Strona Główna BIP Strona Główna
skargi i wnioski
 

Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów, ul. Winnicka 1 02-095 Warszawa
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr 261 824 052
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wku.warszawa.mokotow@wp.mil.pl
  • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) - Dział VIII
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.