Strona Główna BIP Strona Główna
Archiwum
 

__________________________________

Na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Roberta KEMPY oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego, Pani Elżbiety SKWIROWSKIEJ, w dniu 12.11.2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS  wziął udział w obchodach uroczystości Święta Niepodległości. Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się, w Gimnazjum nr 95 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Lokajskiego 1.

>>Galeria<<

__________________________________

W dniu 27.10.2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w konferencji inauguracyjnej cyklu "Bitwa Warszawska 1920 roku - zwycięstwo, które zobowiązuje", związanego z przygotowaniami do obchodów 100 rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach Europy. Konferencja odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Na spotkanie przybyło blisko 250 gości, wśród których znaleźli się historycy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz kadra nauczycielska i młodzież szkolna z Warszawy i okolic, gdzie w 1920 roku toczyła się Bitwa Warszawska, a także kombatanci, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, oraz wyższych uczelni, muzeów, bibliotek i archiwów. Swoją obecnością wydarzenie to zaszczyciła również Pani Karolina KACZOROWSKA, małżonka ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda  KACZOROWSKIEGO.

>>Galeria<<

__________________________________

W dniu 23.10.2015r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Mokotów pod dowództwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów ppłk Mariusza MUSKUSA wzięli udział w trzecich obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej organizowanych przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie płk dr Dariusza KULETĘ.

Tegoroczna uroczystość została zorganizowana przez WKU w Ostrołęce i odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Swoją obecnością wydarzenie to zaszczycił Sekretarz Stanu w MON, Pan Czesław MROCZEK. Wśród gości znaleźli się także parlamentarzyści, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa mazowieckiego. przedstawiciele służb mundurowych (straży granicznej, straży pożarnej, policji, straży miejskiej i więziennictwa), młodzież z klas mundurowych z ZSZ Nr 2 w Ostrołęce oraz żołnierze i pracownicy cywilni WSzW w Warszawie i WKU z województwa mazowieckiego.

Uroczystość była świetną okazją do wyróżnienia zasłużonych żołnierzy i pracowników wojska.

Spośród żołnierzy i pracowników wojska WKU Warszawa - Mokotów wyróżnieni zostali:

Srebrnym medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju":

- ppłk Mariusz MUSKUS  - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów

Dyplomem uznania:

- Pani Bożena GADZIŃSKA - Specjalista WPMiAR

Uroczystość była również okazją do wręczenia Szefowi WSzW w Warszawie oraz Wojskowym Komendantom Uzupełnień z terenu Województwa Mazowieckiego "Kronik uroczystych mianowań w 2014 r. w korpusie podoficerów ...", które wręczyli oficerowie z Departamentu Kadr MON.

Zwieńczeniem uroczystości był występ dziesięcioletniej Małgosi GRZYB (laureatki konkursu Pieśni Patriotyczno - Wojskowej - Baranowo 2014) oraz młodzierzy z Zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka.

>>Galeria<<

__________________________________

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/71rzpw.JPG

W dniu 27.09.2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w obchodach 71 rocznicy zakończenia walk w Powstaniu Warszawskim. Uroczysty Apel Poległych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy poprzedzone było salwą honorową przy pomniku 119 żołnierzy "Baszty" rozstrzelanych przez Niemców 27 września 1944r. po wyjściu z kanałów już po kapitulacji.

>>Galeria<<

__________________________________

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/IMG_1729%20-%20Kopia.JPG

W dniu 22 września 2015r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów wystawiła stoisko informacyjno - promocyjne w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Promocja różnych form służby wojskowej odbyła się podczas 70 rocznicy utworzenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

