU, służbą wojskową jako rynkiem pracy, możliwościami rozwoju zawodowego i funkcjonowaniem żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w ich Małych Ojczyznach.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

SPOTKANIE W CWDpGP

W dniu 20.11.2017r., na zaproszenie Dyrektora Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa
Pana płk. Leszka STĘPNIA i Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk. Mariusza MUSKUSA, Koło Wojskowe przy Niepublicznym Technikum Zawodowym w Nowym Mieście nad Pilicą uczestniczyło
w spotkaniu tematycznym w CWDpGP połączonym ze zwiedzaniem wystawy poświęconej Wojskom Inżynieryjnym. Młodzież dowiedziała się jakie są podstawy działania i zadania Centrum. Celem spotkania było zaprezentowanie przyszłym adeptom służb mundurowych dokonań Polskich Żołnierzy – uczestników różnych działań poza granicami Polski. Zaprezentowany edukacyjny program zwiedzania Centrum ukierunkowany był
na uświadomienie uczestnikom co tak naprawdę oznacza być Weteranem, jaki jest jego status oraz na jaką pomoc może on liczyć.

W Sali Tradycji odtworzono prezentację, która zobrazowała na interaktywnej mapie świata, miejsca misji polskich żołnierzy począwszy od roku 1950 z której wynika że ponad sto tysięczna liczba polskich żołnierzy uczestniczyła dotychczas w różnego rodzaju misjach poza granicami Polski.
 
W Sali Tradycji Centrum przyszli adepci służb mundurowych mieli możliwość zobaczenia pamiątek z misji, które ich uczestnicy przekazali na rzecz Centrum. Przedmioty codziennego użytku którymi wymieniano się
z żołnierzami pochodzącymi z innego kraju „na szczęście”, medale i ordery które udostępnili Weterani na potrzeby edukacji w Centrum. 

W Centrum młodzież miała możliwość zetknąć się z realiami misji w Afganistanie zwiedzając stworzoną w tym celu poglądową chatę afgańską, w której znajdowały się materiały do budowy bomb. Przewodnik podkreślił jak ważna jest praca saperów podczas patroli, ponieważ to oni zapewniają najważniejsze  i pierwsze bezpieczeństwo swoim kolegom.

Na zakończenie wizyty w Centrum Młodzież złożyła wieniec pod pomnikiem oraz zapalono znicz pod ścianą pamięci oddając cześć żołnierzom, którzy wierni przysiędze wojskowej polegli podczas misji zagranicznych byśmy wszyscy mogli żyć w bezpiecznym świecie.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

ZMIANY PERSONALNE W WKU WARSZAWA-MOKOTÓW

W dniu 28.08.2017r. w WKU Warszawa-Mokotów miała miejsce podniosła i pełna wzruszeń uroczystość związana z pożegnaniem odchodzącej na emeryturę Pani Aliny SALUTY – wzorowej pracownicy,
wyrozumiałej szefowej, wspaniałej koleżanki i przyjaciółki.
Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wraz
z żołnierzami i pracownikami wojska uroczyście pożegnali wieloletniego pracownika naszej instytucji, Pełnomocnika WKU ds. OIN.
Podczas uroczystej zbiórki ppłk Muskus w imieniu całego stanu osobowego podziękował Pani Alinie SALUCIE
za olbrzymi wkład pracy włożony na rzecz WKU Warszawa-Mokotów oraz życzył
wszelkiej pomyślności i sukcesów w nowym rozdziale życia.
Przez cały okres pracy w WKU Pani Alina SALUTA dała się poznać jako osoba wykazująca się ponadprzeciętną wiedzą fachową, z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem wykonująca swoje obowiązki
służbowe oraz jako serdeczna i szczera koleżanka.
Alinko jeszcze raz dziękujemy Ci za cały Twój czas poświęcony na wspólną pracę i służbę
i życzymy wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim, spełnienia marzeń.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 11.08.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników z okazji Święta Wojska Polskiego. Na rozpoczęcie zbiórki odśpiewano Hymn Państwowy.

W tym szczególnym dniu Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz MUSKUS przedstawił stanowi osobowemu WKU rys historyczny wojny polsko-bolszewickiej oraz zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920r. Ppłk MUSKUS przypomniał zgromadzonym, że święto to zostało ustanowione rozkazem Ministra Spraw Wojskowych w roku 1923 i obchodzone było do 1947 roku. Przywrócenie obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia zostało ustawowo umocowane przez Sejm w roku 1992.
Komendant wspomniał również o obchodzonym w tym roku dziesięcioleciu ustanowienia „Marszu Pierwszej Brygady” Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego przez ówczesnego Szefa Resortu ON Ś.P. Pana Ministra Aleksandra SZCZYGŁO.

Obchody Święta Wojska Polskiego są również sposobnością do wręczenia odznaczeń państwowych. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 2543/KADR z dnia 31 lipca 2017r., za długoletnią, wzorową służbę lub pracę wyróżniono:
Złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”:
-    ppłk Mariusz MUSKUS
-    Pani Aldona GORĄCZYŃSKA
-    Pani Alina SALUTA
Brązowym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”:
-    por. Radosław NATORA
-    Pani Wiesława OSITEK
-    Pani Monika ZGIET

Dekoracji obecnych na zbiórce dokonał w imieniu Ministra Obrony Narodowej Wojskowy Komendant Uzupełnień Pan ppłk Mariusz Muskus.
Wyróżnionym: Panu ppłk Mariuszowi Muskusowi oraz Pani Alinie Salucie medale zostały wręczone w dniu
14 sierpnia podczas uroczystości centralnych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dekoracji dokonał osobiście Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz.
Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów podziękował żołnierzom
i pracownikom WKU Warszawa-Mokotów za poświęcenie i zaangażowanie
w codziennej pracy i służbie oraz życzył zgromadzonym wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym. Na zakończenie uroczystości wysłuchano Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA WYSTAWY W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH
I WRĘCZANIE MEDALU "PRO PATRIA"


W dniu 11.08.2017r. delegacja z Wojskowym Komendantem Uzupełnień ppłk. Mariuszem MUSKUSEM wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy zatytułowanej „Przemysł Warszawy w służbie Wojska Polskiego 1918-1939” zorganizowanej
w Łazienkach Królewskich w Warszawie przez Centralną Bibliotekę Wojskową. Otwarcia ekspozycji dokonali:
-    Pan Minister Jan Józef KASPRZYK – p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
-    Pan Sławomir FRĄTCZAK – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON,
-    Pan dr Jan TARCZYŃSKI – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej,
-    ks. bp płk Mirosław WOLA – Ewangelicki Biskup Wojskowy.
Wystawa została przygotowana z okazji Święta Wojska Polskiego i prezentuje warszawskie zakłady przemysłowe działające na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz polską myśl techniczną okresu międzywojennego. Zaprezentowano również egzemplarz Polskiego Fiata 508 III Junak. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 03.09.2017r.

Podczas uroczystości Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS za zasługi
w kultywowaniu pamięci walk o niepodległość RP został odznaczony
przez Pana Ministra Jana Józefa KASPRZYKA medalem „Pro Patria”.

…………………………
Medal „Pro Patria” jest polskim odznaczeniem cywilnym przyznawanym od 2011r. przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uhonorowane medalem mogą być osoby i instytucje za szczególne
zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

NOWOMIEJSKI PIKNIK MILITARNY

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą oraz 1. Ośrodkiem Radioelektronicznym w Grójcu w dniu 6 sierpnia 2017 r. zorganizowała w Parku Nowego Miasta nad Pilicą Pierwszy Nowomiejski Piknik Militarny. Imprezę honorowym patronatem objęli: Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewskiego, Minister Obrony Narodowej Pan Antonii Macierewicz oraz Starosta Powiatu Grójeckiego Pan Marek Ścisłowski.
Organizatorzy festynu:
-    Burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą Pan Mariusz Dziuba,
-    Dowódca 1 Ośrodka Radioelektronicznego Pan płk Andrzej Kozera,
-    Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz Muskus;
powitali przybyłych gości wśród których znaleźli się parlamentarzyści oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa i przedsiębiorcy.
Na 1 Nowomiejskim Pikniku Militarnym nie mogło zabraknąć żołnierzy:
-    Szefa Sztabu Generalnego WP reprezentował Pan ppłk Kazimierz Mączka,
-    Dowódcę Generalnego RSZ Pan płk Mariusz Zbytniewski,
-    Mazowieckiego Komendanta ŻW Pan st. chor. szt. Maciej Trybuła,
-    Dowódcę Wojsk OT Pan ppłk Robert Bąkowicz.
Licznie przybyłym mieszkańcom nie tylko Nowego Miasta nad Pilicą i powiatu grójeckiego, ale również sąsiadujących i współpracujących z Nowym Miastem w ramach programu „Partnerstwo dla regionu”, swoje narzędzia pracy czyli sprzęt wojskowy taki jak: czołg Leopard 2, KTO Rosomak, BWP 1,
zaprezentowali żołnierze:
-    1. Brygady Pancernej,
-    2. Pułku Saperów,
-    25. Brygady Kawalerii Powietrznej,
-    32. Baza Lotnictwa Taktycznego,
-    18. Pułk Rozpoznawczego.
Przy dźwiękach marszów wojskowych oraz pieśni patriotycznych odwiedzający mogli zobaczyć nie tylko sprzęt wojskowy ale również pokaz dynamiczny walki wręcz, działanie sprzętu do rozpoznawania i usuwania materiałów wybuchowych.
Naukę pierwszej pomocy medycznej prowadzili przedstawiciele
Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi.
Najważniejsza Książnica Wojska Polskiego – Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poza materiałami z zasobów bibliotecznych zaprezentowała plenerową wystawę satyrycznych wojskowych historyjek rysunkowych z lat 1920 – 1939.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej prezentujące symulatory zdarzeń drogowych.
Społeczeństwo Nowego Miasta nad Pilicą dzięki wystawieniu przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa mobilnego punktu poboru krwi aktywnie i licznie włączyło się
w trakcie pikniku w akcję „ODDAJ KREW”.
W Ogródku Historycznym Stajni Buńczyk prezentowano pod hasłem „Wojskowość polska XVII wieku” broń czarnoprochową oraz m. in. sposoby odlewania kul ołowianych;
Stoisko promujące Wojsko Polskie i inne formy spełniania powszechnego obowiązku obrony w tym terytorialnej służby wojskowej przygotowali pracownicy WKU Warszawa-Mokotów wraz z Dowództwem Wojsk OT.
Przygotowano liczne atrakcje i konkursy dla najmłodszych uczestników. Oczywiście nie zabrakło też tradycyjnego żołnierskiego poczęstunku – grochówki.
Wieczorną część pikniku uświetnił występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Zdjęcia: Dariusz Stankiewicz www.1orel.wp.mil.pl;
Rafał Szabała-Chełmiński www.cbw.wp.mil.pl;
www.nowemiasto.pl