>>Galeria<< 
__________________________________

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie uprzejmie informuje, iż od 1 października 2015 r. nastąpi połączenie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego. Obie Agencje działać będą pod wspólnym szyldem Agencja Mienia Wojskowego.
Zadania nowej Agencji Mienia Wojskowego będą tożsame z tymi, które do tej pory realizują obie agencje. AMW będzie. więc m.in.: budowała mieszkania dla żołnierzy oraz zarządzała mieniem Skarbu Państwa.
5 sierpnia 2015 r. ustawa powołująca Agencję Mienia Wojskowego została podpisana przez prezydenta. Termin połączenia wyznaczono na 1 października tego roku. Zgodnie z zapisami ustawy do głównych zadań AMW będzie przede wszystkim należało:
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (powierzonym i użyczonym),
• przejmowanie i nabywanie mienia oraz obrót nim,
• remontowanie budynków i lokali mieszkalnych, a także związanej z nimi infrastruktury,
• budowanie domów mieszkalnych,
• wypłata świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową.
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego wprowadza także wiele zmian w ustawie o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Dla żołnierzy jedna z bardziej znaczących to nowe zasady naliczania odprawy mieszkaniowej. Wprowadzone rozwiązanie pozwała ustalić jej wysokość na dzień wskazany przez żołnierza, a nie jak do tej pory na dzień wydania decyzji o wypłacie pieniędzy.
Nowa ustawa daje AMW możliwość przechowywania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Agencja będzie mogła również współpracować przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa dotyczące obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Ponadto, za zgodą ministra obrony narodowej, AMW będzie mogła nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich clio użytkowania ministrowi oraz jednostkom mu podległym i przez niego nadzorowanym.
Połączenie agencji nie wpłynie na plany inwestycyjne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Do końca tego roku WAM planuje oddać do dyspozycji żołnierzy ponad 500 mieszkań m.in. w Warszawie, Kołobrzegu, Żaganiu, Lesznie, Szczytnie, Lidzbarku Warmińskim, Przemyślu oraz Nisku.
Link do ustawy; http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3342_u.htm

__________________________________

Święto Wojska Polskiego jest głęboko osadzone w świadomości narodowej i wojskowej tradycji. Jego obchody nawiązują do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, która była przełomem  w wojnie polsko-bolszewickiej. 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie zatrzymało oddziały Armii Czerwonej nacierające na Warszawę. Aby uczcić ten szczególny dzień w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Warszawa - Mokotów zorganizowano uroczystą zbiórkę z okazji 95. rocznicy święta wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego który stanowi jednocześnie świetną okazję do refleksji nad naszą historią i przywołania chlubnego dziedzictwa Wojska Polskiego.
http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/IMG_1695.JPG
_________________________________

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/IMG_1671.JPG

W dniu 28.06.2015r. przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów brali udział w uroczystościach "Dni Tarczyna" .
W celu promowania różnych form służby wojskowej wystawiono stoisko informacyjno - promocyjne.

>>Galeria<<

__________________________________

 

I               Wręczanie aktów mianowania 09.06.2015 r.

W dniu 09.06.2015 r. na rozpoczęciu obrad Rady Dzielnicy Mokotów w obecności władz dzielnicy, radnych oraz mieszkańców Mokotowa, odbyła się miła uroczystość wręczenia aktów mianowani na pierwsze i kolejne stopnie oficerskie weteranom II wojny światowej.

Akty mianowania, które wręczał Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów ppłk Mariusz MUSKUS w asyście Przewodniczącego Rady Dzielnicy Mokotów Miłosza GÓRECKIEGO                  i Zastępcy Burmistrza Mokotowa Moniki GOŁĘBIEWSKIEJ-KOZAKIEWICZ, odebrały weteranki:
ppor. Alina DĘBSKA, ppor. Jadwiga Olszewska, por. Hanna BIELSKA
i por. Alina KANIEWSKA-KRASUCKA.
Mianowane weteranki otrzymały drobne upominki i bukiety kwiatów, a zebrani w sali obrad w CENTRUM ŁOWICKA urządzili owację na stojąco.

Galeria zdjęć dostępna tutaj

 __________________________________

 

W dniu 23.05.2015r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów wystawiła stoisko promocyjno-informacyjne z okazji uroczystych obchodów "Dni Usrynowa", połączonych z uroczystościami Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP-DKP). We współdziałaniu z Urzędem Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, w rejonie Kopy Cwila zorganizowano piknik wojskowy - miasteczko wojskowe jako element obchodów święta COP-DKP dofinansowane przez MON z pokazem sprzętu wojskowego znajdującego się na wyposażeniu Sił Powietrznych.


http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/IMG_1533.JPG

Fotogaleria: kliknij tutaj
__________________________________

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/7maj15head.jpg
W dniu 7 maja 2015r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz MUSKUS wziął udział w międzyszkolnych uroczystościach z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, które odbyły się w Gimnazjum Nr. 92 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie przy ul. Koncertowej 4.
w Uroczystościach wziął udział również burmistrz dzielnicy Ursynów Pan Robert Kempa.