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

73 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Andrzej DĄBRÓWKA
w dniu 01.08.2017r. wziął udział w obchodach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta doniosła uroczystość zorganizowana przez samorząd Dzielnicy Mokotów i organizacje kombatanckie rozpoczęła się uroczystym apelem
w parku im. generała Gustawa Orlicz-Dreszera gdzie pod pomnikiem „Mokotów Walczący 1944” przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty.
Uczestnicy uroczystości – przedstawiciele parlamentu, samorządowcy, kombatanci, mieszkańcy Mokotowa i zaproszeni goście przemaszerowali ulicami Puławską
i Dworkową. W trakcie przemarszu złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą twórców powstańczej pieśni „Marsz Mokotowa”, która jest  nieoficjalnym hymnem Dzielnicy Mokotów.
W przemarszu pod dowództwem oficera Pułku Ochrony im. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego wzięły udział:
     - Orkiestra Reprezentacyjna Policji,
     - Poczty Sztandarowe Pułku AK „BASZATA” i GA AK „GRANAT”,
     - Poczet Sztandarowy Pułku Ochrony im. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego,
     - Poczty Sztandarowe Policji i Straży Miejskiej m. st. Warszawy,
     - Poczty Sztandarowe harcerskie i szkolne
     - weterani i kolumny reprezentacyjne organizacji, formacji i służb wystawiających 
       poczty sztandarowe w tym kolumna konna Stowarzyszenia I Pułku Szwoleżerów 
       marszałka Józefa Piłsudskiego..
Następnie mjr Andrzej DĄBRÓWKA zapalając znicze oddał hołd przy Pomniku Pamięci 119 Pomordowanych Powstańców.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

 WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWAŃ I PATENTÓW OFICERSKICH

W dniu 07.07.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Mokotów odbyło się wręczenie aktów mianowani i patentów oficerskich żołnierzom rezerwy. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz Muskus w imieniu Prezydenta RP dokonał aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski żołnierzy rezerwy. Nowomianowanym oficerom poza Patentami Oficerskimi wręczono reprinty książki Tadeusza Hołówki „Oficer Polski”, która choć napisana blisko 100 lat temu, w swej treści zawiera ponadczasowe wartości jakimi kierować powinien się oficer Wojska Polskiego.
Wręczono również akty mianowań na kolejne stopnie wojskowe w korpusie podoficerów. Wszystkim mianowanym żołnierzom rezerwy jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje.

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

POLSKO-AMERYKAŃSKI PIKNIK WOJSKOWY

W czwartek 06.07.2017 r. z okazji wizyty Donalda Trumpa w Polsce, na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbył się wielki, polsko-amerykański piknik wojskowy. Na miejscu było mnóstwo atrakcji, które przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej i Ambasada USA w Warszawie. WKU Warszawa-Mokotów wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Warszawie wystawiła stoisko promocyjno-informacyjne.
Stoisko cieszyło się ogromną popularnością, zwłaszcza osób zainteresowanych służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej, którym pracownicy WKU Warszawa-Mokotów udzielili  szczegółowych informacji.

Zdjęcia: www.wceo.com.pl

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

ŚWIĘTO 1. GRÓJECKIEGO OŚRODKA RADIOELEKTRONICZNEGO im. ppłk. JANA KOWALEWSKIEGO


W dniu 30.06.2017 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów, wystawiając stoisko informacyjno-promocyjne, uczestniczyli w 60 rocznicy powstania 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego Im. Ppłk. Jana Kowalewskiego. Obchody rozpoczęły się polową Mszą Świętą. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem patrona jednostki - ppłk. Jana Kowalewskiego. O godz. 12.00 odbył się uroczysty apel, po którym udano się na wspólny poczęstunek. Jedną z głównych atrakcji imprezy stanowiły pokazy wojskowe przygotowane przez żołnierzy.

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

GONITWA O PUCHAR GENERAŁA ANDERSA


Pamięć legendarnego Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945 i 1946–1954, następcy prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1950–1954, bohatera spod Monte Casino generała Władysława Andersa, który przed wojną posiadał stajnię wyścigową i działał we władzach Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce (był jednym z czterech komisarzy), została uczczona po raz pierwszy na Torze Służewiec. Z tej okazji odbyły się pokazy wojskowe, które zakończyła musztra paradna Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. Sportowym akcentem była gonitwa o Puchar Gen. W. Andersa. Imprezie patronowała córka generała, minister Anna Maria Anders, która udekorowała na padoku zwycięskiego konia.

Towarzyszący wydarzeniu piknik wojskowy, w ramach którego przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów wystawili stoisko informacyjno-promocyjne cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
W pikniku wystawiły swoje stoiska warszawskie jednostki wojskowe, Muzeum Wojska Polskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Policja i Straż Pożarna. Najmłodsi mogli zmierzyć się z torem saperskim przygotowanym przez 2 Mazowiecki Pułk Saperów. Na murawie toru wyścigów zaprezentował się Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego oraz 25 Brygada Kawalerii Powietrznej a pokaz musztry paradnej przedstawili żołnierze z 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ. Nie zabrakło także grochówki wojskowej.

Tekst : www.wceo.com.pl

Zdjęcia: Monika Zielińska www.wceo.com.pl, www.poksinski.com.pl

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

KONFERENCJA „KSZTAŁT OBRONY TERYTORIALNEJ”


W dniu 19.06.2017 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów aktywnie uczestniczył w Warszawie w konferencji „Kształt obrony terytorialnej", zorganizowanej przez Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych. Konferencja składała się z kilku paneli dyskusyjnych. Wprowadzeniem do polemik była prezentacja dotycząca modelu Wojsk Obrony Terytorialnej, którą wygłosił Pan Dr Grzegorz Kwaśniak, Dyrektor Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej będący autorem koncepcji WOT. Podkreślił on w swoim wystąpieniu wielowymiarowość formowanych właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej.
Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Pan generał brygady Wiesław Kukuła, w swym wystąpieniu akcentował, że WOT to efektywna, innowacyjnie przygotowywana formacja, szkolona do pokonywania przeciwnika. Zaznaczał, że misją WOT jest pomoc ludziom w codziennych sytuacjach i przypadkach kryzysowych.

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

95 – LECIE ZWIĄZKU OFICERÓW REZERWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


14 czerwca 2017 r. Pan ppłk Mariusz Muskus – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów oraz Pan por. Piotr Szczepaniak uczestniczyli w obchodach jubileuszu 95 - lecia utworzenia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa pod honorowym patronatem minister Anny Marii Anders.
Podczas uroczystości Pan ppłk Mariusz Muskus został odznaczony Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP” w dowód uznania za dotychczasową współpracę, a Pan por. Piotr Szczepaniak Medalem Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zdjęcia: Marcin Łada, www.zorrp.pl

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

ŚWIĘTO CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz MUSKUS w dniu 13 czerwca 2017 roku w 98 rocznicę utworzenia Głównej Książnicy Wojska Polskiego uczestniczył w uroczystym otwarciu wystawy poświęconej pamięci patrona Centralnej Biblioteki Wojskowej – „Józef Piłsudski w 150 rocznicę urodzin”.
Na wernisaż, który miał miejsce w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, przybyło liczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci korpusu dyplomatycznego i służb mundurowych, członkowie organizacji społecznych, młodzież szkolna oraz pracownicy Biblioteki.

Spotkanie rozpoczął „Marsz I Brygady”, odegrany przez Orkiestrę Wojskową z Siedlec pod dyrekcją kapelmistrza – kpt. Dariusza Kaczmarskiego, po którym głos zabrała Hanna Jung-Migdalska, Wicedyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, reprezentująca gospodarza miejsca i partnera wydarzenia.