__________________________________


http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/2maj15head.JPG

W dniu 2 maja 2015 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generał Mieczysław GOCUŁ dokonał promocji  żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski. Oprócz tego odbyły się również uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święta Konstytucji 3 Maja.
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wystawił stoisko promocyjno - Informacyjne w zakresie różnych form służby wojskowej. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa, żołnieże i pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Śródmieście w ramach stoiska zorganizowali konkurs wiedzy o tematyce związanej z obchodzonymi świętami.
Realizację zadań wizytował Zastępca Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Pan płk mgr inż. Marek Orzechowski oraz Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie Pan ppłk dypl. Kazimierz Mączka.


>>Galeria<<

__________________________________


w dniu 11 lutego 2015 w Centralnej Bibliotece Wojskowej przy ul. Ostrobramskiej 109 w Warszawie, odbyła się prezentacja monografii dr. Andrzeja DRZYCIMSKIEGO
WESTERPLATTE
tom1: Reduta w budowie 1926-1939
tom2: Reduta wojenna 1939
w wydarzeniu tym brał udział Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów, ppłk Mariusz MUSKUS wraz z delegacją składającą się z Oficerów i pracowników cywilnych WKU

 http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/headcbw.JPG


>>GALERIA<<
__________________________________Informujemy, że od 1 marca 2015 r. uległy zmianie numery telefonów do Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Mokotów. Mogą się Państwo z nami kontaktować poprzez numery zamieszczone poniżej:

Informacje nt. służby przygotowawczej tel. 261 824 062
Informacje nt. służby zawodowej tel. 261 824 059
Informacje nt. Narodowych Sił Rezerwowych tel. 261 824 058
Informacje nt. Szkolnictwa Wojskowego tel. 261 824 064

Telefony:
Wydział Rekrutacji: 261 824 059
Portiernia: 261 824 070

__________________________________
Informujemy, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 2013r. poz. 1355) do dnia 31 grudnia 2014 roku istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych, oraz byłych żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którzy w skutek wypadku w związku lub podczas wykonywania obowiązków służbowych, albo choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową pełnioną poza granicami państwa po dniu 1 stycznia 1998r. doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wnioski o powołanie do zawodowej służby wojskowej winny być kierowane do Ministra Obrony Narodowej.

__________________________________

 

 

W dniu 02.12.2014r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie przeprowadzone zostały zajęcia dla słuchaczy kursu na Szefów WSzW zorganizowanego przez Akademię Obrony Narodowej.

Tematem zajęć było Planowanie i rozliczanie działalności bieżącej na szczeblu Wojskowej Komendy Uzupełnień.  Prelegentem był Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Mariusz MUSKUS.

 

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/head021214.JPG

 

>>GALERIA<<

______________________________________


W dniu 25.11.2014r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów wystawiła stoisko promocyjno - informacyjne podczas Piaseczyńskich Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie. Przedstawicielami Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Mokotów byli pani Bożena GADZIŃSKA i kpt. Bogumił PAWLIKOWSKI.

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/headtp.JPG

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/headtp2.JPG

 

>>GALERIA<<

 _______________________


Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej w dniu 02 czerwca 2014 roku nastąpiło
w obecności Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie

płk dr Dariusza KULETY

przekazanie obowiązków na stanowisku służbowym Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Warszawa-Mokotów.

   Obowiązki przekazał po pięciu latach kierowania Wojskową Komendą Uzupełnień

Warszawa-Mokotów

ppłk mgr inż. Krzysztof KOSIOROWSKI,

a obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa-Mokotów przyjął

ppłk mgr Mariusz MUSKUS

 

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/IMG_0696.jpg


>>Galeria<<

_________________________________


 List Szefa Sztabu Generalnego
do Żołnierzy rezerwy

W celu złożenia podziękowania żołnierzom rezerwy oraz promowania szkolenia rezerw osobowych w ramach obowiązkowych ćwiczeń wojskowych w 2014 roku Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wystosował list do żołnierzy rezerwy.

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/Pismo%20do%20onierzy%20rezerwy.jpg

_________________________________

Święto Administracji Wojskowej


 
http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/95toaw_paz_2013_084.jpg

W dn. 29.10.2013 r. w Centrum Konferencyjnym MON odbyło się "Święto Administracji Wojskowej" zorganizowane przez Szefa WSzW w Warszawie w 95 rocznicę istnienia administracji wojskowej.
W ramach uroczystości dokonano wręczenia medali i odznaczeń oraz wyróżnienia dla oficerów i pracowników wojska WSzW i WKU oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w tym wojewody mazowieckiego.