W wystąpieniu powitalnym Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński przypomniał zgromadzonym osiągnięcia Biblioteki, gromadzącej, zabezpieczającej i udostępniającej dorobek publicystyczny, w tym szczególnie Wojska Polskiego, w myśl przesłania Józefa Piłsudskiego, że „Słowo drukowane w obecnych społeczeństwach jest uznaną powszechnie potęgą. Jego postępami, jego rozwojem, jego rozpowszechnianiem mierzą siłę, owoc oraz stan cywilizacji i kultury”.
Po wystąpieniach nastąpiła ceremonia wręczenia Medali Pro Patria, przyznanych decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, które otrzymali szczególnie wyróżniający się na tym polu pracownicy Biblioteki oraz oficer Sztabu Generalnego WP. Następnie Dyrektor CBW uhonorował medalem Centralnej Biblioteki Wojskowej osoby zasłużone dla polskiego bibliotekarstwa wojskowego, a szczególnie dla Głównej Książnicy Wojska Polskiego.
Po części oficjalnej nastąpiło otwarcie wystawy, którego dokonał dyrektor Michał Wiater w asyście organizatora i partnerów uroczystości: dr. Jana Tarczyńskiego, Hanny Jung-Migdalskiej i Piotra Legutko. Spotkanie zakończył krótki koncert pieśni i piosenek wojskowych i patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec, po którym przybyli zwiedzili ekspozycję w towarzystwie jej autorów.

Tekst: www.cbw.wp.mil.pl

Zdjęcia: www.cbw.wp.mil.pl

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ
ROCZNICA ŚMIERCI KOMBATANTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  BŁĘDÓW


W dniu 11.06.2017 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz MUSKUS uczestniczył w ramach akcji „Żołnierska Pamięć” w uroczystości upamiętniającej rocznice śmierci śp. por Henryka MIETELSKIEGO i śp. Edwarda GUSTOWSKIEGO kombatantów II wojny światowej w miejscowości Błędów. Uroczystość zorganizowano z  inicjatywy Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu i przy współudziale Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP.
Po Mszy Świętej za zmarłych, na parafialnym cmentarzu, odbyła się druga część uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych. Asystę honorową przy grobach wystawili harcerze z Gimnazjum w Błędowie.
Po przemówieniach okolicznościowych, na grobach zmarłych złożono wiązanki i zapalono znicze pamięci oraz odegrano sygnał „Śpij kolego w ciemnym grobie”.

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

ŚWIĘTO CENTRUM OPERACJI POWIETRZNYCH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU POWIETRZNEGO.
DNI URSYNOWA.


W dniach od 8 do 10 czerwca br. na terenie administrowanym przez WKU Warszawa-Mokotów obchodzone były uroczystości związane ze świętem Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego oraz Dniami Ursynowa.
W ramach obchodzonego święta COP-DKP w dniu 8 czerwca 2017 r. przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mjr Andrzej DĄBRÓWKA brał udział w symbolicznym posadzeniu dębu, którego dokonał Dowódca COP - Dowódca KP, gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski w asyście Zastępcy Dowódcy COP-DKP, gen. bryg. pil. Sławomira Żakowskiego. Złożono także wieńce i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym poległych polskich kryptologów. Po mszy świętej, celebrowanej przez Ordynariusz Polowego Jego Ekscelencję Biskupa Generała Brygady Józefa Guzdka w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, złożono wieniec oraz zapalono znicze pod śmigłem upamiętniającym polskich lotników.
W trakcie uroczystej zbiórki w dniu 9 czerwca wyróżniono wielu żołnierzy centrum, wręczono akty mianowania na kolejny stopień wojskowy, pisma pochwalne oraz listy gratulacyjne. Dowódca COP-DKP, Pan gen. Malinowski wyróżnił również zaproszonych gości. Wśród wyróżnionych znalazł się również Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz Muskus. Uroczystą akademię swoją obecnością uświetnili:
- szef sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel,
- byli dowódcy centrum - płk rez. pil. Tadeusz Pieciukiewicz, gen. dyw. rez. Zbigniew Galec, gen. dyw. pil. Włodzimierz Usarek.

W dniu 10 czerwca w parku im. R. Kozłowskiego (Kopa Cwila) Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów przy współudziale Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego zorganizowali miasteczko wojskowe, w którym Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów wystawiła stoisko informacyjno-promocyjne, w ramach którego promowano różne formy służby wojskowej a w szczególności nowo powstałe  Wojska Obrony Terytorialnej. Organizowana corocznie impreza tzw. „Dni Ursynowa” w tym roku była wyjątkowa ze względu na jubileusz 40 - lecia Ursynowa. Przygotowano dużo atrakcji  edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Stoisko WKU Warszawa-Mokotów cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Zdjęcia: www.cop.wp.mil.pl

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

VII FESTYN RODZINNY " SPOTKANIE Z BŁOGOSŁAWIONYM"

W dniu 4 czerwca 2017 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS uczestniczył w VII Festynie Rodzinnym „SPOTKANIE Z BŁOGOSŁAWIONYM", który odbył się na terenie klasztornego ogrodu Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą.
Festyn rozpoczęła msza święta odprawiona przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Częstochowskiego Wacława Depo. Gościem specjalnym był Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Para prezydencka obejrzała spektakl o życiu
bł. Honorata Koźmińskiego w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście n. Pilicą.
Na festynie pojawili się również inni znani goście, m.in:. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, posłowie Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu RP, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz radni powiatu grójeckiego. W przedsięwzięciu brali udział żołnierze i pracownicy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk Jana Kowalewskiego, prezentując sprzęt oraz wyposażenie wojskowe promując 1.ORel i Siły Zbrojne RP.
Spotkanie obfitowało w atrakcje dla dzieci i dorosłych – konkursy, pokaz tresury psów, malowanie twarzy itd. Uroczystość zakończyła się o godz. 21.00 wspólnym Apelem Jasnogórskim.

Tekst: www.grojec24.net.pl, www.mazowieckatv.pl

Zdjęcia: Dariusz Stankiewicz (www.grojec24.net.pl)

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

GALA KONKURSU O MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKIM
W CENTRALNEJ BIBLIOTECE WOJSKOWEJ


W dniu 26 maja 2017 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów
Pan ppłk Mariusz MUSKUS uczestniczył w gali finałowej ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin", zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Centralnej Bibliotece Wojskowej. W uroczystej gali finałowej wzięło udział prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście.
Gościem honorowym uroczystości była minister Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jest matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Wśród przybyłych znalazła się m.in.: Pani Barbara Dziuk, poseł na Sejm RP.
Spotkanie rozpoczął dyrektor CBW, dr Jan Tarczyński, po czym uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień prawie 100 laureatom, którego dokonali: minister Anna Maria Anders, poseł Barbara Dziuk, płk rez. Alfred Kabata oraz obecni na sali fundatorzy.
Nagrody w konkursie ufundowali m.in.: Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Komenda Główna Policji, Instytut Pamięci Narodowej, wojewodowie, samorządy wojewódzkie i gminne, firmy oraz organizator - Związek Oficerów Rezerwy RP.
Podczas uroczystości z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: www.cbw.wp.mil.pl

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

WRĘCZENIE GWIAZDY AFGANISTANU W CENTRUM WETERANA

W dniu 15 maja 2017 roku w Centrum Weterana odbyła się, przy udziale przedstawicieli WKU Warszawa-Mokotów, uroczystość dekoracji Gwiazdą Afganistanu weterana działań poza granicami państwa - Pana st. szer. rez. Macieja KOLKOWSKIEGO.

Pan Maciej służył w Afganistanie podczas XIII zmiany. Oprócz odznaczenia otrzymał również honorowy akselbant – sznur wojskowy wyróżniający – nadający XIII zmianie w Afganistanie honorowy tytuł „Przodujący oddział Wojska Polskiego". Aktu uhonorowania odznaczeniem i wyróżnienia sznurem wojskowym w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS.

W uroczystości uczestniczyli najbliżsi odznaczonego – żona i przyjaciele, a także pracownicy Centrum Weterana. Po pełnej wzruszeń i refleksji uroczystości zapalono znicze pod Pomnikiem Poległych w Misjach Poza Granicami Państwa oraz przy Ścianie Pamięci.

Zdjęcia: www.centrum-weterana.mon.gov.pl

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

W dniu 20 kwietnia 2017r. ppłk Mariusz Muskus, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów wraz z pracownikami WKU wziął udział w obchodach „Dnia 21 Brygady Strzelców Podhalańskich” (21 BSP),
w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie połączonych z piknikiem militarnym.

Adresatami tego wydarzenia byli mieszkańcy Stolicy. W pikniku wzięła udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic (w szczególności szkół z klasami mundurowymi), z którymi współpracuje
WKU Warszawa-Mokotów:
       - Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii,
       - Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą,
       - Gimnazjum Nr 95 w Warszawie,
       - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie.

Ogółem  wzięło udział ponad 800 osób. Wśród szczególnych gości, którzy również wizytowali stoisko WKU znaleźli się:
       -  Bogdan Ścibut, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej,
       -  Sławomir Frątczak, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
          w Ministerstwie Obrony Narodowej,

       -  gen. bryg. Wojciech Kucharski, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
       -  gen. bryg. Sławomir Owczarek, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wystawione przez WKU Warszawa-Mokotów w czasie uroczystości stoisko informacyjno-promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza uczniów klas mundurowych. Przyszli żołnierze pochwalili się swoją sprawnością fizyczną pod czujnym okiem Oficera Wydziału Rekrutacji por. Radosława NATORY i … koleżanek.
Piknikowi towarzyszyła przygotowana w holu głównym CBW wystawa tematyczna poświęcona historii pododdziałów górskich których tradycje kultywuje 21 BSP. Ekspozycja pojazdów wojskowych, wyposażenie i uzbrojenie, trenażer strzelecki oraz tzw. ścieżka saperska wzbudzały zainteresowania zwłaszcza najmłodszych odwiedzających Maluchy mogły w większości po raz pierwszy zobaczyć sprzęt wojskowy i Polskiego Żołnierza. Zwiedzaniu towarzyszyły wojskowe rytmy wśród których dominowały utwory rodem z Podhala i Podkarpacia w wykonaniu orkiestry wojskowej z Rzeszowa. Nie obyło się również bez  przepysznej wojskowej grochówki.


Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
„ZAWSZE GOTOWI – ZAWSZE BLISKO”
To motto – zawołanie, które powoli staje się symbolem powstającego
w naszej Ojczyźnie piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej w sposób niezmiernie syntetyczny ale jednocześnie treściwy oddaje cel, przeznaczenie, charakter i wymiar w jakim funkcjonują żołnierze terytorialnej służby wojskowej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza w 2017 roku na Mazowszu rozpoczyna się proces tworzenia dwu brygad OT.
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów jest jednym z dwunastu
organów administracji wojskowej na Mazowszu, których podstawową misją w działaniu jest
UZUPEŁNIANIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH.

Będąc niejako ambasadorami Ministra Obrony Narodowej na przydzielonym w administrowanie obszarze jesteśmy zobowiązani do podejmowania w ramach nadanych kompetencji działań zmierzających do pozyskania na potrzeby Wojska Polskiego jak najlepszych kandydatów do pełnienia (odbywania) służby wojskowej. Profesjonalna Armia jaką są Siły Zbrojne RP oczekuje od nas Wojskowych Komendantów Uzupełnień,
że będziemy niejako menagerami zapewniającymi napływ jak najlepszych kadr do służby.
Mając pełną świadomość przyjętych na siebie w tym obszarze zobowiązań, WKU Warszawa-Mokotów wyszła
z inicjatywą organizacji spotkania edukacyjno-informacyjnego nt. Wojsk Obrony Terytorialnej,
u podstaw której leżały liczne zapytania kierowane do pracowników WKU przez
osoby zainteresowane tym programem.
Celem zorganizowanego przy współudziale, kierowanej przez dr Jana TARCZYŃSKIEGO, Centralnej Bibliotece Wojskowej było przekazanie szerszej grupie osób rzetelnych informacji jak zostać
żołnierzem terytorialnej służby wojskowej.

W zawsze gościnnych progach najważniejszej Książnicy Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 109 w dniu 27 kwietnia 2017 roku doszło do realizacji tej inicjatywy.
Gościem specjalnym, który swoim wystąpieniem rozpoczął spotkanie, był Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Pan Andrzej MELAK. W wystąpieniu Pan Poseł Andrzej MELAK przypomniał chlubną kartę Wojska Polskiego,
w obronie Warszawy podczas powstania listopadowego i we wrześniu 1939 roku. Wskazał na skuteczność tej obrony, którą oddziały polskie zawdzięczały przede wszystkim dobrej znajomości własnego terenu. Zaapelował także do zebranej młodzieży o nie szczędzenie wysiłków na rzecz wzmacniania siły i potęgi Naszej Ojczyzny.
Wśród przybyłych gości nie zabrakło także:
             •    Płk. Adama BRZOZOWSKIEGO, reprezentującego Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
             •    Płk. Mirosława KALINOWSKIEGO, reprezentującego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
             •    Płk. Zbigniewa GRZESICZAKA, reprezentującego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
             •    Mjr. Andrzeja SARZYŃSKIEGO, reprezentującego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
             •    podinsp. Adama KOZAKA, reprezentujący Komendanta Głównego Policji,
             •    płk. Kazimierza MĄCZKĘ, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
             •    ppłk. Roberta PUTRZYŃSKIEGO, Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Praga
                  oraz przedstawicieli pozostałych „warszawskich” WKU.
Po krótkim przywitaniu przez organizatorów: Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk. Mariusza MUSKUSA oraz Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej dr. Jana TARCZYŃSKIEGO rozpoczęła się część merytoryczna, podczas której zostały wygłoszone referaty adresowane do przybyłych w liczbie ponad 200 osób zainteresowanych terytorialną służbą wojskową. Znaleźli się wśród nich:
            1.    Członkowie Związku Strzeleckiego „STRZELEC” z Kapitanem Związku
                   Panem Ireneuszem JASTRZEBSKIM z KG tej organizacji.

            2.    Słuchacze kierunków wojskowych i cywilnych Wojskowej Akademii Technicznej.
            3.    Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka BIELIŃSKIEGO z Góry Kalwarii.
            4.    Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
            5.    Uczniowie Gimnazjum Nr 28 w Warszawie.
            6.    Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 5 w Warszawie.
Szczególnie liczną grupę stanowili ochotnicy do terytorialnej służby wojskowej z terenu administrowanego przez WKU Warszawa-Mokotów.
W części merytorycznej Zastępca Dyrektora Biura ds. Utworzenia OT płk. Wojciech CZURA przedstawił w swym wystąpieniu koncepcję oraz ogólne założenia funkcjonowania Obrony Terytorialnej. Następnie Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS zapoznał zebranych z algorytmem postępowania i sposobem procedowania wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Część merytoryczną zakończył referat Specjalisty z Dowództwa OT mjr. Piotra WOŁYŃSKIEGO, w który przedstawił System szkolenia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.
Na zakończenie miała miejsce dyskusja, którą moderował Pan ppłk Mariusz MUSKUS, podczas której wszyscy zainteresowani służbą wojskową mogli zadawać pytania dotyczące kryteriów naboru i szczegółów służby
w Wojsku Polskim a zwłaszcza Wojskach OT.
Spotkaniu towarzyszyło stoisko promocyjno-informacyjne przygotowane przez Wydział Rekrutacji WKU Warszawa-Mokotów.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
 Z okazji uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w dniu 28 lutego 2017 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w prezentacji znaczka pocztowego pt. „Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych”, połączonej z prapremierą filmu
z cyklu „Śladami zbrodni i walki 1944-1956”.
Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37, w którym wzięli udział m.in.
- Anna Maria ANDERS – Senator RP,
- Alicja KACZOROWSKA – Poseł na Sejm RP,
- Patryk JAKI – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
- gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ – Rektor-Komendant ASzW,
- płk dr hab. Tadeusz SZCZUREK – Rektor-Komendant WAT,
- Przemysław SYPNIEWSKI – Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
Uroczystości towarzyszyła możliwość zwiedzania miejsc uświęconych krwią ok. 350 żołnierzy niezłomnych, na których wykonano wyroki śmierci w kazamatach więzienia mokotowskiego. Minutą ciszy uczczono ich pamięć. Chwała Bohaterom.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
W dniu 17.02.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa - Mokotów odbyło się szkolenie z uczestnikami kursu kierowania TOAW szczebla WSzW
organizowanego przez Akademie Sztuki Wojenne. Zajecia nt. "Zapoznanie Szefa WSzW po objęciu obowiązków z organizacją i funkcjonowaniem Wojskowej Komendy Uzupełnień"
przeprowadził Wojskowy Komendant Uzupełnień cz.p.o. mjr Andrzej ABRAMCZYK.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
W dniu 15.02.2017r. rozpoczęła się Kwalifikacja wojskowa 2017 - dla mężczyzn urodzonych w 1998r, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej - w dzielnicach
Warszawa – Mokotów, Ursynów i Wilanów, która potrwa do 27.04.2017r.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
We wtorek 31 stycznia 2017 r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów, wystawiając stoisko informacyjno-promocyjne, uczestniczyli w przedsięwzięciu - Lekcja historii - Powstanie Styczniowe
w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego. Centralna Biblioteka gościła słuchaczy
z Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz uczniów klas mundurowych.
Pani Beata Czekaj-Wiśniewska - zastępca dyrektora ds. Ochrony i Promocji Zbiorów, oraz kustosze Głównej Książnicy Wojska Polskiego: Renata Jabłkowska-Marek, Karolina Paćko i Małgorzata Gwara zaprezentowały okolicznościową wystawę planszową i obiektową przygotowaną przez Dział Zbiorów Specjalnych i Dział Zbiorów Głównych. Ponadto odbył się także pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Leszka Wiśniewskiego pt. „”Bracia, nie zasypiajmy sprawy”…” o życiu oraz działalności religijnej i niepodległościowej ks. Stanisława Brzóski.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
Tuż przed rozpoczęciem obrad Sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziornej, w obecności radnych oraz mieszkańców odbyła się bardzo miła uroczystość  wręczenia kombatantce Powstania Warszawskiego Pani ppor. Barbarze KULIŃSKIEJ-REMBIELIŃSKIEJ aktu mianowania na stopień wojskowy porucznika. Panią Barbarę mianował Minister ON, a wręczania dokonali: Burmistrz Konstancina-Jeziornej, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zastępca WKU Warszawa-Mokotów. Podczas uroczystości przypomniano niezliczone zasługi Pani Barbary dla miasta i lokalnej społeczności. Ponadto mianowania Pani Barbara podzieliła się z uczestnikami uroczystości bezcennymi wspomnieniami z okresu jej konspiracyjnego zaangażowania. Serdeczne gratulacje dla Pani Porucznik i wiele lat dobrego zdrowia życzy środowisko WKU Warszawa-Mokotów.


Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
 Wspólna delegacja Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów oraz Urzędu Miasta i Gminy
w Piasecznie dokonała wręczenia aktu mianowania na kolejny wyższy stopień oficerski wielce zasłużonej kombatantce Powstania Warszawskiego Pani por. dr Barbarze TOKARSKIEJ. Wręczenia dokonano w miejscu zamieszkania Pani Barbary czyli w jej domu w Zalesiu Górnym. W tej miłej chwili Pani Barbarze mianowanej przez Ministra ON na stopień porucznika towarzyszyła rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, w tym kombatanci ze środowiska Pułku „BASZTA”. Serdeczne gratulacje dla Pani Porucznik i wiele lat dobrego zdrowia życzy środowisko WKU Warszawa-Mokotów.


Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem kandydatów na studia wojskowe i cywilne w Wojskowej Akademii Technicznej informujemy, iż na stronie www.promocja.wat.edu.pl/materialy-promocyjne/ znajdują się informacje o zasadach, kierunkach studiów, klasyfikacji punktowej świadectw itp. Znajdują się tam również informatory dydaktyczne jak i naukowe, prezentacje o WAT oraz inne przydatne informacje.
Ponadto informujemy iż, najbliższy dzień otwarty w WAT to 25 marca 2017r.

__________________________________
W dniu 08.12.2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wraz z mjr Andrzejem DĄBRÓWKĄ na zaproszenie Pani Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 im Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą promującym Wojsko Polskie.
W ramach zakończenia uroczystości z okazji Święta Niepodległości podczas spotkania wręczono nagrody laureatom ogólnoszkolnego konkursu „Niech żyje Polska”. Zwiedzaniu wystaw prezentujących prace nagrodzone oraz wykonane przez uczniów towarzyszyła prelekcja autorów. Laureaci poza wiedzą historyczną wykazali się dojrzałością wykonanych prac oraz wysoką świadomością patriotyczną. Pan ppłk Mariusz MUSKUS otrzymał pamiątkową Tarczę Honorową Gimnazjum nr 95. Dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu gratulujemy wychowanków a młodzieży pomysłów oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce i starcie w dorosłość.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
18 października 2016 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej "Zdobycie niemieckiego obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion "Zośka" 5 sierpnia 1944 roku".
Organizatorami tego wydarzenia był Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Archiwum Akt Nowych.
Na uroczystość przybyło ponad 150 gości, wśród których znaleźli się członkowie
władz państwowych i samorządowych, reprezentanci Wojska Polskiego i służb mundurowych, a także przedstawiciele
duchowieństwa i organizacji społecznych.
Wśród uczestników znaleźli się m.in.:
- poseł Andrzej Melak, reprezentujący Marszalka Sejmu RP,
- płk prof. dr hab. inż. Tytus KARLIKOWSKI, Honorowy Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”,
- płk Maciej STĘPIEŃ, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- płk Robert BAJURSKI, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- płk Konrad MALASIEWICZ, reprezentujący Szefa Inspektoratu Wojsk Lądowych,
- kmdr Mirosław JURKOWLANIEC, reprezentujący Szefa Inspektoratu Marynarki Wojennej,
- płk Mariusz BEDNARZ, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,
- ppłk Mariusz MUSKUS, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów,
- dh hm. Anna RADZIEJOWSKA-HILCHEN, Wicedyrektor Muzeum Harcerstwa.

Istotną grupę stanowili kombatanci-uczestnicy Powstania Warszawskiego: Witold SIKORSKI, Anna ERIKSSON, Danuta KLOCH, Jakub NOWAKOWSKI, Urszula KATARZYŃSKA oraz licznie przybyła młodzież szkolna z Warszawy i okolic.
Uroczystości towarzyszyło stoisko promocyjno - informacyjne przygotowane przez Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa – Mokotów, której przedstawiciele promowali różne formy służby wojskowej.

Przybyłych gości przywitał Dyrektor CBW, dr Jan TARCZYŃSKI, podkreślając obecność kombatantów Batalionów „Zośka” i „Parasol” Armii Krajowej i ideowych spadkobierców ich tradycji, żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Następnie o kulisach powstawania wystawy opowiedział jej autor – Mariusz OLCZAK,
po czym ceremonii otwarcia dokonali organizatorzy przedsięwzięcia: Przewodniczący Społecznego
Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” Piotr SIKORSKI, Dyrektor Biblioteki dr Jan TARCZYŃSKI oraz Dyrektor Archiwum Akt Nowych dr Tadeusz KRAWCZAK, w asyście twórcy ekspozycji – Mariusza OLCZAKA.

W drugiej części mgr Rafał BRODACKI wygłosił wykład historyczny opisujący szczegóły zdobycia „Gęsiówki”.
Na zakończenie goście obejrzeli film dokumentalny TVP S.A., autorstwa Zofii i Andrzeja Kunertów, pt. „…odważyć się być wolnym…”, ukazujący materiały archiwalne, dotyczące Powstania Warszawskiego (w tym walki Batalionów AK „Zośka” i „Parasol”), pochodzące ze zbiorów państwowych
i prywatnych, z komentarzem uczestników wydarzeń.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką w imieniu organizatorów zapraszamy do zwiedzania wystawy, uzupełnionej o ekspozycję wydawnictw związanych
z Powstaniem Warszawskim ze zbiorów CBW, która będzie prezentowana w holu wystawienniczym Biblioteki
na parterze do 4 listopada 2016 roku.


Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
 
5 października 2016 r. Wydział Logistyki WAT obchodził uroczystą Inaugurację roku akademickiego, która odbyła się w sali kinowej Klubu WAT. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i złożeniu meldunku, Dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian MAJ, prof. WAT dokonał ogólnego podsumowania dotychczasowej działalności Wydziału,
podkreślając, że zaowocowała ona wieloma osiągnięciami na niwie naukowej i dydaktycznej.
Kolejnym etapem Inauguracji było przywitanie przybyłych gości, byli to m.in.: Koordynator w pionie Sekretarza Stanu MON - Pan dr Dariusz ĆWIK; Szef Inspektoratu Uzbrojenia – Pan gen. bryg. dr Adam DUDA; Pan płk Marek CHOJNACKI – przedstawiciel Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6;
Pan Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT; Kanclerz WAT, Pan płk Adam WRONECKI oraz zastępca Kanclerza – Szef Logistyki WAT Pan płk mgr inż. Mirosław WNĘTRZAK; Pan gen. dyw. Andrzej AMELJAŃCZYK, Pan gen. bryg. Adam SOWA oraz dziekani wydziałów WAT. W kolejnej części uroczystości Dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian MAJ przyjął uroczyste ślubowanie
od studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Złożył im gratulacje i życzenia pomyślnego studiowania oraz uzyskania upragnionych tytułów zawodowych, a podchorążym wymarzonych gwiazdek.
W uroczystości wziął udział przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów
Szef Wydziału Rekrutacji Pan mjr Andrzej DĄBRÓWKA.
Wszystkim Studentom życzymy wielu sukcesów w nauce i osiągnięcia wyznaczonych celów.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________ 
1 października 2016r., Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów – ppłk Mariusz MUSKUS, uczestniczył w Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizowanym w CZOSNOWIE k/WARSZAWY.
Zjazd wybrał nowe władze, a prezesem Zarządu Głównego ponownie wybrano
płk. rez. Alfreda KABATĘ, któremu ppłk Mariusz MUSKUS w podziękowaniu za dotychczasową współpracę, wręczył pamiątkowy ryngraf Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów.
W Zjeździe brali udział m.in. Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – Michał WIATER. Szefa Sztabu Generalnego WP  reprezentował Zastępca Szefa Zarządu P-2 SG WP płk Grzegorz MAJEWSKI.
Najstarszym delegatem Zjazdu był 102 letni kombatant, kpt. w st. spocz. Andrzej RAK.
Nowo ukonstytuowanemu Zarządowi Związku Oficerów Rezerwy RP oraz wszystkim członkom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów w krzewieniu wartości patriotycznych oraz kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
W dniu 27.09.2016 r., delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów wzięli udział w uroczystości zakończenia 72. rocznicy walk powstańczych na Mokotowie. W obchodach uczestniczyli  kombatanci,
Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele Sejmu RP, burmistrzowie Bogdan Olesiński
 i Krzysztof Rinas, asysta wojskowa, straż miejska, uczniowie mokotowskich szkół,
 w tym uczniowie Gimnazjum im. Pułku AK„Baszta”.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 przed, znajdującym się przy ul. Dworkowej, Pomnikiem Żołnierzy Pułku AK „Baszta”. upamiętniającym powstańców rozstrzelanych przez Niemców
27 września 1944 roku, mimo ogłoszenia kapitulacji i zakończenia walk na Mokotowie.
Na początku zebranych powitał Burmistrz Dzielnicy Mokotów pan Bogdan Olesiński. Prezydent Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wspomniała o tym, jak rycersko traktowali pojmanych
 jeńców powstańcy i jak bardzo różnił
się pod tym względem stosunek hitlerowców do pojmanych powstańców i do ludności cywilnej Warszawy.
 Przedstawiciel Związków Kombatanckich - Pan Eugeniusz TYRAJSKI podziękował zgromadzonym za pamięć
 i obecność. Podziękował przede wszystkim obecnej na uroczystości
młodzieży i wyraził nadzieję, że kolejne pokolenia
 nie zapomną wydarzeń z Powstania Warszawskiego. Po przemówieniach oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