 

>>Galeria<<

 

 

_________________________________

Militaryzacja - pokaz

 
http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/DSCF1453.JPG

W dn. 24.10.2013 r. Szef Wydziału Rekrutacji mjr Krzysztof FUTYMA wraz z oficerami WKU Warszawa-Śródmieście uczestniczył w pokazie przyjęcia stanu osobowego do jednostki zmilitaryzowanej. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

 

>>Galeria<<

____________________________________

Porozumienie o współpracy
ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP

 
http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/PA220355.JPG

22 października 2013 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów zawarła porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystego spotkania, aktu podpisania porozumienia dokonali ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI - Wojskowy Komendant Uzupełnień oraz płk rez. Alfred KABATA - prezes Zarządu Głównego ZOR RP. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: płk rez. Dariusz ZIELONKA - wiceprezes ZOR RP oraz Artur BŁOŃSKI, Bohdan SOBIEWSKI, Sławomira GNATOWSKA. WKU reprezentował mjr Krzysztof FUTYMA - szef wydziału rekrutacji.

 

>>Galeria<<

______________________________

330 Rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/W09.JPG 

W ramach obchodów 330 Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej organizowanych w Wilanowie przez Burmistrza Wilanowa w dn. 14.09.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów zorganizowało stoisko promocyjne do różnych form służby wojskowej.

>>Galeria<<

__________________________________

Wizyta przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy

 http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/15.JPG

W dn. 11.04.2013 r. WKU Warszawa-Mokotów po raz drugi gościła przedstawicieli Sztabu Generalnego Ukrainy.

gen. mjr Volodymyr TALALAY wraz z 3 oficerami zainteresowani byli przyjęciem polskich procedur naboru do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych.

>>Galeria<<

________________________________

Wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju"

http://warszawamokotow.wku.wp.mil.pl/files/warszawamokotow/image/P2220011%20-%20Kopia.JPG

W dniu 11.02.2013r w Urzędzie Gminy Prażmów odbyło się uroczyste wręczenie Złotych i Srebrnych medali "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców, których 3 i więcej synów pełniło nienagannie Zawodową Służbę Wojskową.

Dla "Matek Polek" - wręczono 2 złote i 14 srebrnych medali Po oficjalnych podziękowaniach, krótkich przemowach, były medale, kwiaty i listy gratulacyjne od wójta, a potem kawa i tort z pięknym napisem "Zasłużeni dla kraju".

>>Galeria<<

__________________________________

  Mianowania na wyższe stopnie wojskowew dniu 14.08.2012r. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI uroczyście wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe dla:

mjr w st. spocz - Leszek SADURA - mianowany na stopień PODPUŁKOWNIKA
kpt. nie podl. ob. sł. wojsk - Tadeusz SZURMAK - mianowany na stopień MAJORA

serdecznie gratulujemy

 

Srebrne medale "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"


W dniu 10.08.2012r. Wojskowy Komendant Uzupełnień WKU Warszawa - Mokotów ppłk Krzysztof KOSIOROWSKI uroczyście wręczył srebrne medale "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" pani Agnieszce SKONECKIEJ oraz pani Hannie PLUCIE

 

 _________________________________

 - Informujemy, że w dniach 24.09-25.09.2011 r. na obiektach wojskowych 23. Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu odbędą się Mistrzostwa Sportowo - Obronne Narodowych Sił Rezerwowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przedmiotowej imprezie bliższe informacje mogą uzyskać pod nr. telefonu 500 084 348 oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia www.62kompaniaspecjalna.pl (na stronie dostępny jest regulamin zawodów).

 


- Informujemy, że w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzony jest nabór do 25 Grupy Zabezpieczenia Medycznego dla żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Termin kwalifikacji zostanie ustalony bezpośrednio z kandydatami, po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy weryfikacyjnej kandydata. Bliższe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (44) 7397 010 i (44) 7397 017.

 


 


Jesteś zainteresowany wstąpieniem do Narodowych Sił Rezerwowych?

W sieci internet została uruchomiona wyszukiwarka wolnych stanowisk dla kandydatów na żołnierzy NSR. Poniżej podajemy linki do tej wyszukiwarki:

http://szukajnsr.wp.mil.pl

http://szukajnsr.mon.gov.p

 Nabór do Szkół Podoficerskich Sił Powietrznych na rok szkolny 2010/2011 został wstrzymany
.
 


 

„Mundurowa Giełda Pracy”

W dniu 09.10.2009r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień uczestniczyli w „Mundurowej Giełdzie Pracy organizowanej przez Mazowiecką Komendę OHP. W ramach giełdy swoje stoiska prezentowali: Straż Miejska, Straż Graniczna
i Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Mokotów. Giełda była kolejną edycją przedsięwzięcia organizowanego przez OHP dla rejonu województwa mazowieckiego w celu aktywacji młodych kadr

z rejonu województwa. W czasie giełdy prezentowaliśmy ofertę szkolnictwa wojskowego oraz wolnych stanowiska w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Stoisko zorganizowane w czasie giełdy miało przesłanie „ZAWÓD ŻOŁNIERZ – KARIERA, KTÓRĄ SAM TWORZYSZ”. W czasie rozmów stwierdzono duże zainteresowanie absolwentów psychologii wstąpieniem do służby wojskowej. Kilka osób było zainteresowanych kwalifikacjami
w Batalionie Reprezentacyjnym WP. Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów już po raz trzeci uczestniczyli
w „Mundurowej Giełdzie Pracy” . W czasie prowadzonych rozmów stwierdzono dużą atrakcyjność oferty zawodu żołnierza dla osób, które ukończyły studia wyższe. Osoby zainteresowane pochodziły z całego województwa mazowieckiego, każda osoba otrzymała pakiet informacji, materiały promocyjne oraz zostały skierowane do punktu informacyjnego właściwej terytorialnie Komendy Uzupełnień.

 


 

„IV Mokotowskie  Targi Pracy”

 

W dniu 10.10.2009r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień uczestniczyli w IV Mokotowskich Targach Pracy organizowanych pod patronatem Burmistrza dzielnicy Mokotów. W czasie targów przedstawiono ofertę szkolnictwa wojskowego oraz wolnych stanowiska w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Stoisko zorganizowane w czasie targów miało przesłanie „ZAWÓD ŻOŁNIERZ – WYKSZTAŁCENIE, PRESTIŻ, STABILIZACJA”. W czasie targów nawiązano kontakty z kilkoma fundacjami zajmującymi się doradztwem zawodowym – współpraca miałaby obejmować spotkania i seminaria dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych. Z podobnymi propozycjami wystąpiono do Mazowieckiej Komendy OHP. Nawiązano współpracę również, że przedstawicielami Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W ramach współpracy nastąpiła wymiana materiałów promocyjnych dotyczących obu formacji.    W czasie trwania targów zaobserwowano wzrost osób zainteresowanych służbą
w korpusie szeregowych zawodowych oraz osób posiadających wykształcenie wyższe zainteresowanych zdobyciem stopnia oficerskiego. Wszystkim zainteresowanym udzielono odpowiedzi dotyczących wymogów jakie musza spełnić aby wstąpić do wojska zawodowego oraz wręczono materiały promocyjne.

 


 

„Lekcja Patriotyzmu w Szkole Podstawowej nr 206 i 157 w Warszawie ”

 

                W dniu 10.11.2009r. i 12.11.2009r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień na zaproszenie dyrektorów Szkół Podstawowych przeprowadzili „Lekcje patriotyzmu połączone z pokazem indywidualnego wyposażenia żołnierza”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie najmłodszych klas w/w szkół. W czasie spotkania zaprezentowano historię Wojska Polskiego na przełomie dziejów oraz współczesne zadania realizowane przez żołnierzy Wojska Polskiego. Największą atrakcją dla uczniów był pokaz ekwipunku żołnierza, uczniowie mieli możliwość wszystkiego dotknąć, położyć się w wojskowym śpiworze. Ostatnim punktem spotkania były konkursy, w czasie których uczniowie odpowiadali na pytania związane z historią i dniem teraźniejszym Wojska Polskiego. Na zakończenie spotkania każdy z uczniów otrzymał pamiątkę ze spotkania z żołnierzami. Zainteresowanie i radość okazana przez uczniów w czasie „Lekcji patriotyzmu” były największym podziękowaniem dla prowadzących.  W ramach współpracy ze szkołami przekazano pamiątkowe podkładki pod mysz do pracowni komputerowych. W spotkaniach łącznie uczestniczyło 200 uczniów w/w szkół.