BOHATEROM CZEŚĆ  I PAMIĘĆ

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

  22 września 2016 roku w siedzibie CBW odbyły się uroczyste obchody Dnia 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, połączone z piknikiem militarnym prezentującym sprzęt i wyposażenie żołnierzy jednostki oraz projekcjami filmów i wystawami ukazującymi jej historię i dokonania.
W tegorocznym spotkaniu, w trzech turach pikniku, wzięło udział blisko 1200 osób. Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. Wojciech FAŁKOWSKI dokonał uroczystego otwarcia. Na uroczystości obecny był także Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosław RÓŻAŃSKI. Wśród przybyłych na uroczyste rozpoczęcie znaleźli się także m.in.:
•    gen. bryg. Andrzej KOWALSKI, Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
•    gen. bryg. dr Adam DUDA, Szef Inspektoratu Uzbrojenia,
•    płk dr hab. Sławomir AUGUSTYN, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,
•    ks. kmdr dr Janusz BĄK, reprezentujący Biskupa polowego Wojska Polskiego,
•    gen. dyw. Jarosław MIKA, Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej,
•    gen. bryg. Maciej JABŁOŃSKI, Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej,
•    płk dypl. Piotr MALINOWSKI, Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
•    Michał WIEREMIEJCZYK, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
W ramach pikniku została przygotowana ekspozycja pojazdów wojskowych (w tym KTO Rosomak w różnych wersjach, zestaw przeciwlotniczy ZU-23-2, stacja radiolokacyjna Soła, samochód ciężarowy Jelcz 442 oraz specjalistyczne motocykle), prezentacje wyposażenia i uzbrojenia,
 trenażer strzelecki oraz tzw. ścieżka saperska.
Każdy z uczestników mógł również skosztować doskonałej wojskowej grochówki, przygotowanej i serwowanej przez żołnierzy Brygady.
Elementami towarzyszącymi były stoiska promocyjno-informacyjne, przygotowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową, Wojskowe Komendy Uzupełnień Warszawa - Praga
i Warszawa - Mokotów, a także gminy Międzyrzecz i Sulęcin, na terenie których stacjonuje jednostka.
Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów
 reprezentował Szef Wydziału PMiAR mjr Andrzej ABRAMCZYK.
Stoisko WKU Warszawa-Mokotów wizytował Podsekretarz Stanu
 w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. Wojciech FAŁKOWSKI.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 11.09.2016r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w uroczystościach z okazji 10-lecia nadania imienia por. pilota Stefana Okrzei Publicznej Szkole Podstawowej
 w Kręgach.  Święto rozpoczęło się składaniem kwiatów, które były wyrazem uznania i pamięci,  pod pomnikiem por. pilota Stefana Okrzei, następnie w asyście Orkiestry Wojskowej uczestnicy
przemaszerowali ulicami do miejsca, w którym odbyła się polowa msza święta.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władzy urzędów centralnych, samorządu terytorialnego oraz kombatantów. W okolicznościowych wystąpieniach podkreślono doniosły charakter tej uroczystości. Zarówno w części oficjalnej jak i w trakcie poczęstunku
tradycyjną wojskową grochówką zaskakiwała rodzinna atmosfera spotkania.
Z okazji 10-cio lecia nadania szkole imienia por. pilota Stefana Okrzei  Składamy Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom i wszystkim przyjaciołom szkoły by zawsze na swojej drodze spotykali się z życzliwością i zrozumieniem.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 09.09.2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów
Pan ppłk Mariusz MUSKUS uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji pięciolecia powstania 32 Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Przeciwpowietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz-Dreszera.
Obchody jubileuszu rozpoczęła msza św. w Kościele Parafialnym P.W. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie. Na uroczystość przybyło wielu dostojnych gości w tym Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert GŁĄB.
Z okazji Jubileuszu życzymy Dowódcy i wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wszystkiego najlepszego, owocnej służby i pracy  oraz wiele żołnierskiego szczęścia.

__________________________________

W dniu 8 września 2016 roku, w 77. rocznicę walk żołnierzy Wojska Polskiego
i mieszkańców Stolicy z wojskami hitlerowskimi o Warszawę odbyła się uroczystość patriotyczna przed Pomnikiem Barykada Września 1939 roku.
Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnicowy Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota oraz Warszawska Wojewódzka Rada Żołnierzy Września 1939 roku.

W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele: Dyrektor Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p.o. Pan Jan Józef KASPRZYK, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
 Dowódca Garnizonu Warszawa Pan gen. bryg. Robert GŁĄB, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz Wojskowych Komend Uzupełnień Warszawa-Ochota i Warszawa-Mokotów, Dzielnicy Ochota oraz uczniowie stołecznych szkół i harcerze. Przybyły także poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich oraz weterani walk na różnych frontach II wojny światowej.

W uroczystości wziął udział Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pan ppłk Mariusz MUSKUS, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Warszawie na uroczystości reprezentował Pan płk dr Mirosław KALIŃSKI oraz Szef Wydziału Rekrutacji WKU Warszawa-Mokotów Pan mjr Andrzej DĄBRÓWKA. W delegacji WKU uczestniczyła w mundurze żołnierza września 39 członkini Oddziału Historycznego Wojskowej Akademii Technicznej Pani Kinga PROTAZIUK

Podczas uroczystości przypomniano historię walk o Warszawę w 1939 roku, odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem.
Uroczystość poprzedził program artystyczno-patriotyczny wykonany przez uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa w Warszawie.
Wojskową asystę honorową podczas uroczystości wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 03.09.2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy w GRÓJCU przy ulicy
Laskowej 8 odbyło się uroczyste spotkanie z członkami (seniorami) Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
w GRÓJCU z okazji Dnia Weterana, podczas którego Wojskową Komendę Uzupełnień Warszawa-Mokotów reprezentował Szef Wydziału Rekrutacji mjr Andrzej DĄBRÓWKA. Obchody uroczyście otworzył Prezes  Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Pan
ppłk w st. spocz. Stanisław GLIŃSKI. W spotkaniu wzięli udział również Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Pan Dariusz PIĄTKOWSKI oraz Burmistrz Miasta GRÓJEC Pan Jacek STOLARSKI. To uroczyste spotkanie było znakomitą okazją do wyrażenia hołdu dla tradycji i dorobku Oręża Polskiego oraz możliwością złożenia podziękowań wszystkim Weteranom, którzy pełniąc służbę zapisywali chlubne karty historii Sił Zbrojnych. Wyrazem uznania, podziwu i szacunku co określił Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów w okolicznościowym liście było wręczenie najbardziej aktywnym członkom Związku ryngrafów okolicznościowych oraz dyplomów.
Wszystkim Weteranom i Kombatantom składam życzenia dobrego zdrowia
i pogody ducha a także tego byście na swojej drodze spotykali się zawsze
z niezmienną ludzką życzliwością.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 01.09.2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w uroczystej zbiórce z okazji przekazania/przyjęcia obowiązków Dowódcy 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. Stefana Starzyńskiego. Dotychczasowy Dowódca Pan płk dypl. Tomasz DOMINIKOWSKI został wyznaczony na Szefa Oddziału Szkolenia DGW. Obowiązki na stanowisku Dowódcy „Dziesiątki” przyjął Pan płk dypl. Robert KOWALSKI. Panom oficerom
z okazji wyznaczenia składamy życzenia wszelkiej pomyślności i żołnierskiego szczęścia na zajmowanych stanowiskach.

__________________________________

W dniu 01.09.2016 r. Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mjr Andrzej DĄBRÓWKA brał udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach. Ta doniosła uroczystość w oprawie wojskowej jaką nadali Kadeci szkoły, rozpoczęła kolejny etap w edukacji młodzieży pochodzącej również z terenu administrowanego przez WKU Warszawa-Mokotów. Spośród ubiegłorocznych absolwentów cztery osoby zostały powołane do odbycia służby przygotowawczej przez WKU Warszawa-Mokotów. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w nauce.

 Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 27.08.2016 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS brał udział na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto w uroczystych obchodach „Dni Nowego Miasta nad Pilicą” zorganizowanych w cieniu starych drzew Parku Miejskiego.

W ramach organizowanego w porozumieniu z Dowódcą  1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego „Miasteczka Wojskowego” wystawiono stoisko informacyjno-promocyjne WKU Warszawa-Mokotów na którym promowano różne formy służby wojskowej. Swą żołnierską sprawność zaprezentowali żołnierze 1 ORel w Grójcu pokazem walki w bliskim kontakcie oraz inscenizacją zasadzki na konwój.

 Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 12.08.2016 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów przy współudziale Centralnej Biblioteki Wojskowej wystawiła stoisko informacyjno-promocyjne podczas uroczystego otwarcia wystawy w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zatytułowanej „Legiony Polskie 1914-1918”. Stoisko cieszyło się wielkim zainteresowaniem przybyłych na otwarcie wystawy dygnitarzy oraz odwiedzających Muzeum – Łazienki Królewskie.

Stoisko odwiedziła Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa RM, Pełnomocnik Prezesa RM ds. Dialogu Międzynarodowego, Senator RP Pani Anna Maria ANDERS.

Stoisko wizytowali także: przybyły na uroczystość Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Minister prof. Wojciech FAŁKOWSKI oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 Sztabu Generalnego WP płk dr Krzysztof GAJ.

 Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS
w dniu 01.08.2016 r. wziął udział w obchodach 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ta doniosła uroczystość, zorganizowana przez samorząd Dzielnicy Mokotów i organizacje kombatanckie, rozpoczęła się uroczystym apelem w parku im. generała Gustawa Orlicz-Dreszera gdzie pod Pomnikiem „Mokotów Walczący – 1944” przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Wojskową oprawę zapewnił Dowódca i żołnierze Pułku Ochrony, będącego spadkobiercą powstańczego pułku AK „BASZTA”.

Uczestnicy uroczystości – przedstawiciele parlamentu, samorządowcy, kombatanci, mieszkańcy Mokotowa i zaproszeni goście (jak co roku) przemaszerowali ulicami Puławską i Dworkową. W trakcie przemarszu złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą twórców powstańczej pieśni „Marsz Mokotowa” która jest nieformalnym hymnem Dzielnicy Mokotów. Następnie zebrani oddali hołd pomordowanym  powstańcom pułku AK „BASZTA” przy pomniku upamiętniającym rozstrzelanie 27 września 1944 ok. 140 powstańców tej jednostki pomimo ogłoszonej już wówczas kapitulacji. Salwie honorowej towarzyszył rzęsisty deszcz…

Po oficjalnym zakończeniu uroczystości ppłk Muskus wraz z Burmistrzem Dzielnicy Mokotów Panem Bogdanem OLESIŃSKIM i Przewodniczącym Rady Dzielnicy Miłoszem GÓRECKIM uczcili pamięć mieszkańców a także dzieci Dzielnicy Mokotów pomordowanych w czasie okupacji, składając wiązanki kwiatów pod upamiętniającymi te zbrodnie tablicami.

Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

 

01.07.2016 r. Szef Wydziału Rekrutacji WKU Warszawa-Mokotów mjr Andrzej DĄBRÓWKA wziął udział w uroczystych obchodach 59 rocznicy powstania
1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana KOWALEWSKIEGO. Uroczystości na terenie JW rozpoczęła Polowa Msza Święta, następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym patrona jednostki. Oficjalną część obchodów zakończyła defilada pododdziałów 1 ORel.

Dowódcy i wszystkim żołnierzom i pracownikom zaprzyjaźnionej JW. składamy serdeczne życzenia pomyślności i wielu jeszcze jubileuszowych spotkań.

__________________________________

W dniu 24.06.2016 r. przedstawiciel Wojskowego Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów por. Radosław NATORA uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Liceum Kadetów Rzeczpospolitej Polskiej w Lipinach. Uroczystościom towarzyszyła oprawa przygotowana przez Kadetów tej szkoły. Wszystkim uczniom życzymy miłych wakacji.

__________________________________

W dniu 18.06.2016r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów uczestniczyli aktywnie w obchodach Święta Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego połączonym z obchodami Dni Ursynowa w rejonie warszawskiej Kopy Cwila. Wystawione stoisko promocyjno-informacyjne WKU kierowane przez por. Radosława NATORĘ w ramach tzw „Miasteczka Wojskowego” promowało różne formy służby wojskowej podczas tego lokalnego pikniku. Cieszyło się ono bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej a przede wszystkim członków organizacji proobronnych. Największe zainteresowanie wzbudzały tematy związane z tworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Treść i charakter zadawanych pytań, które często dotyczyły bardzo konkretnych obszarów związanych z funkcjonowaniem WOT w strukturze obronnej Polski, świadczy o zaangażowaniu i chęci aktywnego współuczestniczenia w budowaniu systemu obronnego kraju. Kilkudziesięciu minutowa dyskusja z przedstawicielami organizacji paramilitarnych jaka wywiązała się pomiędzy wizytującym stoisko Wojskowym Komendantem Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk. Mariuszem MUSKUS świadczy o chęci powiązania pasji z wykonywaniem zawodu a przede wszystkim budową etosu Żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej.

Organizatorzy pikniku przygotowali wiele innych atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych mi. pokazy tańca, stoiska kulinarne, futbolu amerykańskiego, koncerty okolicznościowe w tym również orkiestry wojskowej. Na zakończenie odbył się pełen magii pokaz sztucznych ogni wystrzelonych ze szczytu Kopy Cwila


Galeria zdjęć dostępna tutaj
 
__________________________________
W sobotę 14 maja 2016r., w Lesie Kabackim na Dzielnicy Ursynów odbyła się
IV edycja Dni Cichociemnych. Uroczystość miała formę pikniku edukacyjnego. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów wystawiła stoisko promocyjno-informacyjne. Podczas pikniku przedstawiciele rodzajów sił zbrojnych zaprezentowali sprzęt wojskowy i survivalowy, czołgi Hetman i T-55. Można było także zobaczyć ekspozycję oryginalnego wyposażenia i uzbrojenia użytkowanego przez Cichociemnych.

W hołdzie wszystkim Cichociemnym, Sejm RP ogłosił rok 2016 Rokiem Cichociemnych.
  Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________
W dniach 25-29.04.2016r. w Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Wojewódzkich Sztabów Wojskowych w piłce siatkowej. Organizatorami byli Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 SGWP oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.
Ideą zawodów było współzawodnictwo sportowe pomiędzy stanami osobowymi  w wojewódzkich sztabach wojskowych, wyłonienie najlepszych zespołów oraz propagowanie wśród żołnierzy oraz pracowników wojska aktywnych form wypoczynku i uczestnictwa  w zamierzeniach sportu powszechnego.
Zawody zostały zorganizowane w obiektach 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego  w Olsztynie ul. Saperska 1. W mistrzostwach wzięło udział 16 zespołów reprezentujących Wojewódzkie Sztaby Wojskowe. Reprezentacje, które zajęły trzy czołowe lokaty  w kwalifikacji generalnej zawodów zostały wyróżnione pucharami, medalami i innymi nagrodami. Najlepsi zawodnicy w indywidualnej klasyfikacji zostali wyróżnieni statuetkami.

Reprezentacja WSzW w Warszawie w składzie, której uczestniczyli przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów Pani Monika JASIŃSKA oraz mjr Andrzej DĄBRÓWKA zajęli 7 miejsce spośród 16 WSzW. Jest to wysoka lokata biorąc po uwagę to, że drużyna w tym składzie wystąpiła pierwszy raz.

Końcowa klasyfikacja zespołowa:
1. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
2. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
3. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
4. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
5. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
6. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
7. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
8. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
9. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
10. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
11. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
12. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
13. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
14. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
15. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
16. Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Uczestnikom serdecznie gratulujemy.Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 21.04.2016r. przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów wzięli udział VII piaseczyńskich targach pracy. W inauguracji wzięli udział między innymi wicestarosta piaseczyński Pan Arkadiusz STRZYŻEWSKI oraz Pani Danuta ŚWIETLIK – dyrektor powiatowego urzędu pracy i jednocześnie organizator targów.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 19 kwietnia 2016 roku na zaproszenie Marszałka Senatu RP Pana Stanisława KARCZESKIEGO delegacja WKU Warszawa-Mokotów z Panem ppłk. Mariuszem MUSKUSEM na czele uczestniczyła w rozstrzygnięciu IV edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”. W przygotowanej przez Dyrekcję  i Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą uroczystości którą poprowadziła Pani Dyrektor Jolanta KOSIACKA uczestniczyli między innymi współorganizatorzy konkursu:

1.    Posłowie na Sejm RP Panowie Dariusz BĄK i Marek SUSKI,

2.    Poseł do PE – dr Zbigniew KUŻMIUK,

3.    Starosta Powiatu Grójeckiego – Marek ŚCISŁOWSKI,

4.    Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto – Mariusz DZIUBA;

 

oraz wielu znakomitych gości a wśród nich:

 

1.    Wicewojewoda Mazowiecki – Artur STANDOWICZ,

2.    Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia MICHAŁOWSKA,

3.    Prezes Zarządu Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ppłk npodl. powsz. obow. obr. Leon ETWERT;

 

a także przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych władz samorządowych, duchowieństwa oraz organizacji i palcówek oświatowych. 

Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy IPN tematycznie związanej  z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Artystycznego charakteru nadał występ artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Gimnazjum i LO im. Szarych Szeregów w Tarczynie. Młodzież z klas „mundurowych” różnych szkół zaprezentowała się również w pokazach musztry prezentując godny podziwu poziom wyszkolenia.

Laureatów Konkursu i osoby wyróżnione ppłk Muskus uhonorował okolicznościowymi upominkami, a w krótkim wystąpieniu gratulując wyróżnionym oraz dziękując wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wykazaną determinację w dążeniu do zdobywania wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – niezłomnych bohaterach nieznanego powstania – nawiązał do słów Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego „Naród który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

  Galeria zdjęć dostępna tutaj.

__________________________________
12 kwietnia br. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wraz z podległymi oficerami i pracownikami uczestniczył na specjalne zaproszenie organizatorów w otwarciu wystawy pt.: „ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE PRAGI POŁUDNIE W SŁUŻBIE WOJSKA POLSKIEGO 1918 – 1939”. Przedsięwzięcie to realizowane  w ramach obchodów 100 Rocznicy przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia
do Warszawy wzbogaciliśmy Stoiskiem promocyjno-informacyjnym zorganizowanym wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień Warszawa-Praga.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Wiceminister Obrony Narodowej prof. Wojciech FAŁKOWSKI, który z dużym zainteresowaniem wysłuchał informacji dotyczących działalności WKU w obszarze promocji obronności i służby wojskowej przekazywanych przez przedstawicieli warszawskich WKU. W ramach stoiska promocyjno-informacyjnego zaprezentowano zgromadzonym mieszkańcom możliwości spełniania powszechnego obowiązku obrony a przede wszystkim odbywania różnorodnych form służby wojskowej.  Podczas uroczystości zebrani mieszkańcy i goście wysłuchali koncertu w wykonaniu orkiestry wojskowej, która odegrała kilkanaście utworów o tematyce patriotycznej w tym Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.  Okolicznościowe wystąpienia zarówno organizatorów Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Pana Tomasza KUCHARSKIEGO, Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego Pana dr Jana TARCZYŃSKIEGO jak i Pana Ministra Wojciecha FAŁKOWSKIEGO, podkreśliły w sposób szczególny znaczenie jakie dla odrodzonego Państwa Polskiego odegrała społeczność „robotniczej Pragi” zatrudniona w fabrykach  w których kwitła w latach 1918-1939 polska myśl techniczna.  Namacalne obrazy tej historii patrzą na nas z wystawy eksponowanej na Placu im. Gen. Szembeka na warszawskim Grochowie.

Galeria zdjęć dostępna tutaj.

__________________________________

W dniu 09 marca br. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów  ppłk Mariusz MUSKUS wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej akty mianowania na stopień kapitana WP Państwu Irenie i Tadeuszowi KOMOROWSKIM. Mianowani są kombatantami, uczestnikami Powstania Warszawskiego, a prywatnie wieloletnim i szczęśliwym małżeństwem.  Niebawem wspomnienia Pani Ireny z jej uczestnictwa w 63 dniach Powstania, będą dostępne w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. W tej niezmiernie miłej uroczystości Panu Pułkownikowi towarzyszyła Zastępca Burmistrza Mokotowa Pani Monika GOŁĘBIEWSKA-KOZAKIEWICZ. Nowomianowanym  jeszcze raz życzymy wielu lat w zdrowiu, by mogli dzielić się z nami wspomnieniami.

Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy a prywatnie spełnienia marzeń.
Galeria zdjęć.
__________________________________

25 lutego 2016 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w ramach cyklu „Białe plamy w historii Polski”, odbyło się spotkanie historyczno-edukacyjne zatytułowane „Żołnierze Niezłomni poza Krajem”. Wydarzenie to, zorganizowane z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych było doskonałą okazją do promocji obronności. Przedstawiciele WKU Warszawa - Mokotów wystawili stoisko promocyjno-informacyjne w ramach którego zaprezentowali możliwości odbywania służby wojskowej.

 

W spotkaniu uczestniczyło 350 gości, wśród których znaleźli się m. in.:
- dr Adam Gałkowski, reprezentujący Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
- płk Robert Bajurski, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- płk Piotr Zając, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- ks. kmdr Janusz Bąk, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego,
- ks. kpt. Remigiusz Sosnowy, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego,
- kmdr Krzysztof Książek, reprezentujący Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON,
- płk Marian Babuśka, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych,
- kmdr Wiesław Banaszewski, Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON,

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili uczniowie oraz kadra nauczycielska ze szkół ponadpodstawowych z Warszawy i województwa mazowieckiego między innymi:
- Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii,
- Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Tarczynie.

 

Uroczystość rozpoczął Dyrektor CBW, dr Jan Tarczyński, który przywitał gości słowami patrona Biblioteki, Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Żołnierz żyje nie dla siebie, żyje on dla tych haseł, jakie ma wypisane na swym sztandarze: Ojczyzna i honor”.

Następnie głos zabrał dr Tomasz Łabuszewski z Instytutu Pamięci Narodowej, który w krótkiej prelekcji historycznej przybliżył zebranym okoliczności związane z powstaniem i działalnością niepodległościową Zrzeszenia WiN, a także przedstawił jego struktury i dokonania.

Po wystąpieniu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego TVP S.A. „Dla Niepodległej…”, opowiadającego o Żołnierzach Niezłomnych poza Krajem, czyli polskich strukturach wojskowych, tworzonych po II wojnie światowej na obczyźnie.

Galeria zdjęć dostępna tutaj 

__________________________________

W dniu 23 lutego br. podczas sesji Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów  ppłk Mariusz MUSKUS w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał aktu mianowania na kolejne wyższe stopnie oficerskie kombatantom Powstania Warszawskiego. Na stopień kapitana WP mianowany został por. Jan Bandurski ps. NORWID, żołnierz Pułku „BASZTA” oraz kawaler Orderu Wojennego Virtutti Militari. Na stopień porucznika WP mianowany został ppor. Henryk OTULAK ps. LOT. Panu Pułkownikowi pełnej wzruszeń chwili asystowali: Przewodniczący Rady Dzielnicy Pan Miłosz GÓRECKI i Burmistrz Mokotowa Pan Bogdan OLESIŃSKI. Mianowanym towarzyszyli najbliżsi, a zebrani radni i goście zgotowali mianowanym kombatantom owację na stojąco.
Galeria zdjęć dostępna tutaj

__________________________________

Choć Minister Obrony Narodowej mianował Panią Marię ELWERTOWSKĄ na wyższy stopień wojskowy z dniem 3 maja 2015r. to jednak sytuacja zdrowotna Pani Marii pozwoliła wręczyć jej akt mianowania
dopiero w dniu 19 lutego br. Czynność tą w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS i wręczył akt  mianowania na wyższy stopień oficerski - kapitana WP, w uznaniu zasług na rzecz obronności państwa polskiego. Pani Maria  uczestniczyła w  Powstaniu Warszawskim, była członkiem Armii Krajowej oraz aktywnie działa w organizacjach na rzecz kombatantów.  W tej podniosłej chwili Pani Marii towarzyszyli przestawiciele władz samorządowych: Burmistrz Piaseczna Zdzisław LIS wraz z Przewodniczącym  Rady Miejskiej Piotrem OBŁOZĄ, mieszkający w Zalesiu Górnym radny Łukasz KAMIŃSKI, sołtys tej miejscowości Ewa MOLENDA-STROIŃSKA a także najbliższa rodzina.
Jeszcze raz składamy kpt. Marii ELWERTOWSKIEJ gratulacje oraz najlepsze życzenia.
Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 18 lutego br. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wręczył w imieniu Prezydenta RP Patent Oficerski na pierwszy stopień w korpusie oficerów czyli na stopień podporucznika WP dla kpr. pchor. rez. Tomasza KOROLA oraz w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał aktu mianowania na kolejny wyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów na stopień podpułkownika WP dla mjr rez. Krzysztofa JĘDRZEJEWSKIEGO. Podstawą mianowania było, w przypadku Pana Porucznika ukończenie kursu oficerskiego i odbycie wymaganej ilości dni ćwiczeń wojskowych, a w przypadku Pana Pułkownika zasługi dla obronności państwa.

Tej miłej i kameralnej uroczystości w siedzibie WKU Warszawa-Mokotów towarzyszyli: mama Pana ppor. rez. Tomasza KOROLA Pani Jolanta KOROL oraz Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym-Organizacji Pożytku Publicznego: pan płk w st. spocz. mgr Mieczysław MIKRUT.

  Galeria zdjęć 
  __________________________________

Tradycje Oręża Polskiego są żywe wśród Nas. Dbamy o pamięć o tych, którzy
w obronie Ojczyzny złożyli daninę krwi, którzy polegli na wszystkich frontach pod biało-czerwonym sztandarem i imieniem Polska w sercach.

Wśród nas są jeszcze świadkowie tamtych dni. Uczestnicy walk o Niepodległą.
O nich również pamiętamy.

W dniu 02.02.2016r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus wręczył w imieniu Ministra Obrony Narodowej akt mianowania na stopień porucznika WP Panu Henrykowi Mietelskiemu żołnierzowi słynnego polskiego Dywizjonu 307, uczestnikowi Bitwy o Anglię. W uroczystym wręczeniu aktu mianowania uczestniczyła delegacja władz Gminy Błędów z Wójtem Gminy Panem Markiem Mikołajewskim

Pan por. Mietelski do kraju wrócił w 1947 roku, gdyż jak sam mawiał, czół że jego miejsce jest w Polsce, na mazowieckiej ziemi, opodal szumiącego o historii starego młyna. Niestety stan zdrowia nie pozwolił by podzielił się z nami swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z okresu wojny. Jego słowa o służbie w czasie wojny i powojennych losach rodziny opowiedzieli nam jego najbliżsi syn Wojciech z małżonką.

Panu por. Henrykowi Mietelskiemu z okazji awansu, a także zbliżających się Setnych Urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia, pomyślności i wielu szczęśliwych chwil na rodzinnej ziemi.

  Galeria zdjęć dostępna tutaj
__________________________________

W dniu 29 stycznia 2016 roku Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz Muskus uczestniczył w siedzibie Głównej Książnicy Wojska Polskiego w uroczystościach upamiętniających Polaków w Szwajcarii w czasie II wojny światowej w 70 rocznicę zakończenia internowania w Szwajcarii oddziałów Wojska Polskiego (2 Dywizji Strzelców Pieszych) po kapitulacji Francji przed Niemcami w 1940 roku.

Wśród przybyłych nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich oraz korpusu dyplomatycznego. Wśród nich:

-        JE Andrej MOTYL – Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce
z małżonką;

-        dr Tomasz ŻUKOWSKI – reprezentujący Marszałka Sejmu RP;

-        Anna Maria ANDERS – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego;

-        prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI – podsekretarz Stanu w MON;

-        Sławomir FRĄCZAK – radca Ministra Obrony Narodowej;

-        gen. bryg. dr Józef NASIADKA – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP;

-        i wielu innych znamienitych gości.

Podczas wystąpień okolicznościowych przypomniano realia tamtych dni. Podkreślono przyjaźń, jaka łączy Polskę i Szwajcarię, sięgającą naszych powstań
i zrywów narodowych w 1830 i 1863 roku. JE Ambasador Andrej Motyl w ciepłych słowach odniósł się do wciąż żywych w sercach Szwajcarów wspomnień
o żołnierzach WP, których ślady obecności do dziś widoczne są w postaci dróg, mostów i innych obiektów, które wybudowali będąc gośćmi (jak podkreślono) ówczesnej Szwajcarii.

Pełnym wzruszeń momentem było wystąpienie płk. Włodzimierza CIESZKOWSKIEGO jednego z kilkunastu żyjących jeszcze internowanych żołnierzy 2DSP.

Rodzinnego charakteru spotkaniu nadało wystąpienie współgospodarza – Prezesa Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego Pana Zygmunta Prugara-Ketlinga a syna dowódcy 2 DSP gen. Bronisława Prugara-Ketlinga, który na spotkanie przybył
z wnuczętami.

Uroczystości uświetnił koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego zatytułowany „Żołnierska przyjaźń – wspólna pamięć. Polacy
w Szwajcarii 1940 – 1945”, który wiązanką pieśni i piosenek polskich i szwajcarskich nawiązał do tradycji obu narodów.

Te spotkanie okolicznościowe oraz publikacje w przedmiocie 2DSP przypominają
o mało znanych a jakże chlubnych dziejach i historii żołnierzy Wojska Polskiego walczących we Francji.